Verejná prezentácia návrhu Lido Lagúna

image 82113 25 v1

Spolok architektov Slovenska, v spolupráci s Asociáciou bratislavských vodáckych klubov, organizuje verejnú prezentáciu občianskeho návrhu Lido Lagúna na riešenie časti nábrežia Dunaja v Petržalke. 

V súvislosti s prebiehajúcou petíciou a viacerými iniciatívami, ktoré vyzývajú mesto, aby tomuto územiu venovalo väčšiu pozornosť, ako aj v súvislosti s pripravovanou aktualizáciou Územného plánu zóny CMC Petržalka, sa objavilo množstvo otázok, podnetov a diskusií. Občiansky návrh Lido Lagúna vznikol spojením iniciatívy profesionálnych odborníkov (vodohospodárov, architektov) s aktivistami, občianskymi združeniami a vodákmi z miestnych klubov. Vodáci sú aktéri, ktorí patria k danému územiu viac ako 80 rokov a spoluvytvárajú jeho génia loci, zároveň však na mnohé problémy už roky upozorňujú mestskú časť Petržalka aj hlavné mesto Bratislava.

12. mája 2016 o 16.00
v budove Spolku architektov Slovenska (Balassov palác), Panská 15, Bratislava
Sieň Dušana Jurkoviča, 1. poschodie

Návrh predstavia jeho autori Ing. arch. Matúš Janota a Ing. Martin Mišík. V diskusii bude možnosť povedať si viac o hodnotách územia pre mesto a jeho obyvateľov, o jeho histórii a prírodných pokladoch, ale aj o jeho limitoch a tom, čo v ňom dovolí alebo nedovolí realizovať rieka Dunaj. Návrh Lido Lagúna nepovažujeme za uzavretý projekt, ale za pozvánku k participácii širšej verejnosti na riešení budúcej podoby a využitia tejto vzácnej lokality. Patrí v Bratislave medzi posledné, ktoré umožňujú priamy kontakt s riekou.

SAS týmto podujatím nadväzuje na svoju viac ako 25-ročnú tradíciu odborných a verejných diskusií, prezentácií, publikácií a iných aktivít venovaných aktuálnym témam z oblasti architektúry, územného a krajinného plánovania, ochrany pamiatok a ďalších. Mestské verejné priestory, nábrežia a mosty, Dunaj ako hranica aj spojnica, sú témy ktorej sa SAS venuje dlhodobo (pripomíname napr. nedávno vydanú publikáciu D. Perrault et al., Bratislava Metropolis, ktorej anglická verzia sa momentálne pripravuje). Preto sa SAS stal aj signatárom Charty Dunajského fondu ako spoločnej platformy aktérov na rieke. Veríme, že aj toto podujatie prispeje k čo najlepšej vzájomnej spolupráci a participácii profesionálov z rôznych oblastí, firiem, verejných a odborných inštitúcii, komunálnej sféry aj širokej verejnosti.

Po ukončení prezentácie budete mať možnosť urobiť si individuálne rozhovory s autormi návrhu Lido Lagúna a ďalšími aktérmi, prípadne dohodnúť si aj prehliadku predmetnej lokality a vodáckych areálov s lodenicami.

Zdroj: Spolok architektov Slovenska