image 98301 25 v2
Galéria(7)

Rezidenčný komplex Woosung

Juhokórejské hlavné mesto Soul sa rozrastie o 17 výškových budov, ktoré budú tvoriť nový rezidenčný komplex s názvom Woosung. Vyzvanú architektonickú súťaž vyhrala rakúska kancelária AllesWirdGut, ktorá jednotlivým domom navrhla amorfne tvarované tvary a rozvrhla ich do zhustenej urbanistickej zástavby.

02
04
05
01
03
06
07

Budúca zástavba sa rozprestiera na ploche 120 000 m2 a bude obsahovať 3 000 bytov, pričom bezprostredne susedí s riekou Han a jej ramenami. S okolitými mestskými štvrťami ju spája veľký vnútorný bulvár, od ktorého sa, podobne ako tepny a tepničky od srdcovej artérie, odvíjajú menšie ulice a uličky.

Mestská sieť

Areál týmto pôdorysom vytvára neprehľadnú sieť mestských komunikácií, prieluk, parterov a lávok, ktoré pripomínajú cirkulujúce riečisko v ľudských kapilárach. Bezbariérovosť parteru umožňuje ľuďom voľný pohyb a plynule „pretekajú“ pomedzi budovy ako červené krvinky roznášajúce životodarný kyslík. Aj preto sa strácajú niektoré tradičné vymedzenia, mizne napríklad odvrátená strana budov a každá časť je vlastne tou hlavnou fasádou.

Panoráma komplexu od ramena rieky

  Panoráma komplexu od ramena rieky

„Parteru sme pri budovách venovali veľkú pozornosť a snažili sme sa mu vtlačiť vitálnu atmosféru,“ uvádza rakúska kancelária AllesWirdGut v urbanistickej koncepcii. „Vytvorili sme verejné, poloverejné i súkromné vonkajšie priestory, ktoré sú hnacím dynamom života celého urbanizmu. Diferencované priestorové sekvencie sú rozvíjané v nadväznosti na rôzne vonkajšie plochy – ulice, chodníky, námestia, ihriská a záhrady – sú nenásilne, ale precízne hierarchizované podľa stupňa charakteru danej funkcie alebo prírodných miest v prostredí lužných lesov pri rieke.“

Celkový pohľad na rezidenčný komplex Woosung v kontexte miesta

  Celkový pohľad na rezidenčný komplex Woosung v kontexte miesta

Architektonická rozmanitosť

Budovy majú nerovnakú výšku a novému urbánnemu celku dodávajú typickú siluetu, ktorá definuje architektonickú panorámu mesta. Individuálna osobitosť a vzájomné vzťahy jednotlivých budov v rámci štvrte posilňujú ich orientáciu a adresnosť a vplývajú na univerzálnu kvalitu otvorených priestorov. Zatiaľ čo pri svojich základniach sú domy obohnané betónovým múrikom chrániacim balkóny, lodžie a niektoré bytové jednotky od okoloidúcich, smerom nahor sa tieto masívne pásy zužujú, až sa rozpúšťajú do transparentných sklenených parapetov.

Pri základniach sú domy obohnané betónovým múrikom chrániacim balkóny a lodžie od okoloidúcich

  Pri základniach sú domy obohnané betónovým múrikom chrániacim balkóny a lodžie od okoloidúcich

Aj preto smerom nahor pôsobia vežiaky ľahšie a vzdušnejšie, pričom byty na horných podlažiach majú nádherné výhľady na okolitú panorámu mesta. Spomenuté múriky sú zároveň prostriedkom, ktoré minimalizujú prípadný problém s kabatickým (svahovitým) vetrom blízko úrovne terénu. Tieto múriky majú zároveň rozmanité konštrukčné tvary, ktorými výrazne zlepšujú pohyb vo verejných priestoroch.

Trhovisko v parteri budov

  Trhovisko v parteri budov

Flexibilnosť bytov

Architekti navrhli flexibilné pôdorysy bytov, ktoré umožňujú rozmanitejšiu kombináciu bytových jednotiek a vytvárajú potenciál, ktorý by sa mohol využiť pri rozšírení demografického mixu. Ide o priestory, ktoré neobsahujú nosné prvky a pevné inštalácie a uľahčujú flexibilné úpravy vo fáze plánovania, ako aj vo vzťahu k dlhodobým vývojovým procesom.

Pohľad v mierke 1 : 1 000

  Pohľad v mierke 1 : 1 000

Diferencovanú ponuku tradičných a nových bytových typov poskytujú jednopodlažné až trojpodlažné byty na prízemí. Sú tak akýmisi rodinnými domami so súkromnými záhradami, ale môžu byť aj apartmánmi s terasami, prípadne administratívnymi priestormi či ateliérmi pre mladšiu klientelu. Rozmanitosť použitia je tak prostriedkom k väčšej adaptabilite.

Priestorový plán v mierke 1 : 5 000 Situácia
  Priestorový plán v mierke 1 : 5 000   Situácia

REZIDENČNÝ KOMPLEX WOOSUNG

Miesto: Soul, Južná Kórea 
Klient: Woosung Residential Complex Redevelopment Corporation
Architekti: AllesWirdGut
Partnerská kancelária: Hankil-Architekten, Seoul and BAEK–Architekten, Berlin
Súťaž: júl 2017 
Hrubá podlažná plocha: 460 000 m2
Celková plocha areálu: 120 000 m2
Počet bytov: 3 000

 

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY, VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: EXPRESSIVE, ALLESWIRDGUT + LOIDL LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2017.