image 81832 25 v1
Galéria(8)

Aktívny život v pasívnom dome

Partneri sekcie:

Časy, keď boli domy v nízkoenergetickom či pasívnom štandarde skôr niečím výnimočným, sú dávno preč. A neprispelo k tomu len sprísňovanie tepelnotechnických požiadaviek, ale aj reálne preukázané úspory spotreby energie na vykurovanie a ohrev vody.

01 DSC 0080
02 DSC 0067
03 DSC 0073
04 DSC 0075
05 DSC 0018
06 DSC 0012
07 DSC 0005
DSC 0078

Navrhovaný objekt sa nachádza v novovybudovanej obytnej zóne v katastri obce Hviezdoslavov a má charakter novostavby. Ide o objekt pozostávajúci z dvoch častí – dvojpodlažného nepodpivničeného rodinného domu s obvodovým plášťom dimenzovaným na energeticky pasívny štandard a hospodárskej časti s garážou, ktorá je sčasti podpivničená. Pozemok s rozmermi približne 37,4 × 53,8 m sa nachádza v intraviláne obce, v lokalite s novovznikajúcimi rodinnými domami.

Novonavrhované objekty majú obdĺžnikový pôdorys a sú navzájom voči sebe posunuté. Rodinný dom má rozmer 14,25 × 9 m, hospodárska časť 13,7 m × 8,15 m. Objekty sú zastrešené pultovou strechou so sklonom 5°. Rodinný dom je vertikálne rozdelený na dennú a nočnú časť. Denná časť sa nachádza na prízemí a nočná na poschodí. Do domu sa vstupuje z hospodárskej časti zo severnej strany od ulice do zádveria. Zo zádveria sa dostanete do chodby, z ktorej je prístupné WC a technická miestnosť s kúpeľňou. Z chodby sa vstupuje priamo do obytnej časti s jedálňou, ktorá nadväzuje na kuchyňu. Z kuchyne je prístupná komora. V zadnej časti domu je situovaná hosťovská izba. Schodiskom sa pokračuje do chodby na 2. NP, z ktorej sú prístupné tri izby – kúpeľňa, šatník a spálňa s vlastnou kúpeľňou.

Rodinný dom pozostáva z dvojpodlažnej obývateľnej nepodpivničenej časti s obvodovým plášťom dimenzovaným na energeticky pasívny štandard a hospodárskej časti s garážou, ktorá je sčasti podpivničená.

Z obytnej miestnosti a kuchyne je možné priamo vystúpiť na terasu a ďalej do záhrady, čo pocitovo a užívateľsky zväčšuje obytný priestor v interiéri. Terasa bude prekrytá navíjacím látkovým tienením a sčasti strechou hospodárskej časti. Jednopodlažná časť predstavuje hospodárske zázemie domu. Z hlavného vstupu je prístupná garáž pre dva automobily, dielňa a sklad náradia, ktorý je prístupný aj zo záhrady. Schodiskom sa dostanete do pivnice, ktorá pozostáva z troch skladových priestorov. Pod predĺženou strechou hospodárskej časti na východnej strane pozemku je situovaný krytý carport.

Základy

Základy pod rodinný dom sú navrhnuté ako základová doska zo železobetónu, ktorá sa bude realizovať na 400 mm násyp z penoskla. Hospodárska budova je čiastočne podpivničená. Podpivničená časť bude založená na základových pásoch.

Nosné konštrukcie

Zvislý nosný systém nadzemných podlaží objektu pozostáva zo stien vymurovaných z pórobetónových tvárnic Ytong s hrúbkou 250 mm. Obvodové a vnútorné nosné steny sú realizované z tvárnic s pevnosťou P4-500. Zvislý nosný systém suterénu pozostáva zo železobetónových stien vybetónovaných z debniacich tvárnic s hrúbkou 250 mm. Steny budú vystužené prútovou výstužou a budú zalievané betónom. Vodorovný nosný systém tvorí železobetónový monolitický strop s hrúbkou 180 mm doplnený systémom prievlakov, nadokenných prekladov a vencov. Nadokenné preklady sú montované – nosné preklady Ytong –, preklady s väčšími rozpätiami sú železobetónové P1-P4.

