Partneri sekcie:

Inteligentný dom – Wind house

image 76189 25 v2

Pri slovnom spojení inteligentný dom každému napadne otázka: ide o dom, ktorý dokáže sám myslieť? Tento pojem však treba chápať v širších súvislostiach. Ide v podstate o dom, ktorý ponúka svojím riešením nielen komfort, ale aj šetrenie nákladmi. Je inteligentný len do takej miery, akou technikou ho vybavíte.

Domy budúcnosti, v minulosti patriace do sveta fantázie, prezentované len na svetových výstavách a vedecko-fantastických filmoch, sa stávajú čoraz viac skutočnosťou. Automatizácia a možnosť vzájomného prepojenia umožňujú integrovať informačné technológie, cez ktoré sú systémy a zariadenia schopné komunikovať navzájom, čo vyúsťuje do nárastu komfortu, energetickej efektívnosti, ochrany a bezpečnosti.

Od hlavného vchodu vedie centrálne schodisko, ktoré vyúsťuje oproti detskej a hudobnej izbe na prvom poschodí v zadnej časti domu.

Od hlavného vchodu vedie centrálne schodisko, ktoré vyúsťuje oproti detskej a hudobnej izbe na prvom poschodí v zadnej časti domu.

Architekt Ben van Berkel: „Súčasné inteligentné domy neumožňujú len kontrolovať zariadenia na diaľku, zabudovať potrebné inštalácie a materiály s cieľom dosiahnuť budovu s nulovou potrebou energie, ale aj reagovať na súčasné zmeny životného štýlu.“ Flexibilné pôdorysy umožňujú divergenciu funkčných plôch v súlade s aktuálnymi potrebami rodiny a tak dávajú možnosť určovať využitie priestoru na prácu, hru, dennú a nočnú zónu.

Schodisko pokračuje na vyvýšené prvé podlažie v prednej časti domu, kde je situovaná hlavná denná zóna a kuchyňa a stúpa do druhého podlažia.

Schodisko pokračuje na vyvýšené prvé podlažie v prednej časti domu, kde je situovaná hlavná denná zóna a kuchyňa a stúpa do druhého podlažia.

Na druhom podlaží v zadnej časti domu sú umiestnené hlavná spálňa s kúpeľňou a hosťovská izba.

Na druhom podlaží v zadnej časti domu sú umiestnené hlavná spálňa s kúpeľňou a hosťovská izba.

Ben van Berkel: „Výzvou pre architektov je pri navrhovaní súčasných rodinných domov presne určiť stupeň flexibility, udržateľnosti a automatizácie požadovaný obyvateľmi a správne ich začleniť do celkového konceptu dizajnu domu.“ Rodinný dom W.I.N.D. House ležiaci v provincii Severný Holland na severozápade Holandska spája v sebe oboje – trvalo udržateľné riešenia a automatizáciu, zatiaľ čo flexibilita priestoru, splynutie s okolitým prostredím a odstredivá cirkulácia sú predmetom samotného dizajnu.

Schodisko ďalej stúpa na rozľahlú strešnú terasu.

Schodisko ďalej stúpa na rozľahlú strešnú terasu.

Strešná terasa pokrýva obidve predné krídla domu...

Strešná terasa pokrýva obidve predné krídla domu…

W.I.N.D. House, Holandsko, 2008 – 2014

Je situovaný na predmestí neďaleko od mora. Zo zadnej strany je dom chránený priľahlým lesíkom a predná časť domu je orientovaná smerom na rozľahlý polder. Dizajn domu je navrhnutý s ohľadom na smer vetra a jeho zmeny počas ročných období.

... a poskytuje výhľad na priľahlú krajinu poldra.

… a poskytuje výhľad na priľahlú krajinu poldra.

Denná zóna situovaná na prvom podlaží – kuchyňa, jedáleň, obývačka – je nad úrovňou terénu.

Denná zóna situovaná na prvom podlaží – kuchyňa, jedáleň, obývačka – je nad úrovňou terénu.

