Prevratný koncept asistovaného bývania pre seniorov v Nemecku

Aktívny život v každom veku je spojený s prírodou, modernými technológiami a dizajnom. To bolo víziou pri tvorbe konceptu seniorských rezortov v Nemecku.

Medzi množstvom zaujímavých developerských projektov posledných rokov sa nachádzajú aj veľmi špecifické projekty, určené na aktívne strávenie staroby. Prečo je táto oblasť v centre záujmu investorov?

Demografický vývoj Európy ukazuje neustály nárast počtu osôb v dôchodkovom veku. Predpokladá sa, že v období od roku 2017 do 2080 sa v krajinách EÚ viac ako zdvojnásobí podiel osôb starších ako 80 rokov a to zo súčasných 5,5 % až na 13 %. Týka sa to najmä najsilnejšej nemeckej ekonomiky. Podiel 60-ročných ľudí v Nemecku vzrastie na 13 % v niektorých regiónoch už v roku 2030. Téma opatery a narastajúceho dopytu po opatrovateľských službách a centrách asistovaného bývania je tak už dnes výsostne aktuálna.

Nemecký projekt spoločnosti Helske People Care, divízie spoločnosti Helske, ktorá na Slovensku vyrába unikátne stavebné materiály, bol od počiatku koncipovaný ako bývanie s komplexnými službami pre aktívny život a aktívny seniorský vek. Jedinečnou osobitosťou projektu je myšlienka vytvorenia tzv. rezortu pre seniorov, ktorý bude v okruhu 25 km od zvolenej lokality pozostávať z rôznych typov zariadení, určených nielen na bývanie a pomoc pre seniorov, ale aj na napĺňanie špecifických potrieb. Ide predovšetkým o domovy ošetrovateľských a sociálnych služieb, denné stacionáre, domovy pre seniorov postihnutých demenciou, vyžadujúcich si 24-hodinovú intenzívnu starostlivosť, a taktiež o špecializované centrá mimoklinickej intenzívnej starostlivosti.

Viac než bežný domov pre seniorov

Zo spolupráce špičkových architektov z Nemecka, Francúzska a dvoch slovenských ateliérov vznikli rezorty, ktoré v sebe spájajú architektonickú dokonalosť, bezprostrednú blízkosť a pokoj prírody a spektrum špičkových medicínskych a opatrovateľských služieb. Bývanie je štruktúrované podľa požiadaviek klientov. Od moderných komplexne vybavených apartmánov s vlastnou kuchyňou až po intenzívnu starostlivosť o imobilných pacientov.

Prvý rezort bude stáť v nemeckom Bad Harzburgu, kde sa v apríli 2019 začali stavebné práce. Ďalšie rezorty budú taktiež v Nemecku, v Essene, Kasseli, Bad Abbachu, Ennepetali a Norimbergu. Rozhodnutie Helske o umiestnení ovplyvnil najmä dopyt a výsledky analýz.

Každý z rezortov poskytuje obrovské možnosti využitia – od pokojných prechádzok, kaviarní, knižníc, louge a priestorov na rozvoj spoločenského života cez športovanie v prírode pod dohľadom fyzioterapeutov, denný stacionár, dennú opatrovateľskú službu, viaceré typy stravovania až po intenzívnu starostlivosť – v závislosti od zdravotného stavu každého jednotlivca.

Mottom architektov pri tvorbe bolo: „Každý človek potrebuje individuálny prístup. A každý chce domov, aký si vysníval.“ Výber lokalít bol podmienený aj umiestnením priamo v prírode. Architekti navrhli komplexy, ktoré zapadli do urbanizmu a stali sa súčasťou infraštruktúry miest. Súčasťou každého rezortu budú napríklad moderné Ultimuv centrá, ktoré sa zameriavajú na učenie správnych pohybových vzorcov a budú dostupné pre širokú verejnosť.

Komplex ekobudov so všetkými službami

Multifunkčné a terapeutické izby, kvalitné bezbariérové bývanie, záhrady, dokonca aj campus pre zamestnancov – projekt, ktorý zásadne mení pohľad na život seniorov v zaslúženom dôchodkovom veku..

Architekti mysleli na každý detail. Symbióza s prírodou znamená aj použitie ekologických materiálov a prírodného dizajnu. Projekt počíta so zelenými strechami, obnoviteľnými zdrojmi energie a s energetickou sebestačnosťou. Každá budova bude zadržiavať a opätovne využívať dažďovú vodu.

Použitie materiálov bolo prispôsobené jednotlivým lokalitám. Na obvodové a deliace stenové konštrukcie bol použitý Kalksandstein, ktorý redukuje letné prehrievanie budovy a prispieva k znižovaniu potreby energie na chladenie. Tento efekt ešte znásobuje použitie inovatívnych materiálov Helske Energy Save, ako napr. špeciálnej termoomietky Nano Coat Home alebo izolačných dosiek s aerogélom, ktoré budú použité na vnútornú úpravu stien. Komfort dopĺňa aj inovatívny stropný chladiaci systém.

Helske je známa zameraním na „impact investment“ a v súčasnosti už napĺňa 3 zo 17 stanovených globálnych cieľov. Ide o tzv. zodpovedné investície vytvárajúce sociálne alebo enviromentálne benefity.

Celý projekt si môžete pozrieť na www.helskepeoplecare.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti Helske, s.r.o.