Murivo v podkroví je ukončené železobetónovým monolitickým vencom s výškou 250 mm a šírkou 250 mm (podľa hrúbky muriva). Šikmé štítové murivo je tiež ukončené železobetónovými vencami. Vence v podkroví prebiehajú po obvode objektu a uzatvárajú murivo objektu do jedného celku. Monolitické železobetónové konštrukcie sú z exteriérovej (bočnej) strany zateplené tepelnou izoláciou s hrúbkou 30 mm, ktorá sa vkladala z boku do debnenia. Vodorovný nosný systém nad 1. PP je riešený ako železobetónový monolitický strop s hrúbkou 180 mm.

Do domu sa vstupuje z hospodárskej časti zo severnej strany od ulice do zádveria.

Výplne otvorov

Výplne okenných otvorov sú z plastového profilu, zasklené izolačným trojsklom. Tepelnotechnické parametre okien vychádzajú z výpočtu PHPP tak, aby spĺňali energetický štandard objektu. Vstupné dvere do domu sú plastové osadené do bezpečnostnej oceľovej zárubne, so súčiniteľom prechodu tepla U = 0,8 až 1,0 W/(m2 . K). Okenné rámy a dvere boli pri osádzaní prelepené paronepriepustnou vzduchotesnou páskou z interiéru a vetrotesnou páskou z exteriéru (trojrovinná montáž). Výplne otvorov, ktoré sú v nevykurovaných priestoroch (hospodárska časť), sú zasklené izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú drevené osádzané do drevených zárubní, zasklené steny majú drevený rám.

Jednopodlažná časť predstavuje hospodárske zázemie domu. Z hlavného vstupu je prístupná garáž pre dva automobily, dielňa a sklad náradia, ktorý je prístupný aj zo záhrady.

Strecha

Strecha rodinného domu je pultová so sklonom 5°. Ako tepelnoizolačná vrstva sa použila izolácia z minerálnej vlny s hrúbkou 400 mm, ktorá sa kládla medzi strešné Steico nosníky. Zo strany interiéru je priestor uzavretý parotesnou fóliou (vzduchotesná rovina), z vonkajšej strany doskami Hofatex (poistná hydroizolácia – difúzne otvorená). Strešná krytina je plechová pásová, farba tmavosivá. Strecha garáže je pultová, s rovnakým sklonom ako strecha rodinného domu, ale s opačným smerom. Strecha sa izolovala tepelnou izoláciu na báze minerálnej vlny v troch vrstvách (výsledná hrúbka 200 mm), ktorá sa kládla medzi strešné nosníky Steico. Strecha je tepelne izolovaná len nad uzavretými priestormi. Nad exteriérovými priestormi nie je.

Výplne okenných otvorov sú z plastového profilu, zasklené izolačným trojsklom.

Steny a stropy

Steny sú prevažne omietané omietkou vhodnou na murivo z pórobetónových tvárnic. Vnútorné omietky sa vyhotovili pred kladením podlahových konštrukcií – od úrovne základovej dosky až po styk steny so stropnou/strešnou konštrukciou. Styk omietky s parotesnou fóliou je na poschodí vyhotovený ako vzduchotesný spoj! V hygienických priestoroch sa realizoval keramický obklad. V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou sa na steny naniesol hydroizolačný náter v kombinácii s vodoodpudivým lepidlom obkladu a vodoodpudivým škárovacím materiálom. Na všetky sadrokartónové konštrukcie sa pred konečnou povrchovou úpravou naniesol impregnačný náter. Stropy na prízemí sa omietli, na stropy na poschodí sa namontovali sadrokartónové dosky. Nad podhľadovou rovinou sa nachádza inštalačná rovina vzduchotechniky a elektrického vedenia.

