Villa Libeskind
Galéria(10)

Villa Libeskind

Partneri sekcie:

Koncom roka 2009 prezentoval hviezdny architekt Daniel Libeskind prototyp svojho skulpturálneho obytného domu  v mestečku Datteln v Severnom Vestfálsku. Architektonický návrh, ktorý skutočne nepozná pojem „štandardné riešenie“ má nielen vysokú estetickú hodnotu, ale  vyplatí sa aj ekonomicky a ekologicky. Po úvodnom prototype bude firma Berliner proportion Gmbh realizovať tento projekt celosvetovo ako obytnú skulptúru v limitovanej edícii 30 stavieb s cieľom sprístupňovať súkromným staviteľom vynikajúcu súčasnú architektúru s trvalými hodnotami.

Prvým realizátorom objektu Villa Libeskind bola spoločnosť RHEINZINK GmbH & Co. KG, ktorá bude stavbu využívať ako prijímaciu a výstavnú budovu. „Komplexnosť projektu v detailoch bola nesmierna“ spomína si predseda vrcholového manažmentu pán Ulrich Grillo. Daniel Libeskind prezentoval architektonický návrh, ktorý „ani v tom najmenšom detaile  nepoznal slovo: štandardné riešenie“. Napriek tomu má tento projekt nielen estetickú hodnotu, ale vyplatí sa aj ekonomicky a ekologicky. Potvrdzuje to aj Mathias Eisfeld z poradného orgánu Zemskej komisie (Zemského výboru) Drevo Severné Porýnie – Vestfálsko: „Drevená rámová konštrukcia vily odoberá z atmosféry 133 ton CO2.“ Za tento ďalekosiahly a odvážny prínos k ochrane životného prostredia získala preto budova certifikát CO2 banky.

Vila pôsobí ako krištáľ vyrastený zo zeme so silným vyžarovaním, výraznú živosť dodáva vonkajšej fasáde aj hra slnečného svetla a oblakov. V interiéri zapôsobí objekt otvorenosťou, transparentnosťou a nevšednými priestormi. Pozorovateľovi však zostanú ukryté technické prvky, všetky zosúladené s požiadavkami na životné prostredie.

Prvé stavebné dielo takéhoto nového typu budov navrhnuté Danielom Libeskindom budú nasledovať ďalšie obytné domy, ktorých základnými charakteristickými prvkami sú estetika, exkluzivita, prvotriedne materiály, inovačná energetická technika a stavanie zamerané na budúcnosť. Firma Berliner proportion GmbH plánuje v spolupráci s renomovanými architektmi navrhnúť obytné skulptúry, ktoré sa budú vyznačovať pozoruhodnou modernou architektúrou a budú sa realizovať v limitovanom počte na celom svete. Keďže prototyp Villy Libeskind nebol stavaný ako obytný dom, ale ako prijímacia budova, prispôsobila firma RHEINZINK GmbH & Co. KG realizáciu v niektorých oblastiach svojim špecifickým potrebám.

Názov stavby: Villa Libeskind
Miesto: Datteln, Severné Vestfálsko (Nemecko)
Architektonický návrh: Daniel Libeskind
Realizácia: Rheinzink GmbH & Co. KG
Strešné a fasádne opláštenie: Rheinzink GmbH & Co. KG
Začiatok výstavby: máj 2009
Ukončenie výstavby: september 2009
Plocha: 200 m2 (prízemie približne 200 m2, horné podlažie 115 m2)


Materiály a technológie    

Villa Libeskind bola postavená ako prefabrikovaná, energeticky nenáročná stavba s drevenou rámovou konštrukciou. V rámci modernej stavebnej technológie sa okrem dreva použili aj ďalšie prírodné materiály, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu alebo prispievajú k jeho inovácii. Aj keď z exteriéru sa vila javí inak, prevláda v nej práve drevo, obnoviteľný materiál, ktorý prežíva svoju veľkú renesanciu ako najvýznamnejší stavebný materiál 21. storočia, a to najmä vďaka svojim vlastnostiam vy­užiteľným pri ukladaní uhlíka. Drevené jadro vily má významnú schopnosť tepelnej izolácie. Vďaka recyklovateľným drevným vláknam s dĺžkou viac ako 360 mm a koeficientu prechodu tepla s hodnotou 0,11 W/(m2 . K) dosahujú vonkajšie steny vily parametre pasívnych domov.

Vila využíva vlastné obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie, výrobu elektrickej energie a na prípravu teplej vody. Jej štandardné zariadenie tvoria solárny termický systém skryto integrovaný vo fasáde a tepelné čerpadlo na využívanie geotermickej energie. Elektrická energia sa môže vyrábať fotovoltickými článkami. Dažďová voda sa zbiera  zo striech objektu do cisterny a využíva sa na zavlažovanie, prípadne splachovanie WC, čím sa ročne ušetrí 28 000 litrov pitnej vody.

