Ako hľadať upratovaciu spoločnosť

Ako hľadať upratovaciu spoločnosť

Nejedna spoločnosť stojí v oblasti zabezpečenia upratovania pred zložitou otázkou, komu túto službu zveriť do rúk. Mnoho malých firiem rieši tento problém najímaním upratovačov alebo brigádnikov cez inzerát. Pri pracovnom pohovore často rozhoduje iba prvý dojem a zamestnávateľ je nútený niesť všetky existujúce riziká. Pozitívom lacnejšej alternatívy je často iba cena, nemusí však automaticky znamenať kvalitu alebo bezpečnosť. Výhodou špecializovaných upratovacích alebo facility managementových spoločností je predovšetkým spoľahlivosť a záruka kvality, na ktorú sa nabaľuje aj vyššia investícia. Výhradní dodávatelia takýchto služieb však väčšinou vedia, čo a ako čistiť. Výber toho správneho by mala firma dôkladne zvážiť.

Ponúkané služby

Upratovacie spoločnosti tvrdia, že vnímanie potrieb a úloh dodávateľov tejto služby je v domácich podmienkach stále skreslené, i keď povedomie klientov postupne vzrastá. Výhody špecializovanej služby netreba vysvetľovať väčšine zahraničných firiem. „Nájomník zväčša nemá predstavu o možnostiach upratovacej služby a veľakrát vyžaduje služby, ktoré sa štandardne neposkytujú. Na druhej strane sa stáva, že klienti vôbec nepožadujú bežné služby,“ hovorí  Eva Halgošová zo spoločnosti Somat – služby,  ktorá sa v oblasti facility managementu stará aj o zabezpečenie upratovania pre svojich klientov. „V inštitúciách a niektorých štátnych organizáciách vedome využívajú podmienku najnižšej ceny a plne si uvedomujú, že niektoré spoločnosti idú do takejto podcenenej služby len pre referencie,“ podotýka Natália Zajícová, obchodná manažérka spoločnosti Sawbac Slovensko.

Zákazník by sa mal obracať na upratovaciu spoločnosť na prvom mieste podľa sféry, v ktorej pôsobí. V rámci upratovacieho priemyslu sa totiž dodávatelia zvyknú špecializovať na určitý okruh služieb, napríklad na upratovanie súkromných bytových priestorov, administratívnych či priemyselných priestorov, nákupných centier a hypermarketov, na čistiaci servis v interiéri, alebo tiež v exteriéri. Upratovacie spoločnosti zvyčajne disponujú celým zoznamom služieb, ktoré zabezpečujú. Možno ich rozdeliť na dve základné skupiny, a to dlhodobé a jednorazové.

Dlhodobé upratovacie služby sa realizujú v konkrétnom čase podľa zmluvne dohodnutých intervalov. V interiéri môže ísť o bežné upratovanie, umývanie riadu, dokladanie občerstvenia, ale aj pravidelné umývanie okien a všetkých presklených plôch, pravidelné tepovanie, čistenie a ošetrovanie koženého nábytku, parkiet alebo kobercov, či dokonca lustrov alebo žalúzií, odstraňovanie prachu z potrubí alebo vzduchotechniky. Niektoré spoločnosti sem zaraďujú aj ošetrovanie interiérových rastlín, jazierok či fontán. Pod klasické upratovacie služby zvyčajne spadá dodávka hygienického materiálu, dávkovačov a zásobníkov na hygienický materiál, pranie utierok, uterákov, obrusov, záclon, výmena a čistenie nášľapných rohoží či posteľnej bielizne. V rámci komplexného poskytovania služieb sa môže dodávateľ postarať aj o obsluhu kuchynky, vrátane varenia kávy, služby recepčného a informátora, vedenie požičovne áut a call centra, prípadne službu evidencie odoslanej a prijatej pošty.

