image 69299 25 v1
Galéria(8)

Súkromná záhrada nominovaná na CE.ZA.ARa

Partneri sekcie:

Nominovať na ocenenie CE·ZA·AR v kategórii exteriér súkromnú záhradu nie je v našich končinách obvyklý krok. Čím je táto výnimočná? Privátna záhrada v gaštanici v Bratislave je výsledkom vzácnej súhry osvieteného investora a citlivého návrhu, ktorý priam empaticky rešpektoval dané prostredie.

05 Gastanica IMG 0302
06 Gastanica DY9B0363u
03 situ Gastanica
06 rez  Gastanica C CT
03 Gastanica DY9B2424u
01 Gastanica DY9B2393u
04 rez Gastanica A AT

Najvýraznejší vplyv na ideové riešenie záhrady mala gaštanica v zadnej časti pozemku. Je to pás gaštanového lesa s mohutnými stromami gaštanov jedlých s lipami, javormi a dubmi v podraste. Les tvorí približne polovicu pozemku. Ten je v pomerne strmom svahu, prevýšenie bolo miestami až 6 metrov, čo výrazne ovplyvnilo osadenie rodinného domu a  využitie pozemku. V záhrade sa podarilo prepojiť existujúcu gaštanicu s rodinným domom, teda architektúru vytvorenú človekom s architektúrou lesa zastupujúceho prírodu. Sú to dva kontrasty, ktoré spolu vytvárajú harmonický celok.

Záhrada sa rozkladá na niekoľkých úrovniach s prevýšením niekde až 6 metrov.

Spôsob prepojenia je určený v pásoch zelene – z lesa smerujú k rodinnému domu a naopak, pásy oporných múrov vstupujú do lesa. Materiály použité v záhrade podliehajú nosnej myšlienke návrhu. Corten, obklad časti oporných múrov a podzemného poschodia domu zo strany od terasy, je výrazný materiál, ktorý v podobe hrdzavooranžových pásov preniká do zeleného lesa. Sivý kameň s ostrými hranami je jeho konkurentom, ktorý zasa z lesa prechádza do architektonickej časti okrasnej záhrady.

Kombinácia prírodných prvkov – zelene a dreva – s výtvormi človeka – corten a kamenné platne – je v dokonalej citlivo vyváženej harmónii.

Corten verzus brezy

Funkčne je okrasná záhrada rozdelená na terasu s biobazénom v spodnej časti a na obývaciu terasu pri jedálni. Prevýšenie a pôvodný svah kompozíciu rozčlenili ešte na niekoľko menších terás oddelených opornými múrmi. Prvá  terasa s biobazénom vznikla v úrovni podzemného podlažia. Trojmetrové prevýšenie medzi susedným pozemkom vyriešil oporný gabionový múr. Terasa okolo bazéna je z tropického dreva a plynule prechádza do otvorenej trávnatej plochy. Ďalšie prevýšenie je riešené sústavou oporných múrov spojených chodníkom v podobe rampy a schodov. Medzi terasami dominuje vodný kanál s vodou padajúcou zo steny. Dopĺňajú ho brezy s výraznou bielou farbou kôry, ktorá kontrastuje s hrdzavou farbou cortenu a sivou farbou kameňov. Vďaka sklenenému zábradliu môžu majitelia bez rušivých vplyvov vnímať exteriér aj z domu. Torzá stromov zámerne neboli odstránené, stali sa súčasťou záhrady a sú zaujímavou dominantou exteriéru.

Terasa z tropického dreva plynulo prechádza do trávnatej plochy.

Rezopohľad A – A´

Gaštanicou vedie štrkový okružný chodník, ktorý prepája záhradu. V strede gaštanice je vybudovaná kamenná strž, do ktorej je oddrenážovaný pozemok. V čase dažďov tak vzniká dokonalý efekt lesného jazierka. Podsadbu v gaštanici tvoria trvalky typické pre listnatý les a podporujú lesný charakter prostredia. V celej záhrade nie je ani jeden ihličnan. Hoci sú architektonické prvky v záhrade dominantné a kombinácia exkluzívnych moderných materiálov, ako sú corten, sklo, prírodný kameň a veľkoformátová betónová dlažba, dodala exteriéru dynamiku. Ako celok pôsobí záhrada veľmi harmonicky. Ukazuje, že aj skutočný les môže vstúpiť do súkromnej záhrady, ak sa ho ani investor, ani záhradný architekt neboja, ale rešpektujú ho.

Situácia

Privátna záhrada v gaštanici
Miesto: Bratislava-Nové Mesto
Autor: Ing. Eugen Guldan, PhD.
Návrh: 2011
Realizácia: 2013
Rozloha pozemku: 1 500 m2
Stavba  a spevnené plochy: asi 400 m2
Záhrada: 1 100 m2

text: Eva Guldanová          
foto: NenGardenDesign

Článok bol zverejnený v časopise ASB.