Fasáda

Obvodové steny sa tepelne izolovali kontaktným tepelnoizolačným systémom ETICS (celková hrúbka tepelnej izolácie Neopor/Isover Greywall je 250 mm). Tepelná izolácia sa celoplošne lepila.

Z chodby sa vstupuje priamo do obytnej časti s jedálňou…

Vykurovanie a vetranie

Výrobu, distribúciu a rekuperáciu tepla zabezpečuje kompaktná jednotka aerosmart X2 (Drexel und Weiss), ktorá obsahuje tepelné čerpadlo. Teplo sa získava z plošného kolektora DN40 (soľankového okruhu) s celkovou dĺžkou 200 m. Výkon tepelného čerpadla danej jednotky je QT = 3 960 W. Kompaktná jednotka Aerosmart X2 zároveň zabezpečuje aj vetranie domu so súbežnou rekuperáciou odpadového tepla. Množstvo vetraného vzduchu je možné regulovať nezávisle od tepelného výkonu.

Vykurovanie je zabezpečené nízkoteplovodným okruhom, ktorý dodáva podľa potreby do stenovej vykurovacej plochy a rebríkových vykurovacích telies v kúpeľniach potrebné teplo pri teplotnom spáde 35/30 °C. Výkon je spínaný centrálnym termostatom, ktorý je umiestnený v referenčnej miestnosti. Predohrev prichádzajúceho vzduchu z exteriéru je zabezpečený chladením expanznej tekutiny a zabezpečuje tak podmienky, ktoré zabraňujú zamrznutiu tepelného výmenníka vetraného vzduchu. V lete môže integrovaný tepelný výmenník zabudovaný v jednotke tepelného čerpadla dodať teplo nízkoteplovodnému okruhu chladenia zo soľankového okruhu, a to pri minimálnej teplote 18 °C, aby sa zabránilo riziku kondenzácie.

… ktorá nadväzuje na kuchyňu.

Jednotka disponuje aj ďalším okruhom na vykurovanie kúpeľní, ktoré je možné aktivovať mimo vykurovacieho režimu. Je určený na vykurovanie rebríkových vykurovacích telies v kúpeľniach alebo podlahového vykurovania. Tento okruh reguluje samostatný časový termostat umiestnený v kúpeľniach. Vratné potrubie z vykurovacích telies nie je pripojené do rozdeľovačov, ale do vratného potrubia vykurovania za elektronicky ovládaným ventilom inštalovaným vo vratnom potrubí. Distribúciu vzduchu zabezpečujú vzduchovody. Prívod čerstvého vzduchu a odvod odpadového vzduchu do exteriéru sú vyhotovené zo spiro-potrubia izolovaného izoláciou Armaflex s hrúbkou minimálne 2 × 20 mm. Spiro-potrubie je použité aj na rozvod vzduchu v interiéri. O ďalších detailoch tohto rodinného domu v pasívnom štandarde a o pasívnych domoch ako takých sme sa porozprávali s odborníkmi z Inštitútu pre energeticky pasívne domy.

Výrobu, distribúciu a rekuperáciu tepla zabezpečuje kompaktná jednotka aerosmart X2 (Drexel und Weiss), ktorá obsahuje tepelné čerpadlo.

Základová doska rodinného domu sa ukladala na násyp z penoskla. Ako ovplyvnil tento násyp tepelnotechnické vlastnosti rodinného domu?
Penové sklo je materiál, ktorý vďaka svojim izolačným vlastnostiam eliminuje tepelné mosty, ktoré vznikajú pri štandardnom založení stavby. Tepelné mosty sú miesta, kde je vyšší tepelný tok v porovnaní s ostanými časťami stavby, a ak chceme, aby bol dom energeticky čo najúspornejší, musíme sa snažiť o elimináciu všetkých tepelných mostov. Pri zakladaní stavby je to práve použitie penového skla.

