Partneri sekcie:

Budeme na home ofisoch natrvalo? Európa sa chce vrátiť do kancelárií

kancelaria, home office
Zdroj: iStock

Firmy v pracovných inzerátoch čoraz častejšie ponúkajú prácu na diaľku. Je však nepravdepodobné, že kancelárie sa hromadne vyprázdnia. Skôr sa u nás udomácnia hybridné modely.

Druhý štvrťrok 2019 priniesol na portál Profesia.sk iba 134 pracovných ponúk, ktoré nepožadovali príchod na pracovisko. Z celkovej ponuky predstavoval tento počet približne 0,2 percenta. Situácia sa však vplyvom pandémie výrazne zmenila. Za druhý štvrťrok tohto roka je takýchto ponúk 13-krát viac a rastúci trend v pokračuje aj v treťom kvartáli.

Firmy od 1. júla do 26. augusta uverejnili na portáli ďalších 1 050 ponúk bez požiadavky príchodu na pracovisko. Zo všetkých ponúk ide o 2,4 percenta.  Práca na diaľku je najrozšírenejšia v IT, prekladateľstve, médiách a marketingu.

Aj keď však ide o rapídne zvýšenie podielu, väčšina zamestnávateľov zatiaľ stále očakáva, že sa zamestnanci vrátia do kancelárií.  Potvrdzuje to aj prieskum spoločnosti CBRE, ktorý poradenská spoločnosť uskutočnila medzi 130 firmami z rôznych krajín Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA).

Malé firmy chcú späť do kancelárií

Do ofisov sa chce vrátiť 80 % spoločností, prípadne chcú v rovnakom pomere vykonávať prácu z domu a kancelárie. Minoritná časť firiem (15 %) plánuje úplný prechod na prácu na diaľku.

Lídrami návratu do kancelárií sú najmä menšie firmy s menej ako sto zamestnancami. Podľa prieskumu vyše 80 % malých firiem otvorilo všetky pobočky, medzi najväčšími firmami s vyše 10-tisíc zamestnancami sprístupnila pracoviská len tretina, keď väčšina veľkých firiem otvorila viac ako polovicu pôvodných priestorov.

Viac ako 70 % spoločností z oblasti biotechnológií (napríklad farmácia, mikrobiológia, virológia, genetika, biochémia) sprístupnilo svoje pracoviská úplne. V týchto odvetviach je vykonávanie práce z domu náročné, ak nie nemožné pre špecifické podmienky. Spoločnosti v iných odvetviach sa s úplným návratom ľudí do kancelárií neponáhľajú, v bankovníctve tak urobilo 57 % firiem a iba 46 % firiem v sektore technológie, médiá a telekomunikácie (TMT), čo potvrdzuje slovenské dáta z Profesie.

Čakajú nás hybridy

„Návrat do kancelárií má svoje limity. Ukazuje sa ale, že firmy vynakladajú značné úsilie na to, aby mohli svoje kancelárske priestory znova sprístupniť. Väčšina plánuje opätovne zaľudniť kancelárie už v druhej polovici tohto roka,“ uviedol vedúci prieskumu CBRE pre využívanie kancelárií v regióne EMEA Richard Holberton.

Podľa analytikov CBRE bude stále populárnejšia hybridná forma práce. Takmer 60 % spoločností sa prikláňa k nejakej forme zmiešaného alebo hybridného pracovného štýlu, pričom najviac tento trend oslovuje veľké spoločnosti (77 %). Viac ako dve tretiny spoločností, ktoré uprednostňujú hybridný model, tvrdia, že ich postup bol dohodnutý a definovaný už na korporátnej úrovni.

SITA, raj