Partneri sekcie:

Bytový dom Klingerka

Bytový dom Klingerka

Na niekdajšom brownfielde a nevyužitom priestore v centre mesta vyrastie Klingerka, rezidenčná budova v Bratislave, ktorá prinesie život do územia bývalej priemyselnej oblasti pri Prístavnej ulici v bratislavskom Ružinove.

Projekt už disponuje právoplatným územným rozhodnutím a v júni sa začalo s prípravnými prácami. Tie sa budú v nadchádzajúcich mesiacoch zameriavať najmä na dôkladné vyčistenie územia. Od zverejnenia prvých návrhov Klingerky prešla zásadnejšou zmenou najmä fasáda objektov, ktorá je v novom návrhu jednoznačným odkazom na históriu spracovania juty v niekdajšej fabrike. Developer projektu, ktorým je spoločnosť JTRE, sa od začiatku venoval detailnému spracovaniu dispozícií bytov. Prirodzenou dominantou Klingerky bude 35-poschodová rezidenčná veža, ktorá sa stane v čase realizácie najvyššou obytnou budovou na Slovensku.

Zdroj: JTRE