Nadväznosť geometrie vstupného pričelia na okolité objekty.