Ako je to v praxi, pokiaľ ide o montáž okien pomocou tesniacich pások? Stali sa už štandardným riešením alebo ich musí investor od montážnej firmy sám vyžadovať?
Niektoré firmy majú už dnes skúsenosti s montážou tesniacich pások, najmä ak už testovali tesnosť osadenia svojich okien pomocou blower door testu. Odporúčame preto investorom spôsob montáže s firmou vopred odkonzultovať a  použitie tesniacich pások požadovať.

Má investor predstavu o materiáloch, ktoré by sa mali použiť, alebo túto voľbu vkladá skôr do rúk architekta či projektanta? Ako to bolo v prípade rodinného domu v Hviezdoslavove?
Väčšina investorov má predstavu, z akého materiálu by chceli stavať, už v čase, keď prichádzajú za architektom. Mnohokrát však nemajú dosť informácií o výhodách jednotlivých typov stavebného materiálu a sú otvorení diskusii v tomto smere. V prípade rodinného domu vo Hviezdoslavove bol investor zorientovaný nielen v otázke materiálov, ale mal pomerne jasnú predstavu aj o koncepcii a dispozičnom riešení domu. Vybral si jeden z našich typových domov, ktorý sme prispôsobili jeho individuálnym požiadavkám. Príprava a realizácia projektu s ním bola veľmi príjemná.

Je použitie alternatívnych materiálov, ako sú napríklad tepelná izolácia z ovčej vlny či hlinené omietky, vecou akejsi osobnej preferencie architekta, resp. projektanta, ak takéto materiály nepreferuje sám investor?
Ak investor inklinuje k použitiu alternatívnych materiálov, obyčajne si vyberá spomedzi architektov, ktorí taktiež takéto materiály preferujú. No mnohokrát je rozhodovanie pri výbere architekta pragmatickejšie a napokon pri spolupráci najviac zaváži vzájomný vzťah a dôvera. Všetko ostatné je potom vecou dohody.

Sú ľudia použitiu týchto materiálov na Slovensku otvorení?
Určite áno, či už sú to hlinené omietky v interiéri, alebo použitie izolácií z konope, stále je to však pomerne malá skupina investorov. Mainstreem inklinuje k tradičným stavebným konštrukciám z pórobetónu či k drevenej sendvičovej konštrukcii.

S rodinnými domami v pasívnom štandarde je úzko spojený blower door test. Kto môže tento test vykonávať?
Na výkon blower door testu sa nevzťahujú osobitné požiadavky. Vykonávajú ho aj výrobcovia okien, aby preverili kvalitu osadenia okien. Samozrejme je nevyhnutnou súčasťou realizácie pasívnych budov, má veľký vplyv na samotný výsledok, na tepelnú stratu, a teda aj spotrebu tepla na vykurovanie. Naša spoločnosť vykonáva blower door testy od roku 2006, na Slovensku sme boli prví.

Môžeme s týmito odborníkmi konzultovať aj počas výstavby?
Počas výstavby je potrebné vykonať blower door test ešte v čase, keď sa ešte dajú prípadné nedostatky odstrániť. Preto v prípade murovanej stavby vykonávame test po ukončení vnútorných omietok. Drevené konštrukcie majú styky jednotlivých panelov prelepované špeciálnymi páskami a test vykonávame ešte pred konečnou úpravou vnútorných povrchov stien, napr. sadrokartónových obkladov.

Ako je blower door test finančne náročný?
Blower door test je malá položka v celkovom rozpočte stavby, avšak s veľkým vplyvom na celkový výsledok, pri bežnom rodinnom dome sa náklady na jeho vykonanie pohybujú na úrovni 300 až 400 eur.

Rozhovor pripravila: Andrea Dingová

Plocha pozemku: 2 000,05 m2
Zastavaná plocha: dom 128,28 m2, hospodárska časť 97,03 m2
Úžitková plocha: dom 198,57 m2, hospodárska časť 144,80 m2
Obstavaný priestor: dom 907,76 m3, hospodárska časť 582,95 m3
Plochy zelene: 1 605,20 m2
Spevnené plochy: 169,54 m2
TEXT: Inštitút pre energeticky pasívne domy, iEPD
FOTO: iEPD