Najväčšia pasívna administratívna budova v Rakúsku
Galéria(8)

Najväčšia pasívna administratívna budova v Rakúsku

Mala som možnosť navštíviť zaujímavú administratívnu budovu v neďalekom rakúskom mestečku Mödling. Hneď pri vstupe do vestibulu sme pocítili prirodzenú vôňu samotnej stavby, vďaka čomu si budova razom získala naše sympatie. Dobrý dojem ešte vzrástol po tom, ako sme dostali informácie, ktoré jednoznačne vysvetľovali tieto príjemné pocity: kancelárske a seminárne centrum SOL4 je koncipované ako pasívna budova so starostlivo premysleným výberom materiálov a s energeticky úsporným riešením vykurovania i vetrania.

Pasívna budova

Budova administratívneho a seminárneho centra je so svojou využiteľnou plochou, ktorá presahuje 2 000 m2, najväčšou administratívnou pasívnou budovou v Rakúsku.

Štandard pasívnych domov určuje kritérium spotreby tepla, ktorá by mala byť nižšia ako 15 kWh/m2, a tepelnej záťaže, ktorá by nemala presahovať 10 W/m2. Spotreba tepla v budove v Mödlingu je len 12 kWh/m2. Pasívna budova pritom poskytuje bežný komfort vnútorného prostredia v zime aj v lete, a to s minimálnym použitím prídavných technických zariadení.

Všetky použité stavebné materiály a konštrukcie sa posudzovali podľa obsahu škodlivých látok, to znamená podľa zdravotnej aj ekologickej neškodnosti. Prizvaní odborníci kládli dôraz najmä na nízky obsah syntetických a škodlivých látok. V budove SOL4 sa uskutočnil aj kompletný test jej kvality s podrobnou ekologickou bilanciou. Na záver sa ešte zmerala kvalita vzduchu v interiéri. Všetky testy a posudky boli veľmi uspokojivé. Popri výbere ekologických stavebných materiálov a koncepte energie a prevádzky budovy bola základom úspechu spolupráca viac ako 25 zúčastnených spoločností.

Budova je však okrem energetickej efektívnosti svojej prevádzky a kvality použitých materiálov zaujímavá aj kvalitným pracovným prostredím, servisnými službami, dobrým dopravným spojením a prepojením práce a relaxu vďaka možnosti oddychu v blízkej prírodnej rezervácii Eichkogel. Inovatívna kancelárska budova sa dokončila koncom januára minulého roka. SOL4 je jednou z progresívnych odpovedí na otázku, ako môže vyzerať kancelárska budova budúcnosti.

Architektúra

Projekt vzišiel z vyzvanej architektonickej súťaže, na ktorej sa zúčastnili viaceré architektonické ateliéry zaoberajúce sa návrhmi energeticky efektívnych budov. Víťazný projekt spájal všetky dostupné spôsoby dosahovania úspor energií a využíval poznatky viacerých stavieb pasívnych domov a solárnej architektúry postavenej na východe Rakúska.

V snahe o šetrenie energiami vynakladanými na prevádzku architekti podriadili výraz budovy úspornosti konceptu. Budova má preto štvorcový pôdorys, čím sa pri rovnakom objeme obstavaného priestoru minimalizuje jej v zime ochladzovaný a v lete prehrievaný povrch. Jedinou tvarovou extravaganciou je vstup ustupujúci dovnútra hmoty objektu, čím vzniká prekrytý exteriérový priestor vstupu. Biela dvojpodlažná podnož jednoduchého architektonického vyznenia s vodorovnými pásmi okien je doplnená dvoma podlažiami kontrastnej farby. Tmavá farba týchto dvoch najvyšších podlaží nie je len architektonickou hrou farieb – na fasáde tejto časti budovy sú umiestnené slnečné kolektory. Povrch odskočenej terasy je pokrytý vegetačnou strešnou konštrukciou. Zatrávnená je aj strecha, na ktorej sú takisto inštalované fotovoltaické solárne panely.

