Geometria hlavného priečelia objektu citlivo nadväzuje na okolie.