Premena textilných závodov na mesto v meste
Galéria(4)

Premena textilných závodov na mesto v meste

Banská Bystrica je krásne historické mesto, aj tu, rovnako ako v každom väčšom meste na Slovensku, sa však nájdu neveľmi vábne pozostatky priemyselnej architektúry. Jednou z nich  sú budovy textilných závodov Slovenka zo šesťdesiatych rokov. Práve tento objekt si vzala na mušku spoločnosť KK Company, s. r. o., developer a investor v jednom, a rozhodla sa do neho vliať nový život. Projekt Slovenka Resort z dielne ateliéru 4A architekti má ambíciu vytvoriť v Banskej Bystrici centrum bývania, nakupovania a služieb.

Integrácia do centra
Objekt je situovaný v najužšom centre mesta, 150 metrov od Námestia SNP a 50 metrov od mestského parku. Okrem textilky má však investor v pláne zrekonštruovať aj samotné Strieborné námestie, ktoré je jedným z peších aj dopravných uzlov mesta. „V spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Banská Bystrica a architektonickým ateliérom Tomala, ktorý rieši zmeny a doplnky územného plánu centrálnej mestskej zóny, sme naplánovali zmeny námestia a blízkej Bottovej ulice,” hovorí Karol Konárik, marketingový riaditeľ spoločnosti KK Company. „Chceme námestie znova priblížiť ľuďom a integrovať túto časť mesta do historického jadra,” dodáva.

Celok zo štyroch častí
Architektonický koncept sledoval dve línie – zachovanie pamäte miesta (priznanie priemyselnej zóny) a zároveň vytvorenie nového mestského centra. Zámerom je spojiť rezidenčnú časť so službami, obchodom a miestom relaxu do jedného celku.

„Chceme vytvoriť mesto v meste a projekt túto ideu odráža,” objasňuje Karol Konárik. Rezort je rozčlenený na tri stavebné objekty: hotelovú časť, obchodné centrum spojené s bytmi a wellness a parkhouse. „Najväčšou výzvou projektu bolo naplniť rôznorodý program na pomerne malej ploche,” hovorí Ing. arch. Peter Hudák z ateliéru 4A architekti.

Nemenej zložité však bolo podľa neho vytvoriť staronové miesto tak, aby v ňom zachovali genia loci a aby ho obyvatelia prijali za svoje. Vnútorné členenie projektu spája nákupné centrum v parteri a na druhom nadzemnom podlaží s 85 bytmi. Tie sú situované na juhozápade druhého podlažia a na celom treťom a štvrtom podlaží. Dominantou projektu je 11-poschodová veža štvorhviezdičkového Hotela Residence so 123 izbami, jednou veľkou kongresovou sálou s kapacitou 300 miest a dvoma menšími sálami, reštauráciou a kaviarňou na najvyššom podlaží.

„Rozdielne funkcie objektov sa prejavia aj v ich vonkajšom stvárnení – bývanie, najmä to smerované k potoku Bystrica, bude z teplejších prírodných materiálov; z dreva a omietky. Obchodnému centru bude dominovať alumíniový plášť s farebnými sklenenými panelmi a hotelu zasa sklo,” opisuje materiálové riešenie architekt Peter Hudák.

Vežu podľa jeho slov navrhovali na základe kompozičných princípov zlatého rezu a vzťahu k pôvodným hmotám budov. Projekt bude mať tri predpolia; prvým bude zrekonštruované Strieborné námestie, druhým Bottova ulica premenená na bulvár a tretím nábrežie potoka Bystrica s potenciálom promenády. „Pozemok je zastavaný z dvoch tretín, úbytok zelene však nahradíme plochými zelenými strechami s intenzívnou a extenzívnou zeleňou,” konštatuje architekt.

