Nová podoba Kina Mier v Nových Zámkoch

Po dlhých rokoch získala obľúbená budova Novozámčanov atraktívnejšiu podobu. Kultúrna stavba symbolizujúca svoju dobu sa zmenila na modernú a vizuálne pútavú stavbu. Pričinili sa o to architekti z ateliéru IMA a značnou mierou aj vláknocementový fasádny obklad, ktorý sa použil na opláštenie kina.

„To najzaujímavejšie na projekte bolo pre nás hľadanie tej správnej miery, ako sa k stavbe, ktorá funguje desaťročia a dýcha minulým režimom, postaviť. Architektúra kina bola v minulosti navrhnutá čitateľne a s pretrvávajúcim vkusom. Hlavnou myšlienkou našej práce bolo zachovanie nadčasového pôsobenia stavby a jej obohatenie o jemný odtlačok dnešnej doby,“ hovorí architektka Ivana Thomková z ateliéru IMA.

Estetické skultúrnenie budovy

Kino Mier patrí k najreprezentatívnejším stavbám mesta Nové Zámky a slúži ako spádové kino pre zhruba 30-kilometrovú oblasť. Je jedným z najnavštevovanejších kamenných kín na Slovensku s dlhoročnou históriou. Prešlo si už viacerými zmenami, značný kvalitatívny posun predstavovala predovšetkým digitalizácia a použitie kvalitnej techniky i najmodernejších zvukových systémov.

Aby kino udržalo krok s pokrokom, bolo nevyhnutné pristúpiť k jeho modernizácii. Napriek tomu, že sa architekti Marcel Mészáros a Ivana Thomková z ateliéru IMA nesnažili dať kinu novú tvár za každú cenu, chceli stavbe ponúknuť prvok nových čias.

Kino Mier 2

Odvetraná fasáda

S obnovou kina Mier sa začalo v septembri 2017 a trvala päť mesiacov. Po stavebno-technickej stránke bola stavba navrhnutá podľa súčasných požiadaviek zákona o energetickej hospodárnosti budov a technických noriem na obnovované budovy. Revitalizáciou kina sa prispelo ku skultúrneniu stavby z hľadiska estetiky, ale tiež k zníženiu energetického zaťaženia budovy.

Na stavbu bol navrhnutý odvetraný tepelnoizolačný systém. Okenné a dverné výplne sa vymenili za hliníkové s trojitým izolačným zasklením. Tepelnoizolačný materiál sa volil podľa miesta aplikácie. V častiach obvodového plášťa, ktorý je v kontakte s terénom, bol pre svoju nenasiakavosť navrhnutý extrudovaný polystyrén.

Na ostatných plochách plášťa sa aplikovala tepelná izolácia na minerálnovláknitej báze. Navyše je tepelná izolácia chránená paropriepustnou fóliou. Nosná kovová konštrukcia, ktorá prenáša zaťaženie obkladom, je odsadená od obvodového plášťa pomocou špeciálnych podložiek Thermostop na zníženie prechodu tepla v týchto miestach.

Kino Mier
Kino Mier 2
Kino Mier 3
Ivana Thomková ateliér IMA
Marcel Mészáros ateliér IMA
Detail odvetrávaného tepelnoizolačného systému kina Mier

Neumelo pôsobiaci a trvácny fasádny materiál

Na stavbe sa zrealizovala odvetraná fasáda, ktorá bola navrhnutá s cieľom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa budovy. K danému systému chceli architekti pri obnove kina Mier nájsť neumelo pôsobiaci a trvácny materiál. „Dôležitým kritériom výberu boli prírodná škála farieb a štruktúrovanosť obkladu, aby sme sa priblížili pôvodnej myšlienke stvárnenia obvodového plášťa.

Preto sme zvolili niekoľko farebne a štruktúrou odlišných vláknocementových obkladových dosiek Equitone. Tie majú navyše do hĺbky homogénnu štruktúru, čo je vítaná vlastnosť pri drobných poškodeniach obkladu, ktoré sú tak viditeľné len minimálne,“ vymenúva dôvody výberu fasádneho obkladu I. Thomková. V prípade poškodenia možno fasádne panely rýchlo vymeniť za nové.

