Krok bližšie k prepojeniu Skalky s Králikmi
Galéria(8)

Krok bližšie k prepojeniu Skalky s Králikmi

O dlhodobej ambícii Banskej Bystrice vytvoriť rekreačný komplex nadregionálneho charakteru, postupným prepojením dvoch významných slovenských rekreačných stredísk – kremnickej Skalky a banskobystrických Králikov –, sme už písali. Významné kroky v napĺňaní tejto vízie podniká aj Kremnica, ktorá začala približne pred tromi rokmi realizovať nové rekreačné centrum pri lyžiarskom stredisku Skalka. Minulý rok sa v ňom ukončila výstavba prvých dvoch objektov – viacúčelovej haly a apartmánového domu. V budúcnosti tu mesto plánuje postaviť aj ďalšie stavby – hotel Šport, kongresové a informačné centrum, reštauráciu, požičovňu športových potrieb a iné prevádzkové objekty, s priamym napojením na existujúce športoviská. 

Galéria

Projekt ako aj situovanie strediska vychádza zo schváleného územného plánu vyššieho územného celku Kremnické vrchy v jej centrálnej časti vo väzbe na existujúci štadión lyžiarskych bežeckých tratí a centrálne parkovisko.

Viacúčelová hala
Vo východnej časti strediska sa nachádza hala pre aktívny aj pasívny oddych. Pozostáva z dvoch častí – športovej  haly a wellnessu. „Architektonické riešenie budovy vychádza z rázu okolitého terénu,“ hovorí architekt Marián Šovčík, jeden z autorov projektu. „Dynamiku kremnickej krajiny reflektuje plytká sedlová strecha, s tromi rytmicky radenými vikiermi, v tvare nepravidelného trojuholníka s pravouhlou základňou, ktoré sú súčasťou strechy wellnesscentra. To sa napája na športovú halu navrhnutú ako dvojloďovú, veľkorozponovú konštrukciu,“ dodáva. S prírodou komunikuje aj fasáda, kde sa uplatnili kameň aj drevo.

Na prízemí dvojpodlažnej stavby sa nachádza vestibul s recepciou. Na vestibul nadväzuje priestor s dvoma bowlingovými dráhami pre 20 hráčov. Ústrednou dominantou tejto časti budovy je wellnesscentrum pre približne 72 hostí, s veľkým – 24 metrov dlhým rekreačným bazénom s protiprúdom. „Súčasťou bazéna sú masážne ležadlá a sedadlá a viacero vodných atrakcií. Priestor dopĺňajú dva menšie bazény – detský a relaxačný bazén s horúcou vodou. „Interiér centra má vzdušný charakter, prechádza cez obe podlažia stavby. Celý priestor presvecuje slnko cez veľké okná, situované na juhozápadnej stene. Zasklená časť prepája interiér budovy s vonkajšou terasou. Takisto poskytuje výhľad na okolie,“ vysvetľuje riešenie architekt. Súčasťou wellnesscentra sú sauny, odpočívadlo a studený bazén. Klienti môžu vyskúšať suchú alebo parnú saunu, infrasaunu, ale aj saunu využívajúcu vonné účinky eukalyptu či byliniek. Centrum vizuálne komunikuje s fitnesscentrom na vrchnom podlaží. Od haly s bazénom ho oddeľuje zasklená stena.

Druhé podlažie je prístupné zo vstupného vestibulu zalomeným schodiskom. Okrem fitnesscentra sa tu nachádza telocvičňa a dve squashové ihriská. Telocvičňa s rozmermi 41,6 x 19,6 m slúži predovšetkým na kolektívne halové športy – volejbal, basketbal, hádzanú, bedminton alebo tenis. Povrch podlahy je vyrobený na báze prírodného a syntetického kaučuku. Súčasťou interiéru sú flexibilné, zdvíhacie basketbalové koše a hádzanárske brány.

Bývanie pri lyžiarskom stredisku
Na viacúčelovú halu sa napája 6-podlažný apartmánový kompex Aréna s charakterom pavlačovej stavby. „Zasklené pavlače majú severnú orientáciu. Južnú fasádu objektu dotvára pultový pílovitý tvar strechy, ktorý rytmicky kopíruje konštrukčný modul stavby. Strecha architektonicky korešponduje so susediacim objektom – viacúčelovou halou. Zábradlia lodžií sú čiastočne zasklené, doplnené plnými plochami z ťahokovu, aby príliš neprekážali výhľadu na okolitú krajinu,“ hovorí Marián Šovčík. Objekt s dispozíciou trojtraktu disponuje 31 apartmánmi s výmerou 50 m2. Súčasťou každého apartmánu je spoločenská miestnosť s kuchyňou a dve izby. Na poslednom podlaží – v podkroví sa nachádzajú 4 väčšie apartmány.

Pomerne netradične je riešené energetické zabezpečenie stavieb. Viacúčelovú halu vykuruje kotolňa na drevenú štiepku s výkonom 300 kW, s automatickým podávaním paliva do spaľovacej komory. V prípade potreby sa môže stavba dokurovať kotlami na elektrickú energiu. Apartmánový komplex Aréna je vykurovaný elektrickými konvektormi, pričom hlavné nosné steny apartmánov sú zateplené aj z vnútornej strany, pre lepšiu energetickú efektívnosť.

Viacúčelová hala pohybovej rekreácie
Miesto: Kremnica – Skalka
Investor: Mesto Kremnica
Generálny zhotoviteľ: EUROBUILDING, a. s., Bratislava
Architekti: Ing. arch. Marian Šovčík, CSc., Ing. arch. Pavol Záriš, Ing. arch. Roman Kerner
Autori konštrukcie a technológie objektu: Ing. Ida Gregorová, Ing. Dušan Trník, Ing. Dalibor Horňák
Generálny projektant: AMŠ Partners, spol. s r. o., Banská Bystrica
Začatie stavby: 2005
Ukončenie stavby: 2008
Počet podzemných podlaží: 1
Počet nadzemných podlaží: 2
Parkovacie miesta: 10
Celková zastavaná plocha: 1 756 m²
Celková úžitková plocha: 2 313 m²            
               
Apartmánový komplex Skalka Aréna
Miesto: Kremnica-Skalka
Investor: COIMEX development, s. r. o., Banská Bystrica
Generálny zhotoviteľ: Coimex, a. s., Banská Bystrica
Architekti: Ing. arch. Marian Šovčík, CSc., Ing. arch. Pavol Záriš, Ing. arch. Roman Kerner
Autori konštrukcie a technológie objektu: Ing. Ida Gregorová, Ing. Filip Šovčík
Generálny projektant: AMŠ Partners, spol. s r.o., Banská Bystrica
Počet podzemných podlaží: 1
Počet nadzemných podlaží: 6
Počet apartmánov: 31 apartmánov
Parkovacie miesta: 31
Celková podlažná plocha: 93,13 m²
Začatie stavby: 2006
Ukončenie stavby: 2008

Miriam Turancová
Foto: AMŠ Partners, Dano Veselský