Z farmy vinohradnícky dom

image 80505 25 v2

Dlhé roky to bola chátrajúca budova v rámci rozsiahlej farmárskej usadlosti. Z hibernácie ju zobudila investícia Esterházyho nadácie v hodnote takmer milión eur a návrh viedenskej architektonickej kancelárie AllesWirdGut – a všetko sa na dobré obrátilo.

Malebná rakúska obec Trausdorf s 2 000 obyvateľmi je typickou obcou v spolkovej krajine Burgenland, ktorá sa stala synonymom pre rakúske vinohradníctvo. Zvlnené pahorkatiny zaplavené viničom, charakteristické vinárske domy zasadené do terénu pripomínajúce hobitie príbytky a najmä kvalitné víno, ktoré sa rodí v tejto časti Panónskej nížiny a v rámci strednej Európy patrí k najvychýrenejším. Trausdorf sa nachádza len niekoľko kilometrov od Eisenstadtu a areál Esterházyho vinárstva je práve na ceste od Trausdorfu smerom k tejto metropole Burgenlandu. Areál vinárstva sleduje svojím výrazom typickú scenériu vinohradníckych domov v Burgenlande, ktoré sa svojou príťažlivosťou stávajú čoraz väčším magnetom turistického ruchu v Rakúsku. „V skladbe budov však areálu chýbalo jedno historické sklíčko – revitalizácia objektu bývalého farmárskeho domu určeného pre služobníctvo, ktorý kedysi dávno slúžil aj ako mliekareň,” hovorí spoluzakladateľ ateliéru AllesWirdGut Herwig Spiegl.

Kultúrny obraz

Ako takmer všetky projekty Alles­WirdGut, aj tento sa realizoval na základe súťaže, ktorú ateliér vyhral začiatkom roka 2012. AllesWirdGut zaraďuje revitalizáciu farmárskeho domu v Trausdorfe medzi svoje projekty pre kultúru a len potvrdzuje svoje široké portfólio prác siahajúce od urbanizmu, cez administratívu, rezidenčnú výstavbu až po školské budovy a verejné priestranstvá. „Prečo túto budovu považujeme za objekt patriaci do kultúrnej sféry? V prvom rade preto, že je to revitalizácia historickej budovy, ktorá bude slúžiť verejnosti,” odpovedá Spiegl. „A potom aj preto, že takýmito projektmi sa snažíme spoluvytvárať kultúrny obraz krajiny aj pre návštevníkov zo zahraničia.”

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

Architekti sa pri reprezentatívnom objekte areálu snažili o čo najčistejšie riešenie.

Architekti sa pri reprezentatívnom objekte areálu snažili o čo najčistejšie riešenie.

Zadaním bola revitalizácia bývalej farmárskej budovy, ktorá kedysi slúžila slúžobníctvu na statku a zapadala by do celkového architektonického komplexu Esterházyho vinárstva. Mali sme vytvoriť aktívny priestor, kde by bola vinotéka, degustačný bar, reprezentatívna spoločenská miestnosť s možnosťou posedení, ale aj pracovných seminárov, pričom nemala chýbať kuchyňa, šatňa a toalety. Malo ísť o reprezentatívny objekt, ktorý by dotváral areál vinárstva. Snažili sme sa o čo najčistejšie riešenie.”

“Open space” je štruktúrovaný konštrukciou vnútorných drevených trámov, ktoré sú zároveň nosičom svetelného systému.

  “Open space” je štruktúrovaný konštrukciou vnútorných drevených trámov, ktoré sú zároveň nosičom svetelného systému.

Súčasťou je aj vinotéka s burgenlandskými vínami

Súčasťou je aj vinotéka s burgenlandskými vínami

Flexibilný open space

Objekt má jednoduchý tvar s klasickou šikmou strechou a výraznú pozdĺžnu dispozíciu. Architekti odmietli razantný vstup do tvaroslovia a revitalizáciou citlivo sledovali typológiu podobných budov v Burgenlande a zároveň prirodzenú integráciu objektu do okolitého prostredia. Samozrejme, objekt sa „neutopil” v prostredí úplne, o jeho novom spoločenskom využití transparentne informujú biele vonkajšie steny z pieskovcového muriva, ktoré dopĺňa antracitová strecha a sivé šambrány okeníc a dverí. Nič tu nie je navyše, cudzie prvky nerušia dokonalú horizontalitu.

Priečny rez foyer / Priečny rez foyer / Priečny rez spoločenskou sálou

Priečny rez foyer / Priečny rez foyer / Priečny rez spoločenskou sálou

V spolupráci so štúdiom Mobimenti architekti z AllesWirdGut vyčistili interiér pozdĺžnej budovy od priečok, ktoré ju členili na množstvo menších častí, čím vytvorili jeden veľký halový priestor. Ten sa však dá flexibilne meniť, aby vyhovoval rôznym funk­ciám. „Open space” je štruktúrovaný konštrukciou vnútorných drevených trámov v sivej farbe, ktoré sú zároveň nosičom svetelného systému. Táto konštrukcia rytmizuje interiér a v kontraste s bielym murivom stien, s tehlami v okrovej farbe a pôvodnými tmavohnedými stropnými nosníkmi mu dodáva výtvarný rozmer. „Mate­riálovou i farebnou pestrosťou interiéru sme chceli vytvoriť výraznú koláž pôvodných a nových prvkov, ktorá by poskytovala inšpiráciu a príjemné prostredie pre rôzne udalosti,” opisuje vnútrajšok budovy Spiegl.

Priestor sa dá flexibilne meniť podľa aktuálnych potrieb.

  Priestor sa dá flexibilne meniť podľa aktuálnych potrieb.

Objekt má jednoduchý tvar s klasickou šikmou strechou.

„Priestor sme chceli nechať celistvý, a preto sa dá členiť len posuvnými textilnými zástenami, ktoré sa kedykoľvek dajú uviesť do pôvodného stavu. Ani použitý nábytok nie je okázalý, naopak, svojou jednoduchosťou sleduje archetyp budovy.” Revitalizácia historického farmárskeho domu v Esterházyho vinárstve v rakúskom Trausdorfe je príkladom zvládnutej premeny ruín do nového života. Pre neďaleké Slovensko je zasa príkladom, že aj staré môže byť súčasné a zároveň funkčné. Áno, chce to financie, ale aj ambíciu a kumšt…

Biele vonkajšie steny z pieskovcového muriva

Biele vonkajšie steny z pieskovcového muriva

Severný pohľad / Južný pohľad

Severný pohľad / Južný pohľad

Severovýchodný pohľad

Severovýchodný pohľad

Revitalizácia farmárskeho domu

Miesto: Trausdorf, Burgenland, Rakúsko
Investor: Esterházy Wien GmbH
Architektúra: AllesWirdGut
Statika: Simon-Fischer ZT-GmbH
Návrh interiéru: MOBIMENTI
Súťaž: január 2012 – 1. cena
Začiatok revitalizácie: máj 2015
Ukončenie revitalizácie: október 2015
Zastavaná plocha: 551 m2
Úžitková plocha: 454 m2
Obstavaný priestor: 30 150 m3
Celková investícia: 980 441 eur

Situácia

Situácia

TRAUSDORF, RAKÚSKO  TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY,
FOTO: ALLES WIRD GUT/ GUILHERME SILVA DA ROSA

Článok bol uverejnený v časopise ASB.