Pohľad na hlavný vstup do objektu prekrytý impozantnou pergolou.