komplexna pamiatkova obnova apponyiho kastiela a parku voponiciach
Galéria(3)

Komplexná pamiatková obnova Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach

Partneri sekcie:

Prezentácia stavieb v 18. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2012.
Stavebník (investor) vo vydarenej komplexnej obnove Kaštieľa Oponice - trojkrídlová budova s vnútorným nádvorím a dvoma polygonálnymi vežami v juhovýchodnom a juhozápadnom nároží na pôdoryse tvaru U so zachovanými niektorými renesančnými a barokovými klenbami - zriadil štvorhviezdičkové hotelové zariadenie so 150 lôžkami v súlade s medzinárodnou chartou ICOMOS, ktorá v kultúrnom dedičstve vidí historickú šancu pre uchovanie historických pamiatok aj medzinárodným turizmom, stále viac vo svete vnímaným ako pozitívna sila podporujúca zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva krajín.

01 pochyba 100 big image
02 pochyba 100 big image
Okrem hotelového komplexu, wellness centra a anglického parku je jeho súčasťou aj vzácna baroková apponyiovská knižnica, ktorá patrila k najväčším v Uhorsku. Typovo je opevneným kaštieľom s nárožnými vežami, pôvodne renesančný zo 16. – 17. storočia. V rokoch 1844 – 1846 bol prestavaný a rozšírený, čím ovplyvnil vonkajší výraz a čiastočne i vnútornú pôdorysnú dispozíciu kaštieľa.

Prvý písomný doklad o existencii Oponíc bol datovaný do roku 1218, no jeho dôkladným skúmaním sa jeho datovanie posunulo až k roku 1268. Koncom 13. storočia získali Apponyiovci okrem iných usadlostí a pozemkov i Oponice, kde postavili hrad. Hradnými pánmi boli v období od roku 1395 až po prvú polovicu 17. storočia. Príslušníci tohto rodu si na prelome 16.-17. storočia postavili pod hradom renesančný kaštieľ pôvodne dvojkrídlový objekt, ktorý tvorili južné a východné krídlo, rozšírený v rokoch 1844-1846 o severné krídlo, do ktorého bola presťahovaná rodinná knižnica Apponyiovcov.

Zásadné úpravy v 19. storočí mu vtlačili historizujúci výraz s prvkami neoslohov. Jednotlivé krídla zvierajú nádvorie, orientované západným smerom. Sú v zásade dvojtraktové, čiastočne podpivničené. Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a podkrovie. Juhovýchodné a juhozápadné nárožia južného krídla spevňujú trojpodlažné veže, zo západu sú k východnému krídlu pristavané dvojice rozalitov. Existencia kaštieľa je dokladovaná v r. 1645. Kaštieľ prešiel v baroku úpravami. Prístavbou západnej časti severného krídla z rokov 1844-46 vznikol pôdorys tvaru U v dnešnom rozsahu.

V r. 2010 archeologický výskum potvrdil existenciu štvrtého západného krídla v odkrytom základovom murive, datovanú do druhej polovice 17. storočia. Po r. 1945 prevzal kaštieľ ONV Topoľčany do roku 1974, kedy ho prevzal Školský poľnohospodársky podnik. V roku 1980 prešiel kaštieľ do vlastníctva VŠP. V r. 2006 ho odkúpila akciová spoločnosť I&P a. s., ktorá kaštieľ komplexne obnovila.

Stavba komplexnej obnovy kaštieľa je komplexom stavebných objektov, citlivo obnovených alebo novo navrhnutých a realizovaných. Ich rozsah podmienil celkový zámer súkromného stavebníka (investora) využiť kaštieľ ako luxusné štvorhviezdičkové hotelové zariadenie. Bolo k tomu potrebné navrhnúť a vybudovať technické zariadenia a implantovať ich do historického prostredia bez kultúrnej ujmy národnej kultúrnej pamiatky a pritom dodržať prísne hygienické a bezpečnostné normy. V tom je majstrovstvo a skúsenosti architektov, projektantov, ako aj profesionalita zhotoviteľa a v neposlednom rade rozhľadenosť stavebníka.

Oponice, okres Topoľčany
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Otokár Križma Ing. arch. Zuzana Križmová
Autor obnovy parku: Ing. Eva Wernerová
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Otokár Križma
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Alojz Bojda
Hlavný zhotoviteľ: LOOX, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Škalák
Stavebník: I&P Slovakia, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Kamil Beladič
Investičné náklady bez DPH: 32,55 % – z podporných fondov EU
Stavebné náklady bez DPH: 10,100 mil. €

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2012

Foto: Peter Rafaj, Miroslav Pochyba