Materiál použitý pri realizácii multifunkčného plášťa budovy sa presadil najmä vďaka nízkej energetickej náročnosti pri jeho výrobe, vysokej recyklačnej kvóte a s tým spojenými emisiami CO2 do ovzdušia. Fasáda z materiálu Reinzink umožňuje využiť technológie 21. storočia, akými sú solárny termický systém a zberné zariadenia na dažďovú vodu. Veľké celostenové okná vpúšťajú dnu hru slnečného svetla a vytvárajú veľmi svetlý interiér. Vo fasáde, zdobenej jemnými medzisklenými mriežkami, sú skryté inštalačné vedenia. Fasáda má výborné tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti a je odolná proti poveternostným vplyvom.

Strešné a fasádne opláštenie je teda súčasťou inovačného energetického konceptu, využívajúceho neviditeľný systém solárneho termického zariadenia. Toto zariadenie vytvára v kombinácii s  absorbérom zemskej tepelnej energie a technológiou tepelného čerpadla architektonicky adekvátny a súčasne najmodernejší vykurovací systém. Na tepelnú izoláciu sa použila novovyvinutá minerálna vlna s nízkou tepelnou vodivosťou. Inteligentné zloženie podlahy je koncipované na vykurovanie, chladenie a spätné získanie tepla, čím sa významne znižuje spotreba energie na vykurovanie.

Stavebné prvky ako okná, dvere, umývadlá, armatúry a sanitárne zariadenia sú zhotovené z kvalitatívne vysokohodnotných materiálov a spolu s modernými elektroinštaláciami a svietidlami v súčinnosti s inteligentným technickým zariadením vytvárajú neobyčajný komfort, estetiku a bezpečnosť.

Prevádzka systémov na výrobu tepla, chladenie a vetranie budovy sa zaznamenáva v Grand Room na interaktívnej obrazovke a možno ju kedykoľvek načítať. Údaje sa budú merať počas troch rokov a poskytnú detailné informácie o efektivite systému tvorby tepla, chladenia a vetrania objektu. 

Vykurovanie, chladenie a vetranie
Riešenie obsahuje:

 • multifunkčný integrovaný systém vykurovania, chladenia a vetrania,
 • podlahové vykurovanie na všetkých poschodiach,
 • podlahové vykurovanie s riadením v každej miestnosti s možnosťou prepnutia na distribúciu chladnej vody,
 • systém vetrania (privádza sa ním čerstvý vzduch bez prievanu, zbavený znečisťujúcich peľov) so schopnosťou získať počas výmeny vzduchu až 90 % odpadového tepla,
 • vykurovací a chladiaci systém využívajúci solárnu a geotermickú energiu.

Elektrická energia a bezpečnosť
Riešenie obsahuje:

 • vybavenie budovy riadiacim systémom na programovanie osvetlenia, vyťahovanie a spúšťanie žalúzií, reguláciu teploty v miestnosti, vetrania a na používanie elektrických spotrebičov,
 • alarm a bezpečnostný systém,
 • prístup ku všetkým médiám v celej budove: internet, telefón, televízia, rozhlas,
 • televízne obrazovky nainštalované za kúpeľňovými zrkadlami (ak sú vypnuté, nie sú viditeľné),

 • pásové a bodové osvetlenie v celej budove.

Úspora energie a štandardy TZB
Vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam a obnoviteľným zdrojom energie má vila štandard nízkoenergetickej stavby. Vyhovuje niektorým celosvetovo najprísnejším štandardom úspor energie, napríklad nemeckej norme KfW 40, ktorá obsahuje požiadavku na spotrebu tepelnej energie maximálne 40 kWh/(m2 . rok). Vila je vybavená multifunkčným systémom vykurovania, chladenia a vetrania. Podlahové vykurovanie zabezpečuje príjemné sálavé teplo na všetkých podlažiach a v horúcich letných dňoch tento systém distribuuje chladnú vodu. Systém vetrania privádza čerstvý vzduch bez znečisťujúcich peľov a s primeranou teplotou a využíva systém recyklácie odpadového tepla vetraného vzduchu na predohrev čerstvého s účinnosťou až 90 %. Tento systém využíva iba solárnu a geotermickú energiu.

Všetky technické zariadenia budovy sú monitorované a riadené prostredníctvom interného riadiaceho systému, ktorý obyvateľom domu umožňuje naprogramovať zvyčajný scenár osvetlenia, vyťahovať a sťahovať žalúzie, regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach, vetrať, používať domáce spotrebiče a monitorovať bezpečnostný systém.

Využitie obnoviteľnej energie
V objekte sa využíva:

 • solárny termický systém nepozorovateľne integrovaný do titánzinkovej fasády, ktorý možno zapínať a vypínať na zníženie tepelnej energie počas noci,
 • tepelné čerpadlo s výkonovým číslom COP 3,2,
 • zber dažďovej vody na zavlažovanie záhrady,
 • možnosť využiť fotovoltický systém na výrobu elektrickej energie.

(sf)
Foto: Klaus Helbig, Michael Klinkhamer, Frank Marburger

Článok vznikol z podkladov spoločnosti RHEINZINK.

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik.