Aj vy musíte počúvať v paneláku neznesiteľný štekot?

image 65776 25 v1

Viacerí čitatelia portálu ASB.sk kládli v diskusiách k článkom o správe bytových domov svoje otázky. O odpoveď sme požiadali Ing. Otíliu Leskovskú, prvú viceprezidentku Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Dobrý deň,
bývame v 11-poschodovom paneláku. Nad nami býva rodina, ktorá ma psa. Ten šteká cez deň aj v noci. Dávajú ho pravidelne na balkón a tam šteká na celú ulicu. V domovom poriadku máme povolený chov psa, ale s podmienkou, že majiteľ psa musí zabezpečiť, aby pes neobťažoval susedov svojím štekaním. No to nie je zo strany suseda absolútne splnené, resp. dodržiavané.
Môže sused dávať psa na balkón, nie je to zakázané? Ako dosiahnuť, aby sa do domového poriadku zapísal dodatok o chove psa v paneláku len za podmienok, ak budú s chovom psa súhlasiť najbližší susedia? Môže to tam zapísať sám správca, prípadne primátor mesta? Alebo je nutné, aby to schválili všetci vlastníci paneláka? Ako mame postupovať, aby ten pes z bytovky odišiel, keďže susedia jeho chov absolútne nezvládajú?

Chovom psov sa zaoberajú Všeobecné záväzné nariadenia mesta/obce, avšak tie sa týkajú verejného priestranstva. V bytovom dome pravidlá určuje domový poriadok. Pokiaľ štekot psa narúša pokojné bývanie vlastníkov bytov, treba pristúpiť k riešeniu podaním sťažnosti na priestupkové oddelenie príslušného mestského/obecného úradu, ktorý začne priestupkové konanie voči držiteľovi psa. Je potrebné, aby toto podanie išlo od viacerých vlastníkov, nie iba od toho, čo býva pod predmetným bytom. Zároveň možno požiadať správcu, aby upozornil dotyčného držiteľa psa, že jeho konanie je v rozpore so zákonom, takže sa v zmysle § 11 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov môže uplatniť postup, ktorý umožňuje podať návrh na súd, aby bol byt predaný, pokiaľ sa obmedzujú vlastnícke a užívateľské práva ostatných vlastníkov.

V prípade, že štekanie je nepretržité aj v nočných hodinách, treba zavolať políciu a žiadať písomné potvrdenie o výjazde z dôvodu rušenia nočného pokoja. Toto potvrdenie sa potom prikladá aj k priestupkovému konaniu alebo k súdnej žalobe.

Štandardný domový poriadok môže vlastníkom ponúknuť správca, avšak tento by mal byť riadne schválený na schôdzi. To znamená, že aj jeho doplnenie o chov psov by malo byť schválené na schôdzi.

Ing. Otília Leskovská

V prípade ďalších otázok nám môžete napísať na asbportal@jaga.sk, pokúsime sa nájsť odpovede.

Staršie odpovede na vaše otázky si môžete prečítať v článku:
Správa bytového domu – otázky z praxe
Správa bytového domu – otázky z praxe 2.
Správa bytového domu – otázky z praxe 3.