Pod jednorazovými službami možno rozumieť takzvané upratovanie po stavebných prácach, upratovanie po maľovaní, tepovanie, umývanie fasády budov alebo hĺbkové čistenie a napúšťanie dlažby. Do tejto skupiny služieb patrí aj výsadba okrasných kríkov, drevín či letničiek, revitalizácia trávnika a ostatné sadbové úpravy. „Medzi výnimočné exteriérové práce zaraďujeme napríklad výsadbu exteriérového storočného bonsaja, jeho ošetrovanie a špeciálnu starostlivosť v zimnom období. Za dovoz, výsadbu a následnú údržbu však klient zaplatí niekoľko státisícov slovenských korún,“ uvádza Natália Zajícová.

V oblasti priemyslu sa upratovacie spoločnosti zameriavajú hlavne na čistenie priemyselných hál a strojov, pričom často ide o plochy s rozlohou 5-tisíc m² a viac. V zimnom období ponúkajú údržbu okolia budov, ktorá najčastejšie spočíva v odhŕňaní snehu a jeho zhadzovaní zo striech, obíjaní cencúľov alebo odstraňovaní námrazy. Komunikácie posypávajú soľou či inertným materiálom, čistia žľaby a kanalizačné pusty od námrazy a nánosov.

Požiadavky

Základným predpokladom úspešného výberu dodávateľa je však presné zadefinovanie potrieb firmy. „Najväčšie rezervy v tomto smere majú spoločnosti, ktoré doteraz upratovanie riešili vlastnými silami, prípadne zamestnávali vlastnú upratovačku. Chybou je, ak zadávatelia súťaží nevedia určiť rozsah prác alebo stanovia nesprávne frekvencie, aby ušetrili finančné prostriedky. Pritom však očakávajú, že pri najnižšej cene získajú grátis nejakú službu, napríklad umývanie riadu alebo každodenné vysávanie, a to napriek súťažnej požiadavke vysávania len jeden raz do týždňa. Ak tieto služby nedostanú, sú nadmieru nespokojní.

Preto by bolo vhodné, keby niektorí vyhlasovatelia výberových konaní jasne vymedzili požiadavky a nezatajovali reálne upratovanú plochu,“ hovorí Natália Zajícová. Dodáva, že inštitúcie, ktoré ako jediné kritérium pre výber dodávateľa upratovacej služby zadajú cenu, si spôsobujú celý rad komplikácií. Službu v takýchto prípadoch vykonáva fyzická osoba či malá regionálna spoločnosť, ktorá nie je spôsobilá finančne ručiť za prípadné spôsobené škody. Nájdu sa upratovacie firmy, ktoré porušujú zákony a vyhlášky v oblasti zamestnanosti, napríklad zamestnaním ľudí neevidovaných v sociálnej poisťovni alebo cudzích štátnych príslušníkov alebo vyplácaním v hotovosti. Mnohé vedia zabezpečiť mlčanlivosť či bezúhonnosť pracovníkov na papieri, nie však v praxi.

Cena

Najdôležitejšia otázka, ktorú firmy v súvislosti so zabezpečením upratovacích služieb riešia, je cena. Upratovacie spoločnosti sa sťažujú najmä na to, že klienti sa snažia stlačiť ceny na minimum, veľakrát na úkor kvality služieb. „Na prvom mieste by však odberateľ mal hľadať priaznivý pomer kvality a ceny,“ upozorňuje obchodný manažér spoločnosti Test Slovakia Branislav Flachs, „neuvedomujú si, že nízka cena nie je určujúca. Máme poznatky o negatívnych skúsenostiach našich klientov, ktorí v minulosti doplatili na výber spoločnosti, ktorá im urobila najnižšiu cenovú ponuku, ale negarantovala kvalitu. Najnižšia cena so sebou automaticky prináša aj nedostatočnú čistotu. U nás predstavujú najväčšie náklady mzdy zamestnancov, ktoré sa pohybujú v desiatkach až v státisícoch korún na stredisko. Samozrejme, časť výdavkov putuje aj na čistiace prostriedky či techniku.“