Splynutie s okolitým prostredím

Jednotlivé časti domu sú definované v závislosti od externých podmienok. Intímnejšie pracovné a nočné zóny sú situované v zadnej časti domu, ktorú lemuje priľahlý lesík poskytujúci dostatok súkromia, zatiaľ čo denná časť je umiestnená v prednej časti domu, z ktorej si možno užívať nádherný panoramatický výhľad na polder.

To ešte viac umocňuje výhľad na okolie.

To ešte viac umocňuje výhľad na okolie.

Záhrada umiestnená za terasou je charakteristická pozvoľne klesajúcim terénom plynulo nadväzujúcim na priľahlý polder.

Záhrada umiestnená za terasou je charakteristická pozvoľne klesajúcim terénom plynulo nadväzujúcim na priľahlý polder.

Tak zadná, ako aj predná fasáda domu sú celozasklené, čo umožnilo prepojiť vonkajšie prostredie s interiérom. Exteriérové vysunuté strechy a bočné steny toto prepojenie ešte viac umocňujú, pričom ohraničujú výhľad na krajinu a vytvárajú tieň nad vonkajšími terasami. Bočné steny sú prevažne uzavreté a vďaka tomu poskytujú súkromie susediacim stavbám.

Tak zadná, ako aj predná fasáda domu sú celozasklené, čo umožnilo prepojiť vonkajšie prostredie s interiérom.

Tak zadná, ako aj predná fasáda domu sú celozasklené, čo umožnilo prepojiť vonkajšie prostredie s interiérom.

Tepelné zisky sú redukované použitím tónovaného skla na celozasklenej prednej a zadnej fasáde. Farebný film na skle umožňuje prenikanie prirodzeného svetla do interiéru a zároveň sa stará o súkromie v interiéri počas dňa.

Tepelné zisky sú redukované použitím tónovaného skla na celozasklenej prednej a zadnej fasáde. Farebný film na skle umožňuje prenikanie prirodzeného svetla do interiéru a zároveň sa stará o súkromie v interiéri počas dňa.

Denná zóna situovaná na prvom podlaží – kuchyňa, jedáleň, obývačka ¬– je nad úrovňou terénu, čo ešte viac umocňuje výhľad na okolie. Záhrada umiestnená za terasou je charakteristická pozvoľne klesajúcim terénom, plynulo nadväzujúcim na priľahlý polder. Pôdorys má tvar kvetu, pričom zakrivenie fasád do vnútra vytvára okvetné lístky. Tieto oblé niky sú vizuálne navzájom prepojené. Jednotlivé línie sa križujú v srdci domu a vytvárajú rozličné diagonálne perspektívy naprieč celým domom.

Pôdorys má tvar kvetu, pričom zakrivenie fasád do vnútra vytvára okvetné lístky. Tieto oblé niky sú vizuálne navzájom prepojené.

Pôdorys má tvar kvetu, pričom zakrivenie fasád do vnútra vytvára okvetné lístky. Tieto oblé niky sú vizuálne navzájom prepojené.

Rozloženie jednotlivých úrovní hmoty

Rozloženie jednotlivých úrovní hmoty

Odstredivá cirkulácia

Vertikálne usporiadanie domu vychádza z odstredivého princípu domu vo svahu. Otvorené schodisko v centrálnej časti domu – ktorý formuje cirkulačné jadro medzi štyrmi nikami – spája predné a zadné krídla. Do domu sa vstupuje cez suterénnu časť, v ktorej je umiestnená aj garážová plocha. Tá sa nachádza hneď vedľa hlavného vchodu. Od hlavného vchodu vedie centrálne schodisko, ktoré vyúsťuje naproti detskej a hudobnej izbe na prvom poschodí v zadnej časti domu. Odtiaľ pokračuje na vyvýšené prvé podlažie v prednej časti domu, kde je situovaná hlavná denná zóna a kuchyňa.

Jednotlivé línie sa križujú v srdci domu a vytvárajú rozličné diagonálne perspektívy naprieč celým domom.

Jednotlivé línie sa križujú v srdci domu a vytvárajú rozličné diagonálne perspektívy naprieč celým domom.

