Výstavba montovanej haly AVG

portová hala od AVG group

Montované haly AVG, ktoré vyrába spoločnosť AVG group, a.s. vo vlastnom výrobnom závode nachádzajú využitie pre rôzny sektor priemyslu, výroby, skladovania a logistiky, obchodu a služieb, športu a relaxačným aktivitám. Montované haly AVG priamo z kvalitnej výroby je dokonalý a jedinečný „PRIESTOR PRE VÁŠ BIZNIS“.

Montovaná hala AVG a jej výhody

Montované haly AVG majú veľmi veľa výhod čo oceňujú projektanti, architekti, stavebné spoločnosti a investori. Osvedčené riešenia certifikovaného domáceho výrobcu montovaných hál AVG group, a.s. a veľké množstvo realizácií hál pre rôzne odvetvia sú zárukou jednoznačných výhod značky AVG GROUP.

Montovaná hala AVG sa vyznačuje rýchlosťou výstavby s nízkymi nákladmi. Obrovská úspora je aj v nákladoch na vybudovanie spodnej stavby a to základových betónových pätiek a základových pásov oproti ťažkým železobetónovým konštrukciám. Všetky pomocné konštrukčné prvky, dielce, strešné väznice, pomocné oceľové konštrukcie, pripájacie platne, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre montáž strešného izolačného plášťa, strešných svetlíkov, fasádneho izolačného plášťa, dverí a okien, presklenej fasády, priemyselných brán sú vždy súčasťou modernej montovanej haly AVG.

Všetky tieto potrebné konštrukčné prvky a dielce tvoria približne 20% z ceny nosnej konštrukcie objektu. Preto je skutočne nevyhnutné a potrebné dôkladné odborné posúdenie celého systému – a) zakladanie stavby, b) nosný skelet, c) pomocné konštrukcie a to hlavne oproti železobetónovým konštrukciám, ktoré môžu na začiatku vyzerať lákavo a výhodne avšak nakoniec môžu byť celkové náklady stavby vyššie aj o 30%.

Obchodné centrum od AVG group
Obchodné centrum od AVG group |

Výhodou montovaných hál AVG je aj voliteľná rozmerová a priestorová flexibilita ako aj jednoduchá možnosť dostavby k hale AVG. Montované haly AVG môžu mať voliteľný rozpon až do 70 metrov. Samozrejmosťou je aj voliteľný rozmer a tvar montovanej haly AVG bez obmedzenia.

Konštrukčné riešenie montovanej haly AVG, umožňuje v hale vytvoriť vstavanú administratívnu alebo obchodnú časť so systémovými medzipodlažiami pre funkčné využitie. Administratívnu alebo obchodnú časť s medzipodlažiami v montovanej hale AVG je možné využiť na kancelárie, bývanie, obchody, predajne a služby.

Montovaná hala AVG a využitie

Montované haly AVG pre ich množstvo výhod od rýchlosti výstavby, nízke ekonomické náklady, rozmerová a priestorová flexibilita a komplexnosť riešenia majú aj širokú škálu využitia. Využitie objektov AVG je hlavne pre výrobné haly, skladové haly, logistické haly, športové haly a telocvične, zimné štadióny, hokejové haly, tenisové haly, potravinárske haly, poľnohospodárske haly, obchodné haly a predajne, haly pre obchodné centrá, autosalóny, autoservisy, administratívne budovy a objekty.

Výberom vhodného fasádneho riešenia z ponuky našej spoločnosti AVG group, a.s. vytvoríte skutočne veľmi moderný objekt z kvalitných, nadčasových a bezúdržbových materiálov a systémových riešení AVG.

Montovaná hala od AVG group
Montovaná hala od AVG group |

Investícia do montovanej haly

Ako výrobca montovaných hál AVG vieme ponúknuť najlepšie a najoptimálnejšie riešenie návrhu pre dodávku haly. AVG group, a.s. má dlhoročné skúsenosti z výroby a návrhu konštrukčných systémov, strešných a fasádnych riešení.

Radi poradíme a prerokujeme prípadný investičný zámer s každým projektantom, architektom, stavebnou spoločnosťou alebo priamym zákazníkom, aby sme spoločne našli najlepšie a najoptimálnejšie riešenie montovanej haly AVG pre akýkoľvek biznis.

AXONOMETRIA nosný skelet oceľovej konštrukcie
AXONOMETRIA nosný skelet oceľovej konštrukcie |

Naša spoločnosť AVG group, a.s. k dodávke montovanej haly AVG môže vypracovať optimalizované statické schémy a návrhy, projekty statiky pre stavebné povolenie, výrobné a technické dokumentácie pre nosné konštrukcie, strešné plášte, fasádne plášte, prevetrávené fasády, presklené fasády, okná, dvere, brány, interiérové presklené priečky a konštrukcie. K dodávke montovanej haly AVG môžeme vypracovať aj podrobné stavebné konštrukčné detaily medzi jednotlivými zabudovanými materiálmi a stavebnými systémami.

Všetky tieto správne postupy, kvalitná a komplexná dokumentácia, certifikovaná výroba hál, vlastná montáž AVG sú zárukou, že investícia do montovanej haly AVG splní všetky budúce očakávania investora.

www.avg-group.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti AVG group, a.s.