Rekonštrukcia aj novostavba
Vo vizualizácií možno spoznať pôvodné závody len ťažko, napriek tomu však ide z veľkej časti o rekonštrukciu. „Z prednej časti textilky budú zachované skelety, úplne nanovo vybudujeme obchodnú pasáž a wellness centrum,” opisuje plány marketingový riaditeľ. V druhej etape výstavby pribudne hotelová veža. V zadnej časti areálu však bude aj naďalej prebiehať textilná výroba. Premena textilky na polyfunkčný objekt však prinesie okrem zachovania výroby aj iné výhody; okrem samozrejmého zvýšenia počtu pracovných miest v meste a regióne rezort umožní Banskobystričanom parkovať v podzemnom parkovisku v blízkosti centra mesta.

Zaujímavosťou projektu je jeho konštrukčné riešenie. „Museli sme pracovať s jestvujúcimi skeletmi a dopĺňať ich novými konštrukčnými prvkami tak, aby tvorili funkčný celok, navyše pod úrovňou spodnej vody a za celkovo sťažených ­geologických podmienok,” opisuje architekt Peter Hudák projektantský oriešok.

Pozdĺžne rezy budov

Zahraničný štandard
Interiér každej z častí Slovenka Resortu je naplánovaný tak, aby vyhovel požiadavkám svojej cieľovej skupiny. Vizualizácie interiéru nákupného centra charakterizuje elegantný moderný a čistý dizajn, ktorý síce nie je na pohľad príliš odlišný ani originálny, spĺňa však štandardy lesku a ľahkej údržby. V tejto časti sa investor snažil minimalizovať režijné náklady, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú hospodárenie obchodných jednotiek a správy centra. „V bytovej časti sme kládli dôraz najmä na zachovanie vysokých stropov, ktoré sú dané existujúcim skeletom starej textilnej fabriky,” hovorí marketingový riaditeľ Karol Konárik. Vizualizácie interiérov štvorhviezdičkového hotela sa vyznačujú štandardnou eleganciou, v loby dizajnéri zvolili kombináciu tmavého masívu a slonovinového obkladu. Slovenka Resort nechce šokovať ani ohurovať. Z projektu cítiť snahu o štandardné riešenia na úrovni, presne v duchu vyhlásenia Karola Konárika mladšieho: „Chceme vybudovať rezort na úrovni, ktorá je v zahraničí bežná, ale na Slovensku ešte stále vnímaná ako vyšší štandard.”

Známa neznáma Slovenka
Výstavba Slovenka Resortu by sa mala začať v máji. Ukončenie prvej etapy stavby naplánovali na november 2011. Projekt zdedil svoje meno po textilných závodoch – do vienka však v plánovanom čase výstavby dostane nielen nový vzhľad, ale aj poslanie. Aj preto sa tvorcovia projektu rozhodli pre názov Slovenka Resort – vystihuje podľa nich tradičný vzťah ľudí k tomuto známemu miestu, no zároveň pridaním slovíčka „resort” predpovedá jeho budúcu funkciu a špecifikuje ju.  

Slovenka Resort
Miesto: Banská Bystrica, Strieborné ­námestie
Funkcia: Obchodno-rezidenčné a hotelové služby
Autori / Authors: 4A architekti
Investor: KK Company, s. r. o.
Developer: KK Company, s. r. o.
Prevádzkovateľ: Slovenka Resort
Stavebné povolenie: v riešení do 15. 4. 2010
Predpokladaný začiatok výstavby: máj 2010
Predpokladané ukončenie výstavby: November 2011
Predpokladané náklady stavby: 29 000 000 €
Etapa: 1: byty, shopping, wellness, ­fitness, 2: hotel
Plocha parcely: 16 966 m2
Zastavaná plocha: 10 781 m2
Zeleň a ostatné plochy: 4 596 m2
Podlažná plocha / Floor area: 36 593 m2
Počet bytov v bytových domoch: 85
Počet nadzemných podlaží: 4
Počet podzemných podlaží: 1
Počet nadzemných parkovacích miest: 66
Počet podzemých parkovacích miest: 233
Generálny dodávateľ: prebieha výberové konanie
Fasády: sklo, keramika, alukobond
Vykurovanie: podlahové + radiátory

Tamara Leontievová
Vizualizácie: Visualarch

Článok bol uverejnený v časopise ASB.