Základná škola ktorá pojme 540 študentov vo veku od 6 do 14 rokov je súčasťou ambiciózneho projektu Smíchov City
Galéria(8)

Smíchovská škola

Partneri sekcie:

Architekti z ateliéru Ou z Toronta navrhli v spolupráci s poľským ateliérom INOSTUDIO víťazný projekt základnej školy na pražskom Smíchove. Medzinárodná súťaž sa uskutočnila pod záštitou organizácie Centre for Central European Architecture (CCEA MOBA) a hlavného mesta Prahy, porota rozhodovala medzi 66 projektmi z celého sveta.

Základná škola na Smíchove bude prvou verejnou školou postavenou v centre Prahy po takmer 100 rokoch. Budova, ktorá pojme 540 študentov vo veku od 6 do 14 rokov, je súčasťou ambiciózneho projektu Smíchov City.

Na železničnom brownfielde s rozlohou 200 -tisíc m2 v blízkosti historického centra Prahy vyrastie v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov mestská štvrť so zmiešaným využitím, s dostatkom zelene, peších zón a kvalitným mestským urbanizmom.

kolské ihrisko
kolské ihrisko |

Komunikujúce prostredie

Podľa zakladateľov ateliéru Ou, Nicolasa Koffa, Urosa Novakoviča a Sebastiana Bartnickiho, je návrh koncipovaný v sociálnom a environmentálnom duchu. Škola pôsobí ako brána a predstavuje jeden zo základných elementov znovuobnovujúcich smíchovskú komunitu.

„Vzájomné prepojenie vnútorných študijných a vonkajších verejných priestorov poskytuje študentom a učiteľom príležitosť komunikovať a zasahovať do vonkajšieho mestského prostredia,“ hovoria autori projektu. Koncept budovy je založený na jasnom modulárnom systéme, ktorý tvorí jednotnú vizuálnu identitu školy. Tento systém umožnil navrhnúť zdanlivo náhodné, ale veľmi premyslené usporiadanie dispozícií.

kolské átrium
kolské átrium |
Vzdušne koncipovaný interiér
kolské átrium
kolské ihrisko
Terasa na voľný čas
Základná škola ktorá pojme 540 študentov vo veku od 6 do 14 rokov je súčasťou ambiciózneho projektu Smíchov City
Diagram areálu
Rez
Pôdorys 1.NP .

Trieda ako domov

Tvar budovy vychádza z programu zdôrazňujúceho interakciu medzi študentmi a mestom. „Stratégia dizajnu školy bola zvolená výskumom, ktorý ukázal, že dôvera a úspech študentov výrazne súvisia s ich schopnosťou ovplyvňovať prostredie, v ktorom sa pohybujú, ukazovať vlastnú prácu a preberať zodpovednosť za okolitý verejný priestor,“ hovoria architekti.

Každá trieda funguje ako akýsi domov, ktorý má súkromnú i verejnú časť. Súkromný sektor je prepojený so všetkými ostatnými učebňami a vytvára centrálny „zhromažďovací“ a pracovný priestor. Oproti tomu verejná časť posilňuje vzťah s mestom a umožňuje deťom predviesť svoju prácu a identitu. Vzhľad školy sa dá meniť v nadväznosti na rozhodnutie žiakov a učiteľov.

Vzdušne koncipovaný interiér
Vzdušne koncipovaný interiér |

Elementárna štruktúra

Medzinárodná súťaž bola vyhodnotená porotou zloženou z českých, nemeckých a holandských architektov i zástupcov hlavného mesta Prahy. Porota vyzdvihla predovšetkým nápaditý koncept víťazného projektu a jeho elementárne usporiadanie.

Pozitívne hodnotila aj optimálne navrhnutú orientáciu budovy a jej prepojenie s okolitým verejným priestorom. Návrh je kvalitne spracovaný aj z hľadiska pohybu a orientácie žiakov, učiteľov a verejnosti v budove.

Terasa na voľný čas
Terasa na voľný čas |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Miesto: Praha, Smíchov City
Autori: Ateliér Ou: Nicolas Koff, Uros Novakovic, Sebastian Bartnicki, Sophia Szagala, Oliver Green, INOSTUDIO: Zbigniew Gierczak
Realizácia: 2021
Text: Tereza Janišová
Foto: OU

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2018.