Aj vnútorná dispozícia prekvapí svojou jednoduchou účelnosťou. Cez ustupujúce vstupné priestory sa návštevník dostane priamo do svetlej centrálnej haly, ktorá je riešená ako galéria otvorená cez všetky štyri podlažia. Je presvetlená priesvitnou strešnou konštrukciou, ale denné svetlo sem prichádza aj cez zasklenia okolitých administratívnych buniek, ktoré galériu obklopujú z exteriéru. Interiér je v snahe nepoužívať nadbytočné stavebné konštrukcie a nechať vyznieť krásu samotných stavebných konštrukcií možno trochu strohý. Pohľadový betón so svojimi nepresnosťami a s hrubými stopami po debnení, surové detaily styku stavebných konštrukcií, neomietnuté murivo, priznané rozvody sú však úprimným hľadaním pravdivosti energeticky úspornej budovy aj v architektonickom výraze. To, že architektom záležalo na kvalite vnútorného prostredia, vidno aj na tom, že celý objekt bol harmonizovaný podľa feng šuej. Centrálna galéria žiari vďaka farebnému výtvarnému objektu visiacemu v otvorenom priestore cez všetky podlažia. Ďalším vizuálne, ale aj akusticky zaujímavým prvkom je pútavo nasvietený prúd vody stekajúci po zvislej stene vertikálneho jadra. Takéto fajnovosti spolu s drsným vyznením architektúry vyznievajú skutočne pôsobivo.

Minimum energie na prevádzku

Za najzaujímavejšiu časť konceptu budovy považuje dipl. Ing. Johannes Stockinger, MSc., z realizačného tímu budovy SOL4 riešenie technického zabezpečenia budovy. „Je to predovšetkým riadená cirkulácia vzduchu a tepla pomocou regulovaného vetracieho zariadenia so spätným získavaním tepla a s aktívnym pôsobením stavebných dielov – stropných konštrukcií, častí stien a podláh. Stavebné diely sa v noci ochladzujú vodou, ktorá v nich prúdi. Energia na prevádzku budovy sa získava aj tepelnými čerpadlami a fotovoltaickou fasádou, ktorá úplne pokryje spotrebu elektrickej energie nevyhnutnú na prevádzku domu.“

Nosné stavebné konštrukcie sú z novovyvinutého bezcementového betónu, ktorý sa dosiaľ používal len pri nízkych budovách, a z nových tehál optimalizovaných na akumuláciu tepla. Fasáda sa zateplila hrubou vrstvou minerálnej izolácie s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Na vnútorné deliace steny sa prvýkrát v kancelárskej budove použili nepálené tehly z hliny.

Srdcom stavebnej techniky je vysokoefektívne vetranie so spätným získavaním tepla.

Spotreba energie na vykurovanie je menšia ako 15 kWh/m2 a pri použití tepelného čerpadla ju dokáže pokryť zisk energie z integrovaného fotovoltaického zariadenia, ktoré dokonca pokrýva aj zvyšnú spotrebu prúdu v budove.

Názov stavby: SOL4 Kancelárske a seminárne centrum Eichkogel
Miesto: Mödling, Rakúsko
Investor: Ing. Klausjurgen Kiessler, s. r. o, Rakúsko
Dodávateľ stavby: Medilikke, s. r. o., Rakúsko
Projekt: Solar 4 You Consulting, s. r. o.
Stavebný dozor: Ing. Johannes Stockinger
Celková úžitková plocha: 2 245 m2
z toho    
kancelárie 890 m2
fitnescentrum 415 m2

Parametre budovy:
Priepustnosť vzduchu: 0,56
Vykurovanie: menej ako 15 kWh/m2
Ďalšie zariadenia:       
geotermálne sondy Freecooling
dve reverzné tepelné čerpadlá (na kúrenie a chladenie)
päť vetracích zariadení so spätným získavaním tepla
1 500 m2 aktívnych stavebných dielov
36 m2 tepelných solárnych zariadení
2,5 m3 vyrovnávacej pamäte na ohrievanie vody s výmenníkmi zapojenými do kaskády
zariadenie pokrývajúce celkovú potrebu tepla na vykurovanie 30 kW peak PV
Kvalita vzduchu: meraná a posúdená ako bezchybná

Martina Cifrová
Foto: Thomas Kirschner, Martina Cifrová