Spoločnosť Sawbac Slovensko predpokladá, že bez ohľadu na veľkosť objektu, či rozsah služieb budú prevažovať mzdové náklady. Upratovacie služby podľa nej v mzdovej politike priamo úmerne nadväzujú na vzťah minimálnej mzdy a tiež priemernej zamestnanosti v regióne. „Nominálna mzda vzrástla v národnom hospodárstve o vyše 16 % a minimálna mzda z 6 080 Sk v roku 2005 na 8 100 Sk v roku 2007, čo je nárast o vyše 30 %. Táto skutočnosť pôsobí na ceny našich služieb v najväčšej miere, pretože ide o nekvalifikovanú prácu, ktorej cena sa odvíja predovšetkým od minimálnej mzdy. Pri ďalšom zvýšení minimálnej mzdy, ktorá je naplánovaná na január 2009, predpokladáme, že nebude možné udržať cenu služby na aktuálnej hladine, pretože mzdové náklady so všetkými odvodmi by sa podieľali na paušálnej cene služby 95 až 100 percent.

Veľký tlak na mzdovú hladinu v upratovacích službách vyvíja aj priemerná nezamestnanosť. V Bratislave nezamestnanosť osciluje okolo 1,6 %, ale v Rimavskej Sobote či v Revúcej až okolo 20 %. Avšak, v lokalitách a regiónoch, v ktorých je najvyšší záujem o profesionálne upratovacie služby, sa nezamestnanosť pohybuje pod úrovňou 10 %, čo znamená, že za posledné tri roky klesla nezamestnanosť na polovičné hodnoty. Tento fakt priamo súvisí s nedostatkom pracovných síl pre upratovacie služby, respektíve vytvára neúnosný tlak na mzdu, ktorá priemerne vzrástla v našom odvetví o 25 %. Preto predpokladáme ďalší tlak na nárast nákladov, predovšetkým mzdových. Po konverzii slovenskej koruny počítame s inflačnými tlakmi minimálne o 5 %,“ vysvetľuje Natália Zajícová.

Podľa prieskumu platov Merces spoločnosti Profesia sa priemerná hrubá mzda v pozícii upratovačka rovná 10 400 Sk. V Bratislavskom kraji človek zamestnaný v tejto službe zarobí priemerne 11 400 Sk, zatiaľ čo v Nitrianskom kraji 9 900 Sk (údaje sú zo 7. mája 2008).

Podľa slov Vladimíra Chyla, riaditeľa upratovacej spoločnosti www.upratovanie.sk, príliš nízka cena spôsobuje vyššiu fluktuáciu, ktorá je sama osebe v oblasti upratovacích služieb častým javom: „Nízka mzda prináša ľudí, ktorí sa budú k práci stavať vlažne. Zlé platové podmienky nepôsobia motivujúco, práve naopak, nedostatočne ohodnotení pracovníci majú tendenciu rovnako nedostatočne upratovať. Navyše, kto požaduje najnižšiu cenu, nemôže súčasne očakávať aj ochranu zdravia. Mať čisto totiž neznamená iba vidieť, že je z políc zotretý prach. Klienti často zabúdajú na to, že všetok prach či zvyšky rozkladajúceho sa hmyzu sadajú na podlahy a do kobercov a rozptyľujú sa do vzduchu, ktorý potom zamestnanci dýchajú. Preto je dôležité upratovať dôkladne.“ Najkvalitnejšie technológie, ktoré sa v tejto oblasti používajú, sa nedajú kúpiť v bežných obchodoch. Ide o špeciálnu techniku a stroje, ktoré sú vyrobené s cieľom zniesť dlhodobejšiu pracovnú záťaž. Klient by si mal pri výbere upratovacej spoločnosti overiť, s akou technikou dodávateľ služby pracuje, zistiť, či ide o atestované vysávače s niekoľkonásobnou filtráciou. V tejto oblasti sa používajú aj takzvané turbovysávače, ktoré zároveň upravujú vlas celoplošných kobercov na miestach, väčšinou pri vstupoch, v ktorých sa pod vplyvom drobných nečistôt z exteriéru – kamienkov, piesku, drviny – vytvorili cestičky alebo neestetické vydraté plochy.

