Za oddychom do Stupavy
Galéria(6)

Za oddychom do Stupavy

Bývať v dome neďaleko Bratislavy je „trendy“. Nie je tomu inak ani s relaxom. Oddych je pre ľudí dôležitý, robí ich život znesiteľnejším. Mesto Stupava v tomto smere nie je výnimkou. Dnes už nefunkčné kúpalisko nahradí nové relaxačné centrum, ktoré už má schválené stavebné povolenie. Na území je navrhnuté nové biologické kúpalisko, ktoré je obstavané malopodlažnou výstavbou. „Snažili sme sa vytvoriť areál, ktorý by poskytol kvalitné športovo - relaxačné služby a zároveň ho začleniť v súlade s urbanistickými a architektonickými zásadami ako i požiadavkami ochrany prírody a okolitej krajiny,“ hovorí zástupca generálneho projektanta Ing. arch. Pavol Kosnáč.

Výstavba budúceho objektu pozostáva z troch častí. Zo severu ho tvorí radová zástavba štvorpodlažných objektov s apartmánmi, zo západu pozdĺžny štvorpodlažný objekt s apartmánmi a z východu viacúčelový pozdĺžny štvorpodlažný objekt. Tieto časti tvoria vnútroblok, v ktorom sa nachádza vodná plocha – biotop. V južnej časti areálu sú navrhnuté vonkajšie parkovacie stánia pre verejnosť. Areál vychádza z územného plánu schváleného pre toto územie a uznesenia Mestského zastupiteľstva Stupava.

Blok „A“ s polyfunkčným charakterom sa navrhol z hotelovej a reštauračnej časti, prevádzky verejnosti a vitálneho sveta. Jeho architektonické riešenie korešponduje so zástavbou areálu a vnáša do prostredia nové, svieže formy architektúry, pri ktorej sa rešpektujú okolité stavby. Vystupujúce hmoty akcentujú a umocňujú priamy výhľad na vnútroblok celého areálu, čo v koncepte návrhu podčiarkuje snahu o zvýraznenie rekreačného charakteru. Urbanistické riešenie výstavby bloku “A“ svojou vlastnou štruktúrou harmonizuje s okolitou zástavbou a svojou funkciou dopĺňa rekreačno-športovú lokalitu. Tieto vlastnosti obsahujú aj objekty blokov “B” a „C“, ktoré majú z hľadiska funkcie ubytovací charakter. Vystupujúce hmoty akcentujú a umocňujú priamy výhľad na vnútroblok celého areálu, čím sa zvýrazňuje rekreačný charakter.

Rez areálom
Rez areálom

Materiálové riešenie fasád objektov je navrhnuté v pastelových farbách štruktúrovanej omietky. Posledné ustupujúce podlažie a taktiež vystupujúce hmoty na 2. NP sú navrhnuté s výraznejšou štruktúrou. Posledné, ustupujúce podlažie svojím riešením v tmavších odtieňoch a štruktúrou opticky znižuje objekty a dodáva mu tak výraz harmonizujúci s panorámou okolia.

Pôdorys bloku B
Pôdorys bloku B

„Nechceli sme robiť uletenú architektúru, ktorá by bola len samoúčelnou exhibíciou,“ hovorí Pavol Kosnáč. „Náš návrh rešpektuje priestorové možnosti celého sídla s ambíciou vytvoriť príjemné prostredie.“

Rez objektom bloku B
Rez objektom bloku B

Názov stavby: Relax centrum – Stupava
Miesto stavby: Stupava
Investor: Swisstrade – marketing, s. r. o.
Generálny projektant: Kosi, s. r. o., Ing. arch. Pavel Kosnáč
Autori: Ing. arch. Pavel Kosnáč, Ing. arch. Martin Rezník, Ing. arch. Silvia Kračúnová, Ing. arch. Matúš Polák
Ukončenie: 1. etapa – koncom roka 2008, 2. etapa – koncom roka 2010
Odhadovaný náklad: cca 250 miliónov Sk

(pet)
Vizualizácie: Kosi, s. r. o.