ozije novy zuckermandel
Galéria(9)

Ožije nový Zuckermandel?

Projekt Zuckermandel je sledovaným projektom v Bratislave, pretože vyrastie na historicky cennom území v strede mesta, neďaleko Bratislavského hradu. Developer má územné rozhodnutie na prekládku sietí, na územné rozhodnutie na veľkú stavbu zatiaľ čaká.

zck dur rezopohlad 10 big image
28 dur pohlady rezy big image
zuckermandel2 big image
32 dur pohlady rezy big image
1003v1 big image
zuckermandel1 big image
zuckermandel3 big image
ozije novy zuckermandel 7204 big image
POLYFUNKČNÉ MESTSKÉ CENTRUM ZUCKERMANDEL, CELOK ŽIŽKOVA
Miesto: Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava
Stavebník: Bratislavské podhradie, s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 
Developer: J & T Real Estate, a. s.
Charakter stavby: novostavba
Generálny projektant: BOUDA MASÁR ARCHITEKTI, s. r. o.
 Autori: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Katarína Dúbravová, Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Laura Masárová
 Celková zastavaná plocha: 9 847,98 m2
 Čistá úžitková plocha: byty – 17 327 m2, apartmány – 2 624 m2, administratíva – 32 165 m2, obchod a služby (predajná plocha) – 2 172 m2
 Počet bytov:  169
 Počet apartmánov: 35
 Počet zamestnancov v administratíve: 1 843
 Parkovanie: 920 státí

Špecifiká výstavby na tomto území si uvedomuje aj developer projektu, a preto vytvára podmienky na jeho podrobné zmapovanie ešte pred začatím akýchkoľvek stavebných prác. „Ak by sa objavili historicky cenné nálezy, chceli by sme vytvoriť priestor na ich prezentáciu aj v novom Zuckermandeli,“ hovorí výkonný riaditeľ J & T Real Estate, a. s., Ing. Pavel Pelikán. „Rešpektujeme aj existujúce prírodné prostredie, a preto sme do projektu zahrnuli aj obnovu prírodovedného náučného chodníka a tiež odborné zmapovanie a revitalizáciu „skalného nosa“.

Urbanisticko-architektonický koncept vychádza zo zámeru investora. Cieľom je vytvorenie polyfunkčného mestského prostredia s kombináciou bývania, administratívy, služieb a gastronomických prevádzok. „Hmotová kompozícia reaguje nielen na morfológiu terénu, ale aj na okolitú novodobú a historickú zástavbu,“ upresňuje Ing. arch. Peter Bouda z ateliéru generálneho projektanta. „Za dôležité považujeme to, aby riešenie tejto novej lokality zabezpečilo atraktívne pešie prepojenie historického jadra mesta a plánovanej Vydrice s dunajskou promenádou.“

Do života mesta
Developer projektu tvrdí, že viac ako polovicu územia bude tvoriť verejné priestranstvo a zeleň. Pri navrhovaní riešenia tohto územia sa však zohľadňovali aj existujúce projekty v bezprostrednom okolí. „Samozrejme, patrí k nim River Park, ale tiež plánované budúce projekty, ako je Vydrica, ktorú sme už napríklad zahrnuli do dopravnokapacitného posúdenia širšieho územia,“ hovorí Pavel Pelikán.

Nový Zuckermandel premení dnešnú nábrežnú komunikáciu na mestský bulvár a prinesie viaceré chýbajúce služby, čo zvýši kvalitu verejného priestoru nielen na území samotného projektu, ale v celej lokalite. Do budúcna umožní vytvorenie pešej trasy z Rybného námestia v historickom jadre mesta cez plánovanú Vydricu až na nábrežnú promenádu, čo samozrejme prispeje k lepšiemu začleneniu projektu River Park do života mesta.

Pocit histórie
Architektonická kancelária Bouda Masár Architekti má za sebou množstvo rekonštrukcií. Ako docielili pripomenutie historického kontextu územia pri Zuckermandeli? „Po naštudovaní problematiky a zohľadnení všetkých okolností sa nám zdá uplatnenie novej architektúry so  súčasnými výrazovými prostriedkami ako tá najsprávnejšia voľba,“ odpovedá Peter Bouda. „A to pri rešpektovaní jedinej historickej stopy, ktorou je ešte stále existujúca Žižkova ulica.

S ohľadom na podporu čiastočného prinavrátenia pocitu historického kontextu tejto lokality sme pristúpili k zopakovaniu schémy pôvodnej uličnej siete podľa starých plánov.“ Nové námestie architekti umiestnili na pozíciu bývalého Steinwallovho-Mockovho námestia, v návrhu sa uplatnia priehľady cez priečne ulice na zelený masív hradného kopca, ako aj opačným smerom na Dunaj – presne ako v minulosti. Plánuje sa aj pripomenutie pôsobenia slávneho barokového sochára F. X. Messerschmidta v tejto lokalite…

Ďalšia časť zruinovanej časti starej Bratislavy má tak opäť nádej na oživenie a toto zjazvené mesto by sa zase mohlo stať o čosi ucelenejším a kompaktnejším. 

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: BOUDA MASÁR ARCHITEKTI, S. R. O.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.