Vstupný areál pražskej botanickej záhrady

„Nový vstupný areál pražskej botanickej záhrady bol navrhnutý pre mesto Prahu a vychádza z pražských inšpirácií. Návrh je jednoduchý, nakreslený jednou čiarou. Táto čiara by mala byť zapamätateľná a mala by navždy charakterizovať botanickú záhradu.“ Zdeněk Fránek

Architekti z ateliéru Zdeňka Fránka navrhli zážitkový dom, ktorý motivuje návštevníkov na opakované návštevy. Objekt bude riešený ako úsporný, čo sa týka zhotovenia aj prevádzky. Dominovať v ňom budú hlavne rastliny. Autori zvolili klasické technológie a tradičné materiály – kameň, železo, sklo, betón, drevo. Budovu poňali ako veľkú platformu na hru vedúcu k poznávaniu. Objekt má výraznú grafickú skratku, ktorú si s botanickou záhradou spoja návštevníci každého veku.

Vstupný areál botanickej záhrady.

Zelená mikroklíma

Hlavnú nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet v kvalite pohľadového betónu. Podlahy sú navrhnuté z lešteného betónu. Vnútorné nenosné priečky sú ľahké murované, prípadne zasklené. Nosnú konštrukciu skleníka navrhli architekti zo žiarom pozinkovanej ocele. Konštrukcia pre popínavé rastliny nad parkoviskom bude slúžiť proti prehrievaniu automobilov a na navodenie lepšej mikroklímy.

Strechy nad vstupnou verejnou časťou aj administratívnou časťou sú zelené a otvorené návštevníkom, ktorí sa tu môžu prejsť po náučnom chodníku. Nový vstupný objekt botanickej záhrady je prístupný zo severnej strany areálu. Vo foyer je umiestnená pokladňa s predajňou kvetín a suvenírov. Na foyer nadväzuje reštaurácia, kaviareň a ďalšie verejné časti, ako je knižnica či prednášková sála.

Objekt je koncipovaný na základe grafickej skratky..
Objekt je koncipovaný na základe grafickej skratky. |

Dva skleníky

Nízky skleník hostí stálu expozíciu subtropických rastlín a rastlín špecifických pre oblasť Kapského Mesta a Kanárskych ostrovov. Reštaurácia je cez zasklenú fasádu vizuálne prepojená s vysokým skleníkom, ktorý bude v priebehu zimných mesiacov využívaný na prezimovanie mobilných rastlín.

Jeho ďalšou funkciou bude propagácia botanickej záhrady prostredníctvom komerčných a náučných akcií. Môžu tu prebiehať tematické výstavy, koncerty, spoločenské akcie alebo oslavy. Vďaka správnej réžii aktivít môže byť objekt stále plný návštevníkov so záujmom o botaniku.

Dve výškové úrovne skleníkov.
Dve výškové úrovne skleníkov. |

Administratívna časť sa nachádza na východnej strane, kde je umiestnený samostatný vstup pre zamestnancov. Sú tu navrhnuté kancelárie pre jednotlivé útvary, spoločné priestory a potrebné zázemie. Administratívna časť má tiež prístup do príručnej dielne a skladu prírodnín s vjazdom do garáže.

Átrium tvorené slučkou uprostred objektu je doplnené zeleňou a vodnou plochou. Jeho účelom je sprostredkovanie kontaktu medzi interiérom a exteriérom a rozšírenie obslužnej plochy reštaurácie o vonkajšie posedenie.

Reštaurácia je vizuálne prepojená s vysokým skleníkom.
Reštaurácia je vizuálne prepojená s vysokým skleníkom. |

Ekológia na prvom mieste

Objekt navrhli architekti s ohľadom na jeho prevádzkovú úspornosť a ekológiu. Stavba je ponorená do zelene, čo zabráni jej prehrievaniu. Objekt bude využívať recyklovanú vodu získanú z dažďovej, pitnú vodu nebude využívať na iné účely než pitie, splašková voda sa prečistí pomocou čističky umiestnenej na streche.

Dažďová voda sa bude zhromažďovať v retenčnej nádrži a v jazierku umiestnenom v átriu, následne ňou budú zavlažované rastliny v skleníku a vonkajších priestoroch. Vetranie a chladenie prirodzenou cestou umožnia okná v kombinácii s ekologickými technológiami.

trium vstupného objektu botanickej záhrady.
Átrium vstupného objektu botanickej záhrady. |
Vstupný areál botanickej záhrady
Miesto: Praha
Architekt: Zdeněk Fránek
Spolupráca: Martina Hamrová, Tereza Horňasová, Jiří Vítek, Adam Lacina, Libor Šenekel, Norbert Walter, Vojtěch Marek, Nina Pestel
Investor: Botanická zahrada hl. m. Prahy
Projekt: 2017
Text: Fránek Architects, Tereza Janišová
Foto: Fránek Architects
Článok  bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2018.
KategórieKultúra