Ako chrániť spoločné priestory

Ako chrániť spoločné priestory

Zabezpečenie vstupov do bytových domov predstavuje dlhodobý problém. Napriek tomu, že nikto z obyvateľov domu nemá záujem, aby sa v spoločných priestoroch pohybovali cudzie osoby s pochybnými úmyslami, a nikoho nebaví riešiť znečistené chodby alebo vykradnuté suterény, presvedčiť všetkých obyvateľov domu, aby dôsledne zamkýnali vchodové dvere, je zvyčajne ťažký oriešok. Najmä vo veľkých domoch je to nemožné. Napokon, ani zasúvanie kľúča do dverí rukou obťažkanou nákupnými taškami nie je práve príjemné.

Elektronický prístupový systém
Elektronický prístupový systém vyvinutý pre spoločné vchody bytových domov slúži na otváranie dverí pomocou čipového prívesku. V porovnaní s kľúčom je jeho používanie oveľa pohodlnejšie. Nedochádza ani k rýchlemu opotrebovaniu zámkovej vložky vo dverách s vysokou frekvenciou priechodov a do vchodu sa pritom nedostane nikto nepovolaný. Navyše, v prípade straty sa čipový prívesok jednoducho vyradí z prevádzky, a tým sa predíde jeho zneužitiu.

Správca domu poskytne pracovníkom zabezpečujúcim služby (pošta, roznos novín, upratovanie) čipové karty s časovým obmedzením možnosti vstupu (napríklad iba v dopoludňajších hodinách). Ak je vo dverách intercomom ovládaný elektrický otvárač, tak tento systém možno naň napojiť.

Ochrana súkromia
Každý občan musí myslieť aj na ochranu vlastného priestoru na bývanie, vo väčšine prípadov svojho bytu. Zo štatistík vyplýva, že v prípade mnohých bytov sú jedinou možnosťou vniknutia do bytu vstupné dvere – ide predovšetkým o byty na vyšších poschodiach. Prvé, s čím sa zlodej pokúsi manipulovať, aby sa dostal do bytu, je cylindrická vložka zámku. Podľa skúseností niektorých stavebných spoločností cez dvere a ich zámkovú vložku prenikajú zlodeji pri krádežiach v rozostavaných domoch. Je preto vhodné použiť bezpečnostnú vložku už v čase, keď sa do nedokončenej novostavby začnú dovážať zariaďovacie predmety.

Zámková vložka
Ak sa hovorí o zámkových vložkách, odporúča sa využiť rad vložiek, v rámci ktorých sa zlúčili tri nezávislé uzamykacie systémy ovládané jediným kľúčom. Kľúče k týmto vložkám možno vyrobiť len po predložení magnetickej bezpečnostnej karty u autorizovaného zámočníka. Ochrana kľúčov pred nelegálnym kopírovaním je tak postavená na rovnakú úroveň ako ochrana bankového účtu. Pri mechanických systémoch zabezpečenia si možno všimnúť, že niektorí výrobcovia ponúkajú napríklad kľúče s interaktívnymi mobilnými prvkami.

Interaktívny prvok v kľúči, ktorý veľa ľudí pozná práve z kľúčov k zámkom riadiacej páky v automobiloch, zvyšuje ochranu kľúča aj zámkovej vložky. Výroba takýchto kľúčov je zložitá a polotovary určené na ich výrobu distribuujú autorizovaní výrobcovia, ktorí sú oprávnení vyrábať uvedené kľúče po predložení bezpečnostnej karty. Akýkoľvek kľúč z jedného kusa možno v súčasnosti skopírovať a vyrobiť. Interaktívny prvok v kľúči vyžaduje maximálnu presnosť spracovania, preto predstavuje efektívny spôsob ochrany kľúčov. Jeho použitím sa tiež zvyšuje odolnosť vložky proti planžetovaniu a proti použitiu tzv. nedeštruktívnej dynamickej metódy.

Ľudia často nevedia, čo si majú predstaviť pod pojmom kódovanie alebo prekódovanie kľúča a ako funguje tzv. trojfarebný variant (červený, žltý a zelený kľúč) umožňujúci prekódovanie vložky. Kódovanie je nastavenie otváracej kombinácie zámkovej vložky. Ak niekto stratí kľúč, odporúča sa vždy vložku prekódovať, aby sa predišlo zneužitiu strateného kľúča. Na prekódovanie sa však zámková vložka musí vymontovať a priniesť do zámočníctva. Medzitým je potrebné byt strážiť alebo dočasne namontovať náhradnú vložku. Takýmto nepríjemnostiam sa dá vyhnúť v prípade použitia zámkovej vložky, ktorú si užívateľ môže v prípade straty kľúča jednoducho prekódovať sám. Prekódovanie trvá vďaka jednoduchému zasunutiu a otočeniu tzv. následného kľúča niekoľko sekúnd. Vložku nie je potrebné z dverí vymontovať, ani s ňou nikam chodiť. Túto zmenu možno uskutočniť dvakrát po sebe.

Mechanické a elektronické systémy

Voľba správneho systému zabezpečenia sa začína tým, že sa definujú potreby, ale aj financie, ktoré má vlastník k dispozícii. Dá sa povedať, že mechanické a elektronické systémy sa dopĺňajú.

Zámok, dvere a ostatné mechanické zabezpečenie tvoria základ. Úlohou mechanického zabezpečenia je čo najdlhšie brániť násilnému vniknutiu do objektu, zatiaľ čo kamerový systém alebo napojenie na pult centrálnej ochrany má na nezvaného hosťa upozorniť a privolať ochranu. Skôr ako o kompromise by sa dalo hovoriť o dostatočnej úrovni zabezpečenia, ktorá by mala okrem iného zodpovedať hodnote majetku v objekte.

Najčastejšia dilema pri výbere zabezpečovacieho systému je v tom, že ľudia nevedia, či si dať elektronický alebo osvedčený mechanický systém. Je však nemožné porovnávať preplnenú kľúčenku s kreditnou kartou.

Mylnou predstavou mnohých ľudí je, že použitie klasických zámkov nevyhnutne znamená nosiť pri sebe zväzok kľúčov. Na to, aby sa užívatelia zbavili nepohodlného zväzku, nie je potrebná žiadna elektronika. Zbytočných kľúčov sa dá zbaviť tak, že sa nechajú zjednotiť vložky na jeden kľúč a vo firme sa nainštaluje systém generálneho kľúča. V obidvoch prípadoch zostane jediný kľúč, ktorý plní rovnakú funkciu ako pôvodný zväzok.
Kartové a čipové systémy výrazne rozširujú možnosti identifikácie a flexibility, ak je potrebné zmeniť prístupové práva. Všetky prvky na ovládanie elektronických a mechanických systémov možno integrovať do jedného prvku, ktorý poskytne pohodlné ovládanie, flexibilitu a súčasne vysokú bezpečnostnú úroveň.

Na trhu nie je veľa firiem, ktoré majú skúsenosti s integráciou elektronických a mechanických systémov. Vývoj a uvádzanie na trh sú technologicky aj časovo náročné činnosti, preto sa integráciou zaoberajú len poprední výrobcovia. Zákazník, ktorý dbá na svoje pohodlie a bez­pečnosť majetku, by sa mal v ponuke na trhu zorientovať a vybrať si také produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú jeho potrebám a možnostiam jeho peňaženky.

Ing. Libor Zuzík
Foto: Mul-T-Lock Czech

Autor je konateľom v spoločnosti Mul-T-Lock Czech, s. r. o.

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov.