The Schrödinger Building vo vedeckom parku v Oxforde

V jednom z najvýznamnejších vedeckých a technologických centier v Spojenom kráľovstve (Oxford Science Park) vznikla uplynulý rok elegantná štvorpodlažná budova navrhnutá londýnskou pobočkou štúdia Bogle Architects. Sú v nej kancelárske i laboratórne priestory zrealizované vo vysokom štandarde udržateľnej architektúry a získala energetické certifikáty Spojeného kráľovstva – EPC rating 19 (kategória A), ako aj certifikát BREEAM s hodnotením Very good.

Budova s názvom The Schrödinger Building sa nachádza uprostred západnej časti Oxford Science Parku a ťaží zo svojej centrálnej polohy a z pôsobivých výhľadov na celý areál. Impozantný hlavný vchod sa nachádza na severnej strane a otvára objekt do okolitej krajiny.

„Štvorpodlažná budova pozostáva z dvoch pätnásť metrov širokých krídiel, ktoré zvierajú uhol 20 stupňov,“ približuje Ian Bogle, zakladateľ kancelárie Bogle Architects.

„Tým sme vytvorili priestranné centrálne átrium, ktoré prináša do priestoru recepcie dostatok denného svetla. Severná strana kancelárskych krídiel je zároveň zrezaná v rôznych uhloch tak, aby nadväzovala na fasády susedných objektov. Štvrté, ustúpené poschodie, rešpektuje mierku okolitých stavebných objektov a súčasne vytvára veľkú trojuholníkovú strešnú terasu pre užívateľov budovy. Vykonzolovaná markíza – robustná oceľová konštrukcia s kovovými lamelami – prepája hrany budovy, prekrýva vstupnú fasádu a vytvára tým veľkolepý centrálny priestor pred hlavným vchodom.“

S pozitívnym vplyvom na okolie

Architektonický koncept The Schrödinger Building je založený na využití pasívnych princípov, čo malo za následok zníženie energetických nárokov a umožnilo objektu dosiahnuť cieľové hodnoty emisií uhlíka stanovené britskou legislatívou bez použitia technológie založenej na obnoviteľných zdrojoch.

Vysokoúčinné tepelné čerpadlá využívajúce ako zdroj energie vzduch znižujú regulovanú záťaž budovy takmer o štvrtinu a emisie uhlíka sú vďaka tomu ekvivalentné s certifikátom BREEAM Excellent, zatiaľ čo budova ako celok získala hodnotenie BREEAM Very good.

Vonkajšia obálka budovy bola od začiatku parametricky navrhnutá tak, aby minimalizovala priame slnečné svetlo v interiéri, ale zároveň maximalizovala prísun prirodzeného denného svetla.

Na južnej fasáde sú umiestnené technologické miestnosti a strojovne, ktoré chránia budovu pred nežiaducim solárnym ziskom, zatiaľ čo hlavné fasády na východnej a západnej strane disponujú sofistikovaným tienením, ktoré bráni prenikaniu priameho slnečného žiarenia a maximalizuje denné svetlo v nájomných priestoroch.

Severná fasáda je plne zasklená. Ako zdôrazňuje Ian Bogle, návrh vonkajšej obálky budovy bol pre architektov dôležitý z dôvodu zabezpečenia pozitívneho vplyvu na okolie. „Použili sme vysokokvalitný systém fasádnych predsadených panelov s účinným zasklením, ktoré charakterizuje transparentnosť a odrazivosť a ktoré je prerušené pevnými vertikálnymi a horizontálnymi panelmi,“ hovorí Ian Bogle.

„Systém na mieru navrhnutých tieniacich panelov z eloxovaného hliníka v tvare tenkých rámov, oplášťujúcich zasklený objekt na východnej a západnej fasáde, slúži ako architektonický prvok a zároveň znižuje tepelné zisky. Veľkorysé zasklené plochy na plnú výšku podlažia umožňujú prienik denného svetla aj atraktívne výhľady. Na južnej strane objektu zakrýva lamelová zástena decentralizované strojovne umiestnené na každom bežnom podlaží, čo prispieva k flexibilite nájomných výskumných laboratórnych priestorov a zároveň minimalizuje plochu technológií na streche objektu.“

„Navrhli sme tento objekt s prihliadnutím na to, aby bolo možné jednotlivé konštrukčné prvky na konci životnosti budovy znovu využiť. Všetky fasádne predsadené panely majú štandardnú veľkosť a môžu sa ľahko demontovať. Dokonca aj modulárne vnútorné obloženie má raster 600 × 600 mm hlavne preto, aby sa dalo v budúcnosti ešte využiť,“ opisuje Ian Bogle ďalšie prvky trvalo udržateľného prístupu v navrhovaní.

