image 100310 25 v1
Galéria(8)

Pamiatková obnova budovy

Bývalé sídlo Obchodnej a priemyselnej komory sa nachádza v centre Bratislavy, v susedstve Slovenského národného divadla a uzatvára mestský blok v priestore, kde sa stretávajú Gorkého a Jesenského ulica s Komenského námestím.

01
02
04
05
06
07
03
Podorys1NP

Stavba pochádza z roku 1903 a v súčasnosti prechádza rekonštrukciou a prestavbou s cieľom vytvoriť z nej nadštandardnú administratívnu bu­dovu. Budova je typickým reprezentantom architektúry z obdobia veľkolepého rozmachu stredo­európskych miest, vrcholného obdobia monarchie na prelome 19. a 20. storočia. Pôvodným autorom je architekt Jozef Hubert a neskoršiu prestavbu a nadstavbu projektoval architekt Milan Michal Harminc. Súčasný majiteľ budovy, vedomý si jej hodnoty a zaujímavej polohy, začal pamiatkovú obnovu v roku 2014. Cieľom bolo zachrániť túto vzácnu architektúru a vytvoriť podmienky na novú vhodnú funkčnú náplň. Tá by mala byť po ukončení stavebných, umelecko-remeselných a reštaurátorských činností v druhej polovici roka 2018 administratívna, doplnená gastronomickým zariadením alebo obchodnou prevádzkou na zníženom prízemí.

Náročná obnova

Autorom rekonštrukcie je architektonická kancelária Bouda a Masár, ktorá sa venuje architektonickým návrhom a projektom v oblasti obnovy pamiatkového fondu historických stavieb už viac ako 35 rokov. „Spolupracovať s kultúrnym investorom, ktorého snahou je nielen zhodnotiť svoje vložené finančné prostriedky, ale zároveň úprimne prispieť k technickej záchrane a obnove pamiatkovej podstaty stavby, nájsť jej primeranú funkčnú náplň a vdýchnuť jej nový život, bolo pre nás vždy motiváciou v práci a zaväzujúcim kritériom k čo najlepšiemu profesionálnemu výkonu.

Večerný pohľad na nárožie budovy z Jesenského ulice.

  Večerný pohľad na nárožie budovy z Jesenského ulice.

Platí to aj v prípade rekonštrukcie tejto budovy,“ hovorí pre časopis ASB Ing. arch. Peter Bouda. „V rámci projektovej prípravy a počas realizácie stavby prežívame spolu s investorom roky vzájomnej aktívnej komunikácie pri prekonávaní prekážok. Hľadáme optimálne riešenia pri bežných, ale aj nečakaných problémoch, ktoré nás štandardne počas každej takejto náročnej realizácie stavby stretávajú.“

Dátum vzniku budovy “ANNO 1903” na fasáde reštaurovaného pomocného schodiska, pohľad zhora na kombináciu nových a pôvodných konštrukcií a detailov átria.

  Dátum vzniku budovy “ANNO 1903” na fasáde reštaurovaného pomocného schodiska, pohľad zhora na kombináciu nových a pôvodných konštrukcií a detailov átria.

Záchrana starého, ale aj nový koncept

Podobne ako pri väčšine historických stavieb, aj v tomto prípade sa po diagnostike fyzickej kondície stavby objavili problémy. Či už išlo o vlhké suterény a prízemné priestory, o zatekajúcu a staticky narušenú strechu, alebo nánosy nevhodných prestavieb a zásahov počas minulých desaťročí do pamiatky s množstvom zničených pôvodných vzácnych artefaktov.

Príklad návrhu súdobého zariadenia kancelárií v reštaurovanom interiéri historickej budovy.

  Príklad návrhu súdobého zariadenia kancelárií v reštaurovanom interiéri historickej budovy.

„Stáva sa už pravidlom, že úloha architektov je popri rutinných úkonoch navrhovania umelecko-remeselnej a reštaurátorskej obnovy pôvodných článkov a ich doplnení kópiami podľa dochovaných originálov aj navrhovanie funkčného architektonicko-výtvarného konceptu budovy, ktorý by plnohodnotne slúžil plánovanému účelu,“ približuje Peter Bouda. „Preto sme na vhodných miestach uplatnili aj súdobé konštrukcie a dizajn, a to najmä v priestore vnútorného dvora, ktorý sme zmenili na ústredný komunikačný priestor, a aj pri prestavbe posledného nadzemného podlažia v rámci nového krovu.“

Vstupná hala s recepciou v átriu je ústredným komunikačným priestorom budovy.

  Vstupná hala s recepciou v átriu je ústredným komunikačným priestorom budovy.

Autorom rekonštrukcie sa podarilo vyrovnať s priestorovými nárokmi na technické zariadenia elektroinštalácie, vykurovania, chladenia, vetrania a požiarnej bezpečnosti. Ideu interiérov a vnútorného zariadenia nadštandardných reprezentatívnych administratívnych priestorov a gastronomických prevádzok načrtli vo forme štúdií, aby preukázali potenciál a výnimočnú pridanú hodnotu interiérov pre budúcich užívateľov.

Pohľad zo vstupnej haly prízemia na reštaurované pavlače a novú zasklenú konštrukciu.

  Pohľad zo vstupnej haly prízemia na reštaurované pavlače a novú zasklenú konštrukciu. 

„Verím, že príbeh tejto stavby bude úspešný a prinesie radosť nielen nám, architektom a projektantom, ale aj investorom, reštaurátorom, pamiatkarom, technikom a stavbárom,“ dodáva architekt Bouda. „Dúfam, že obnovená budova bude slúžiť klientom, ktorí tu strávia kus svojho profesijného života, a taktiež poteší a zaujme každého okoloidúceho človeka. Realizácia tohto diela bude spoločným pozitívnym príspevkom nás všetkých zúčastnených k zveľadeniu a zatraktívneniu historického centra nášho hlavného mesta.“

Veľké zasklené plochy v rámci vstavby do podkrovia vytvoria predpoklad na presvetlené a prehľadné pracovné priestory.

  Veľké zasklené plochy v rámci vstavby do podkrovia vytvoria predpoklad na presvetlené a prehľadné pracovné priestory.

REKONŠTRUKCIA A PRESTAVBA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY

Miesto: Gorkého 4, Bratislava
Architekt: Bouda a Masár, architektonická kancelária, s. r. o.
Autori projektu: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár
Investor: AMW C&S, a. s.
Termín rekonštrukcie: 2014 – 2018
Hrubá podlahová plocha: 4 500 m2
Generálny dodávateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.
Reštaurátorské práce: VILLARD

Pozdĺžny rez vnútorným átriom, ktoré vznikne zastrešením pôvodného dvora.

 Pozdĺžny rez vnútorným átriom, ktoré vznikne zastrešením pôvodného dvora.

 

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: BOUDA A MASÁR, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA

Článok bol uverejnený v časopise ASB 4/2018.