Kombinácie rôznych obkladových dosiek

Hlavnou myšlienkou stavby boli a sú silné horizontály v priečeliach – tmavšie odlíšené pásy plávajúce nad parterom a ustúpený vodorovný pás parteru – vsadené medzi prísne zvislo členené štíty. Vertikalita bola kedysi vytvorená kladením tvarovanej keramiky a posilnená vystupujúcimi pásmi, ktorých vzájomné vzdialenosti boli nepravidelné. Príbuzné pôsobenie sa architekti snažili docieliť zvislo ukladaným obkladom Equitone [tectiva] v dvoch veľmi podobných svetlých odtieňoch, aby sa vyzdvihol jemný kontrast v ploche štítov.

Vodorovné pásy nad parterom architekti podporili vrúbkovaným trojrozmerným obkladom Equitone [linea] v hnedosivej farbe, ktorého odtieň sa podľa polohy slnka v priebehu dňa mení. V každej časti dňa vďaka tomu získava fasádny materiál odlišný charakter. Horizontalita parteru je podčiarknutá čiernym obkladom Equitone [pictura], ktorého pridanou hodnotou je trvácna antigrafitová úprava.

Kino Mier 3

Dynamické osvetlenie

Obnova kina Mier sa zamerala na zvýšenie energetickej hospodárnosti stavby zateplením a jej vizuálne skultúrnenie. Nakoniec bol projekt obohatený aj o dynamické osvetlenie, ktoré pomohlo priblížiť sa k dnešnému modernému návštevníkovi.

Pridaná hodnota stavby spočíva v decentnej dynamizácii najvýznamnejších plôch obvodového plášťa programovateľným LED osvetlením. Variujúca farebnosť a typ osvetlenia vnášajú svieži vietor do nadčasového vzhľadu a zároveň ho obohacujú o funkciu navyše. Slúžia ako farebný pútač oznamujúci vopred a počas premietania žánrové zaradenie filmu.

Obnova budov si vyžaduje citlivý prístup

Kvalita súčasného stvárnenia obnovených budov je veľmi rôznorodá, nedá sa zovšeobecniť. Závisí zakaždým od miery zainteresovanosti, rozhľadenosti, individuálnej profesionality, uvedomenia si kompetencií, od rešpektu, od cieľov osôb, ktoré mali vplyv na projekt a realizáciu stavby… Kvalitu realizácií najmä vo verejnom sektore veľmi ovplyvňuje spôsob výberu dodávateľa, na stavbách bolestne cítiť aj deficit remeselnej zručnosti.

Architekti sa domnievajú, že brať ohľad (v opodstatnenej miere) na genia loci riešenej budovy je pri obnove správnym tvorivým východiskom. Veria, že architekt alebo všeobecne človek s rešpektom je pri stavbe citlivý na minulosť, ktorá jej dala život, vníma ju a nezabúda na ňu. Mesto Nové Zámky opravilo aj spevnené plochy okolo kina vrátane vstupnej terasy, výmeny rozbitej dlažby a inštalovalo rampu pre hendikepovaných.

 

