Slovenské mestá budú hovoriť so správcami nehnuteľného majetku

slovenske mesta budu hovorit so spravcami nehnutelneho majetku

V jednom čase a jednom mieste bude možné stretnúť všetkých hlavných hráčov slovenského realitného sveta – tak komerčné subjekty, ako aj zástupcov miest, krajov a ministerských úradov. „Naším cieľom je, aby sa stretli na neformálnej pôde všetci tí, ktorých sa týka výstavba, urbanizmus, územné rozhodnutia a správa nehnuteľností,“ hovorí Pavlína Hajnová, riaditeľka Centers Publishing.

Konferencia sa uskutoční 7. februára 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave. Okrem prezentácií, príspevkov a diskusií ponúkne účastníkom aj nový koncept stretávania. V rámci tzv. centers datingu budú zástupcovia krajov, miest a mestských častí v priebehu viac než jednej hodiny k dispozícii všetkým záujemcom pri jasne označených paneloch. Podľa mapy, ktorú dostanú všetci účastníci datingu, sa môže každý s každým jednoducho zoznámiť bez toho, aby sa poznali vopred. „Väčšiu koncentráciu osôb, ktoré potrebujete na podnikanie na realitnom trhu a s ktorými sa chcete zoznámiť, vymeniť si vizitky, v podstate nikde nenájdete,“ dodáva Pavlína Hajnová z Centers Publishing.  

Developeri, investori a subdodávatelia na realitnom trhu, ktorí budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť publika, tak budú mať možnosť a priestor sa nielen zoznámiť, ale aj pohovoriť so zástupcami verejnej správy o prípadnej spolupráci, investičných zámeroch a obchodných plánoch.  

Okrem predstavenia novej koncepcie pri nakladaní s nehnuteľným majetkom krajov, bude konferencia zameraná aj na prezentáciu informácií o novom programovacom období Európskej únie, ktoré začne platiť od roku 2014. Ďalšou dôležitou témou bude úverová politika bánk. Na Centers datingu vystúpia zástupcovia významných finančných inštitúcií a predstavia svoje zámery, priority a podmienky financovania developerských projektov a projektov obcí. Na konferencii sa budeme venovať aj PPP projektom na Slovensku či úsporám elektrickej energie v budovách. S týmto bodom bude súvisieť aj problematika tzv. zelených a modrých budov. V neposlednom rade konferencia ponúkne komplexné prehľady realizovaných a plánovaných projektov v oblasti priemyslových, rezidenčných a administratívnych budov.

Viac informácií na www.centers.cz

–>–>

Komentáre