Novinkami v tejto oblasti sú napríklad špeciálne mopy, ktoré šetria čas tým, že majú zabudovaný samostatný dávkovač čistiaceho prostriedku. Vďaka tomu sa časový efekt znižuje približne na polovicu, upratovačka navyše nemusí zbytočne zakaždým navlhčiť mop vo vedre. V oblasti upratovania sa tiež začína rozvíjať segment jednorazových mopov s cieľom zabezpečiť maximálnu sterilitu a čistotu prostredia, ktorú vyžadujú niektoré výrobné haly v potravinárskom priemysle a priestory nemocničného charakteru, celodenné stacionáre a polikliniky. Nevýhodou týchto mopov je ich vyššia cena.

Obmedzenia – zvýšené náklady

Upratovacie spoločnosti upozorňujú, že už pri projektovaní stavieb by sa malo myslieť na rozličné detaily, ktoré napokon môžu navýšiť cenu služieb, a tým aj prevádzkových nákladov. Stretávajú sa najmä s problémom striedavých otváracích a neotváracích okien, prípadne efektných presklených fasád so skosením. „Umytie takýchto okien či fasády vyžaduje použitie horolezeckej metódy alebo plošiny,“ hovorí Natália Zajícová. Podľa skúseností spoločnosti Sawbac mnohé budovy s presklenou fasádou neposkytujú dokonca žiadne kotviace možnosti pre horolezcov alebo plošinu.

Na zabezpečenie výškových prác sa  ponúkajú aj mechanizmy, ich použitie je však drahšie. „Hodinová mzda horolezca je 450 až 600 korún. Pri mechanizme vychádza jedna hodina rádovo na vyše 1 000 korún. Ak rozhoduje pomer kvality a ceny, jednoznačne víťazí človek. Horolezec síce urobí za rovnaký čas približne polovicu práce, ktorú by odviedol mechanizmus, strojové čistenie však môže vyjsť aj na 1 800 korún. Jednoznačne sa teda oplatia horolezci. Výrazné problémy s ich zabezpečením nemáme, pokiaľ je služba rozplánovaná v dostatočnom časovom predstihu. Ak však zákazka poskytuje obmedzujúci časový limit, volíme mechanizmy,“ približuje Branislav Flachs.

Spoločnosť Somat – služby vidí slabé miesta v zlej voľbe povrchových materiálov, napríklad drsných poréznych produktov nevhodných na čistenie, alebo materiálov, ktoré sú citlivé na chemikálie. Problémom môžu byť aj zlé architektonické riešenia budov, napríklad úzke priechody cez turnikety, viacúrovňové riešenia v rámci jednej haly bez nájazdovej rampy pre čistiace stroje, nedostatok či dokonca absencia výleviek a skladov pre upratovačky v rámci budovy. Zamestnanci upratovacích spoločností sa musia boriť aj s nedostatkom elektrických zásuviek na schodiskách či so zlým prístupom do odpadovej miestnosti pre veľkú vzdialenosť od výťahov alebo množstvu schodov. „Stretli sme sa s množstvom prípadov, keď by bolo najlepšie pozmeniť dizajn interiéru, aby sme znížili časovo náročné úkony. Niekedy by napríklad stačilo o čosi vyššie posunúť sklá pred umývadlami, aby neboli pravidelne zaprskané vodou,“ dodáva Martin Hujsa zo spoločnosti Mundus cleaning outsourcing.

Kritériá a priebeh výberu

Ak si firma na základe zadaných požiadaviek našla potenciálnych dodávateľov upratovacích služieb, mala by si vytvoriť dostatok priestoru na výber ideálneho kandidáta. Jednými z ukazovateľov kvality sú referencie, počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, poistenie prípadných škôd a informácia, či spoločnosť disponuje potrebnými certifikátmi pre profesionálne zvládnutie upratovacích služieb. Ideálne je však osobné stretnutie zákazníka a zástupcu upratovacej firmy. „Klient by mal stredisko svojho dodávateľa navštíviť, aby, obrazne povedané, vedel, koho si pustí do kožucha. Je dobré zoznámiť sa s technológiou, ktorú spoločnosť používa, a v žiadnom prípade nenechať rozhodnutie o výbere dodávateľa na asistentky.