Prečo ste sa rozhodli pre návrh odvetrávanej fasády?
Hlavnú úlohu pri tomto rozhodnutí zohraloarchitektonické hľadisko. Pôvodne bol obvodový plášť kina ukončený vertikálne kladenou tvarovanou keramikou. Tú nebolo z dôvodu významného opotrebenia a zmeny hrúbky obvodového plášťa zateplením možné zachovať. V novom riešení sme hľadali neumelo pôsobiaci a trvácny materiál so silným pôsobením, ktorý by bol dôstojným pokračovateľom keramického obkladu. Dôležitým kritériom výberu boli prírodná škála farieb a štruktúrovanosť obkladu, aby sme sa priblížili pôvodnej myšlienke stvárnenia exteriéru kina. Preto sme ako obkladový materiál zvolili vláknocementové fasádne dosky Equitone. Na základe výberu materiálu sme sa prirodzene posunuli k odvetrávanému tepelnoizolačnému systému, ktorý umožňuje použitie aj ťažších obkladov. Prednosti tepelnoizolačného systému ukončeného fasádnym obkladom so vzduchovou medzerou, respektíve odvetranej fasády, prirodzene spočívajú v lepšej ochrane tepelnej izolácie a obvodového plášťa pred poveternostnými vplyvmi a pred mechanickým poškodením vďaka prítomnosti pevného obkladového materiálu. Tým narastá životnosť obvodového plášťa. Veľkou výhodou je odvetraná medzera, ktorá reguluje vlhkostný režim obvodového plášťa – zabezpečuje prúdenie vzduchu a odvádzanie vlhkosti. Odvetraná medzera ako pridaná nárazová medzivrstva pomáha aj pri regulovaní teplotného režimu obvodových stavebných konštrukcií. V lete zabraňuje prílišnému prehrievaniu stavby, prúdenie vzduchu v medzere plášť stavby ochladzuje. V zime s tepelnou izoláciou spolupôsobí proti úniku tepla z vykurovaného interiéru. Ďalšou výhodou fasádneho obkladu je možnosť rýchlej výmeny poškodených dosiek za nové.

Pre aké budovy je použitie odvetrávaného tepelnoizolačného systému vhodným riešením?
Odvetrávané fasády sú prvolíniovou voľbou pri obnovách budov so špecifickými „nárokmi“ – napríklad v prípade požiadavky na zvýšenie tepelnej ochrany, ochrany proti hluku, vlhkosti či poveternostným vplyvom. Pri akejkoľvek novostavbe či obnove budovy odvetraná fasáda v porovnaní s vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom prináša spomínané pridané hodnoty. Nosná podkonštrukcia umožňuje uzatvorenie obvodového plášťa širokou škálou kvalitných materiálov, z ktorých mnohé nie je možné použiť ako lepený obklad – drevo, kameň, HPL, hliník, sklo, kompozitné materiály atď. V závislosti od architektonického zámeru ponúka aj veľkú variabilnosť v štrukturálnom a farebnom stvárnení obvodového plášťa.

Aké tepelnotechnické parametre sa vám podarilo daným typom obvodovej konštrukcie dosiahnuť?
Zvoleným spôsobom zateplenia sa podarilo dosiahnuť súčiniteľ prechodu tepla obvodového plášťa podľa konkrétneho miesta realizácie U = 0,184 až 0,210 W/(m2 . K).

 

Vláknocementový obklad

Equitone [tectiva]
Do zmesi prefarbený materiál s výraznou vláknocementovou štruktúrou.
Jemne brúsený vláknocementový povrch v pozdĺžnom smere dosky.
Dosky sú k dispozícii v hrúbke 8 mm.
Max. rozmer vyrábaných a dodávaných dosiek je 3,05 × 1,22 m.
Nízka plošná hmotnosť.
K dispozícii v 8 základných farbách.

Equitone [linea]

Detail odvetrávaného tepelnoizolačného systému kina Mier
Detail odvetrávaného tepelnoizolačného systému kina Mier |

Trojrozmerný do hmoty prefarbený fasádny materiál.
Lineárna textúra.
Povrch dosky s jemnými brúsnymi líniami a bielymi bodkami.
Pevný materiál s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu, vplyvu poveternostných podmienok a účinkom UV žiarenia.
Veľkoformátové dosky s hrúbkou 10 mm.
Max. rozmer je 3,05 × 1,22 m.
K dispozícii v 3 farbách.

Equitone [pictura]
Doska s hladkým a matným povrchom s dvojitou vrstvou akrylátového náteru s „PRO“ povrchovou úpravou s trvácnou antigrafitovou ochranou.
Vyrábané hrúbky: 8 mm a 12 mm.
Max. rozmer dosiek je 3,10 × 1,25 m.
K dispozícii v 20 farbách.

 

Projekt
Názov projektu: Kino Mier, Nové Zámky
Miesto: Námestie Gy. Széchényiho 9, Nové Zámky
Investor: mesto Nové Zámky
Architekt: architektonický ateliér IMA
Začiatok a koniec revitalizácie: 9/2017 – 1/2018
Úžitková plocha: 1 530 m2
Text + foto: Equitone

Článok  bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2018.