The Osaka Place – projekt nového spoločenského centra od slovenského architekta Petra Lizoňa

The Osaka Place – projekt nového spoločenského centra od slovenského architekta Petra Lizoňa

„Chceme, aby Osaka fascinovala ľudí na celom svete,“ povedal v polovici 90. rokov guvernér tohto japonského mesta Yamada Isamu. Aby sa Osaka stala veľkolepým mestom, musí vybudovať služby a informačný systém a musí sa prestať spoliehať len na svoj existujúci priemysel a výrobu. Stredobodom bude umenie a kultúra. Nové centrum musí byť atraktívne pre návštevníkov a dôraz bude kladený na priemysel s pridanými hodnotami, vrátane priemyslu informačných technológií. Mesto sa musí zbaviť povesti špinavého strediska strojov, chemického a železiarskeho priemyslu a odhodlane bojovať za ozelenenie a kontrolovanie znečistenia.

Ideový koncept

Nové spoločenské centrum Osaka Place dá obyvateľom medzinárodnú kultúrnu identitu 21. storočia. Ikonická forma vychádzajúceho slnka sa okamžite stane identifikovateľným obrazom reprezentujúcim progresívne ideály a ašpirácie obyvateľov tejto metropoly. Otvorený zelený priestor bude slúžiť obyvateľom na relaxovanie, rekreáciu a festivaly pod otvoreným nebom. Ohniskom projektu bude slnečná guľa. Na jej vnútornú plochu sa bude každý večer premietať multimediálna projekcia „cyclorama“. Tieto elektronické predstavenia budú diváci sledovať z galérií na obvode spodnej časti gule. Dolu v strede je javisko na amfiteatrálne druhy predstavení. Okolo slnečnej gule je umiestnených päť divadiel – koncertných sál usporiadaných ako planéty okolo slnka. V otvorenom zelenom priestore, ktorý je ohraničený na západnej strane mestskou univerzitou a na východnej strane prevádzkami informačných technológií a medzinárodných spoločností, je umiestnený Dom umenia a vied. Odtiaľto pokračuje na sever mestský bulvár s integráciou bývania, služieb a zábavy. Bulvár kulminuje budovou základnej a strednej školy pre deti rodín bývajúcich v tomto sektore.

Dnešné nákladné depo, letecký pohľad Urbanistická skladba Osaka Place
 Dnešné nákladné depo, letecký pohľad Urbanistická skladba Osaka Place

Stratégia programu

Výškové usporiadanie hmoty budovÚlohou nového spoločenského centra Osaka Place je dať mestu priestor pre chýbajúce služby a novátorské informačné technológie. Divadlá, koncertné sály, dom umenia a vied dávajú dôraz na kultúru, umenie a voľný čas. To je protiklad k doterajšiemu zameraniu mesta na ťažký priemysel. Osaka Place je investovanie do vzdelávania, poznávania a prerodu. Je to premena strediska znečisťujúceho priemyslu, tzv. Manchester of Orient na mesto, ktoré sa reprezentuje v 21. storočí umením a kultúrou.

Centrum je komponované na otvorenom zelenom jadre, ktoré slúži obyvateľom na dennú rekreáciu a kde sa tiež konajú medzinárodné podujatia a festivaly: Jarný festival – oslava rozkvitnutia japonských čerešní, Letný festival – oslava prvého letného dňa a slnovratu, Jesenný festival – súťaž púšťania šarkanov, Zimný festival – oslava príchodu nového roka.

Nepotrebné špinavé nákladné koľajisko sa vymení za čistú oázu, ktorej nebude chýbať moderná infraštruktúra. Mestskou štvrťou U meda bude prechádzať autostráda, mestská a mimomestská povrchová koľajová doprava a mestské podzemné metro. Existujúce stanice tejto hromadnej dopravy, ktorá denne prepraví 2,5 milióna cestujúcich, sú na území Osaka Place.


Zviditeľnenie vo svetovom meradle

Medzinárodne uznávaný symbol prezentuje Japonsko ako „zem vychádzajúceho slnka“. Budova slnečnej gule zobrazuje vychádzajúce slnko. Slovo „osaka“ znamená svah. Preto je budova slnečnej gule posadená na svahovitej vyvýšenine. Tieto metaforické analógie krajiny vychádzajúceho slnka a jeho gule umiestnenej na svahu sú inšpiráciou ikonického symbolu japonského mesta Osaka. Toto by bol identifikovateľný symbol známy po celom svete, ako sú dnes známe parížska Eiffelovka, oblúk Saint Louis v USA, bruselské Atómium, londýnsky Tower Bridge, budova Opery v Sydney alebo Guggenheimovo múzeum v španielskom meste Bilbao.


prof. Peter Lizoň
Vizualizácie: archív autora

Peter Lizoň – FAIA (zaslúžilý člen AIA) prišiel do USA v roku 1968. Bol štipendistom na University of Pennsylvania vo Philadelphii, kde získal titul PhD. Doktorandská dizertácia bola podkladom pre knihu The Palace of the Soviets – The Paradigm of Architecture in the USSR (1989). Jeho mentormi boli profesori Louis Kahn, Robert LeRecolais, G. Holmes Perkins, Ian McHarg a Edmund Bacon. P. Lizoň bol riadnym profesorom na University of Tennessee a Catholic University of America, kde pôsobil aj ako riaditeľ postgraduálneho štúdia. Prednášal a bol hosťujúcim kritikom ateliérových projektov na vyše 40 univerzitách sveta. Publikoval vyše 180 článkov v medzinárodných odborných a vedeckých časopisoch.

Je registrovaným projektantom v štátoch Pennsylvania, Tennessee, District of Columbia a Florida a je nositeľom Preukazu osobitnej spôsobilosti pre projektovanie na Slovensku. Počas praxe v USA bol projektantom alebo spoluautorom viac ako 140 projektov a štúdií. Uznanie a odmeny získali realizácie:

– African Plain, Philadelphia ZOO (1970 – 1973)
– Centre Square Complex, Philadelphia, Pennsylvania (1972 – 1975)
– United Glass Service Workshop and Offices, Knoxville, Tennessee (1988 – 1990)
– Villa Tugendhat Great Room Interiors Restoration, Brno, ČR (1995 – 1996)
– Embassy of the Slovak Republic, Washington, District of Columbia (1995 – 2001)
Emeritný profesor Lizoň v súčasnosti pracuje na projekte vily v Bratislave a na urbanistickej štúdii územia Sarasota County, Florida a spolupracuje na monografii architekta Vladimíra Karfíka, ktorá ma byť v tlači koncom roku 2007.


KategórieKultúraZnačky