Detail modulárnej východnej a západnej fasády.
Detail modulárnej východnej a západnej fasády. |

Vizuálna harmónia

Pri vnímaní výrazu budovy je silná vizuálna súvislosť medzi krajinárskym poňatím vstupov do objektu, teplým dreveným obkladom stien a stropu trojposchodového átria, ako aj spomenutou hlavnou pergolou objektu. „Použitie dreva nielenže zmäkčuje elegantné ostré hrany exteriéru budovy, ale zároveň poskytuje účinné akustické vlastnosti potrebné na funkčné využitie objektu,“ dopĺňa Ian Bogle.

„Dramatický rytmus neprerušovaných drevených portálov vytvára výraznú geometriu, ktorá sleduje ostro lomené steny átria. Tento prvok dizajnu zintenzívňuje perspektívu priestoru átria a spoľahlivo tým navádza návštevníkov na vstup dovnútra budovy.“

Prefabrikované demontovateľné fasádne panely pozostávajú z drevených lamiel, upevnených bez viditeľných spojov na nosnej konštrukcii s výplňou z izolačného materiálu. Tmavý kovový lem vymedzuje prechod medzi vertikálnymi a horizontálnymi plochami a zároveň je podkladom pre lineárne LED osvetlenie.

Použité drevo je stopercentne FSC certifikované, lakované v triede 0 SSF a dosahuje akustickú klasifikáciu triedy A, čoho výsledkom je vysoká úroveň akustickej absorpcie vo vstupných priestoroch. Budova má kompaktné centrálne jadro s maximálne využitým priestorom.

Jeho súčasťou sú dva výťahy, núdzové schodisko a tzv. superloos – unisex sociálne zariadenia šetriace podlahovou plochou objektu.

Stratégia pri výbere použitých mate­riálov bola vyvinutá na základe manuá­lu Building Research Establishment’s Green Guide to Specification s cieľom vyberať materiály na základe ich environmentálnych špecifikácií a vyhnúť sa škodlivým chemikáliám a výrobkom s obsahom formaldehydu, PVC alebo VOC (Volatile organic compounds – organické chemikálie, ktoré zvyšujú teplotu v miestnosti).

Drevený obklad hlavného átria.
Drevený obklad hlavného átria. |

Kvalita bez kompromisov

Budova je kvalitná bez kompromisov, a to podľa vysokých štandardov pre špekulatívne komerčné budovy, a zároveň dosahuje dizajn, ktorý obohacuje rôznorodý vizuálny jazyk Oxford Science Parku.

„Sme radi, že sa nám náš projekt podarilo postaviť za nižší rozpočet, než boli pôvodne odhadované investičné náklady (a to bez kompromisu v pôvodnom dizajne), a že objekt dosahuje vyšší nájom, ako sa pôvodne očakávalo,“ dodáva Ian Bogle.

Prečítajte si tiež: Škola solární elektrárnou

Budova The Schrödinger Building má za sebou takmer rok prevádzky a získala veľmi pozitívnu spätnú väzbu od príslušných zainteresovaných strán aj od svojich užívateľov. Táto prvá nová a momentálne na 100 % prenajatá budova, ktorá bola postavená v parku za uplynulých 10 rokov, vytvorila nový štandard a je príkladom pre budúce budovy vo vedeckom parku Oxford Science Park.

THE SCHRÖDINGER BUILDING
Miesto: Oxford, Spojené kráľovstvo
Architekt: Bogle Architects Ltd.
Investor: Oxford Science Park
Začiatok a ukončenie realizácie: 1/2017 – 4/2018
Čistá podlažná plocha budovy: 5 700 m2
Výška investície: 13 mil. britských libier (asi 14,84 mil. eur)
Emisie CO2 počas roka: 11,7 kg/m2
Text: Ľudovít Petránsky
Foto: Will Pryce
Dokumentácia: Bogle Architects

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2019.