Dodávateľ by sa rovnako mal aspoň v mesačnom predstihu zoznámiť s prostredím, ktoré bude upratovať, spoznať mobiliér a použité materiály, aby vedel, aké prostriedky budú na ošetrovanie konkrétnych zariadení vhodné. Určiť presné vymedzenie služieb telefonicky sa rovná lekárskej diagnóze cez telefón. Dodávateľ by mal vedieť klientovi poradiť, dotvoriť jeho víziu, prispôsobiť sa mu, ale zároveň vedieť odmietnuť vykonávanie služieb, na ktoré sa nešpecializuje, prípadne ich zabezpečenie delegovať na subdodávateľa. V každom prípade sa oplatí postupovať plánovito. Firmy, ktoré na upratovacích spoločnostiach príliš šetria, zvyčajne vo finále veľmi neusporia. Operatívne zákazky sa považujú za nadštandardnú službu, za ktorú si klient musí priplatiť, pretože vtedy je potrebné zabezpečiť väčšie množstvo ľudí a techniky v pomerne krátkom čase,“ hovorí Vladimír Chylo.

Klienta môžu pri výbere osloviť aj schopnosti upratovacej služby zabezpečiť 24-hodinovú pohotovosť pre prípad neočakávaných udalostí, napríklad havárií. Niektoré upratovacie spoločnosti dokážu okrem štandardného upratovania zvládnuť aj riešenie problémov pri odstraňovaní havárií rozličného druhu: zaplavenie suterénu kanalizačným odpadom, odsatie kalu, vyčistenie priestorov, odsávanie vody, mimoriadne odvozy veľkorozmerných a iných neštandardných materiálov pri sťahovaní, prestavbách a pod.

Bezpečnosť

Upratovacia služba je špecifická najmä v tom, že jej vykonávatelia – zamestnanci upratovacej spoločnosti – nemajú klasické pracovisko alebo firemné prostredie. Sú umiestnení v rozličných prevádzkach, v ktorých svoju prácu vykonávajú, ale súčasne sú zamestnancami firmy, ktorá nemá s adresou prevádzky nič spoločné. Sú teda prepojení nielen so svojím zamestnávateľom, ale aj s jeho klientom. Upratovacie spoločnosti pri najímaní pracovníkov vyžadujú v prvom rade bezúhonnosť, t. j. výpis z registra trestov. V databáze svojich klientov, najmä v prípade hypermarketov a nákupných centier, si tiež zvyknú overovať, či záujemca o prácu nemá v danom stredisku evidovaný nejaký priestupok, napríklad krádež. Prijatiu často predchádza psychotest či osobný pohovor, na ktorom sa zisťuje skutočný záujem o prácu.

Renomované upratovacie spoločnosti sa orientujú aj na základe predchádzajúcich referencií uchádzačov, ktoré následne overujú v teréne. Ak sa pracovník osvedčí, zoznamujú ho so strategickými cieľmi upratovacej spoločnosti, internými smernicami, prípadne zaučia v doškoľovacom stredisku, kde okrem školení PO a BOZP absolvujú aj školenia o používaní čistiacich prostriedkov, strojov a zariadení. Učia ich základným pravidlám mlčanlivosti a usmerňujú ich, aby nepoužívali  komunikačné prostriedky a iné zariadenia u klienta.

V niektorých upratovacích spoločnostiach sa kladie dôraz aj na to, aby vedel upratovač správne komunikovať s klientom a chodil do práce slušne upravený. Nový zamestnanec pracuje prvé dni pod dohľadom vedúceho alebo manažéra, neskôr môže byť náhodne kontrolovaný. „Vstup do budov našich klientov je možný len po predložení základných údajov a po schválení vstupu našim klientom,“ uzatvára Natália Zajícová.

Anna Salvová v spolupráci so spoločnosťami Mundus cleaning outsourcing, Sawbac Slovensko, Somat – služby, Test Slovakia, www.upratovanie.sk
FOTO: Sawbac, Test Slovakia

Tento článok bol uverejnený v magazíne Správa budov 2/2008.