Z dennej zóny vedie schodisko do druhého podlažia v zadnej časti domu, kde je umiestnená hlavná spálňa s kúpeľňou a hosťovská izba. Následne stúpa na rozľahlú strešnú terasu, ktorá pokrýva obidve predné krídla domu a poskytuje výhľad na priľahlú krajinu poldra.

Rozdelenie častí domu na dennú a nočnú zónu

Rozdelenie častí domu na dennú a nočnú zónu

Rozdelenie častí domu na dennú a nočnú zónu

Automatizácia a energetický manažment

Jednotný automatizovaný systém domu umožňuje integrovanú kontrolu elektrického systému vrátane solárnych panelov a mechanickej inštalácie. Kompletná kontrola tohto inteligentného domu je možná pomocou centrálnej dotykovej obrazovky umiestnenej v obývacej časti domu, zatiaľ čo decentralizačné zariadenie umožňuje kontrolu každej miestnosti samostatne. Okrem toho je možná aj vzdialená kontrola nezávislým zariadením cez LAN pripojenie.

Situácia

Situácia

Energiu zo slnka zachytávajú solárne panely umiestnené na streche v zadnej časti domu. Ďalším zariadením, ktoré dopĺňa trvalo udržateľný koncept domu, je tepelné čerpadlo vzduch/voda využívané na kúrenie, chladenie a mechanické vetranie s rekuperáciou. Tepelné čerpadlo dom v zime vykuruje a cez leto chladí. Teplo je distribuované podlahovým vykurovaním a chladením s možnosťou individuálneho ovládania v každej miestnosti.

Tepelné zisky sú redukované použitím tónovaného skla na celozasklenej prednej a zadnej fasáde. Farebný film na skle umožňuje prenikanie prirodzeného svetla do interiéru a zároveň sa stará o súkromie v interiéri počas dňa. Steny a stropy domu sú omietnuté hlinenými omietkami a steny sú realizované z nepálených tehál, ktoré napomáhajú vytvárať zdravú vnútornú klímu vďaka schopnosti hliny regulovať vlhkosť vzduchu.

Fasáda a strecha sú obložené dreveným obkladom, ktorý na určitých úsekoch z fasády vystupuje. Výstupky vytvárajú rozličnú hru tieňov v závislosti od miesta pozorovania a zároveň sú otvormi pre druhotné okná v kuchyni a kúpeľni.

The W.I.N.D. House – Trailer from UNStudio

Názov projektu: The W.I.N.D. House
Umiestnenie stavby: provincia Severný Holland, Holandsko
Hrubá podlahová plocha: 528 m²
Čistá podlahová plocha: 406 m²
Obstavaný priestor: 1 677 m³
Zastavaná plocha: 2 350 m²
Typ stavby: samostatne stojaci rodinný dom
Realizácia: 2008 – 2014

Architektonický návrh: UNStudio: Ben van Berkel, Caroline Bos, Astrid Piber s Ger Gijzen, René Wysk a Luis Etchegorry, William de Boer, Elisabeth Brauner, Albert Gnodde, Cheng Gong, Eelco Grootjes, Daniela Hake, Patrik Noome, Kristin Sandner, Beatriz Zorzo Talavera

Odborná spolupráca

Konštrukčné riešenie stavby: Pieters Bouwtechniek, Haarlem
TZB inštalácie: Ingenieursburo Linssen bv., Amsterdam
Elektroinštalácie: Elektrokern Solutions, Alkmaar
Stavebná fyzika: Mobius Consult, Driebergen
Interiérový dizajn: UNStudio, Tim-Alkmaar, Alkmaar
Krajinný dizajn: UNStudio
Návrh osvetlenia: Elektrokern Solutions, Alkmaar
Špeciálna akustika: Hans Koomans Studio Design, Amsterdam
Finančný manažment: Basalt bouwadvies bv., Nieuwegein, Studio Bouwhaven bv., Barendrecht
Vedenie stavby: Studio Bouwhaven bv., Barendrecht
Tendrová dokumentácia: Adviesbureau Both, Haarlem

TEXT: UNStudio
FOTO: Inga Powilleit/Fedde de Weert
Nábytok & accessories na fotografiách: Supplied by Co van der Horst, Amstelveen