Multifuknčné komody slúžia ako pocitové členenie priestoru.
Galéria(5)

Kancelárie v komplexe Steinerka Business Center

Partneri sekcie:

Za každým dobrým výsledkom v oblasti architektúry a dizajnu je súlad architekta a klienta. V prípade zrealizovaných kancelárií pre firmu REDING, s. r. o., v priestoroch komplexu STEINERKA Business Center to platí dvojnásobne. Cesta k nadštandardnému výsledku však nebola celkom jednoduchá, ale investor chcel vytvoriť kvalitné pracovné prostredie, a tak si nechal poradiť od odborníkov.

Základom bolo vymyslieť kvalitnú dispozíciu a zadefinovať si koncept dizajnu materiálovej a farebnej skladby. Východiskom bol holopriestor v administratívnej budove Stein2 Offices (dnes už STEINERKA Business Center) na 5. poschodí s trojstrannou orientáciou na Legionársku a Krížnu ulicu a čiastočne na Karpaty.

„Dispozíciu sme rozdelili na presvetlené kancelárie orientované pozdĺž fasády, pobytové chodbové priestory s menšími nárokmi na prirodzené svetlo a uzavreté hygienické a skladové priestory bez denného svetla orientované pozdĺž vnútorného jadra budovy,“ približuje dizajn interiéru Ing. arch. Peter Kuklica.

Multifuknčné komody slúžia ako pocitové členenie priestoru.
Monochromaticky riešené zasadacie miestnosti s akustickými materiálmi sú predelené posuvnou stenou.
Chodba je využitá ako neformálna zasadačka a skladové priestory s charakterom vloženej skrine.
Dizajn a materiálová skladba priestoru vychádza zo vzťahu monochromatických kontrastov bielej a béžovej farby okolitého priestoru steny podhľad podlaha a vložených stolárskych komponentov.
Koncept spočíva v presvetlení hlbokej dispozície vytvorení multifunkčných mikropriestorov.

Recepcia v strede zálivu, multifunkčná chodba

Silnou stránkou dispozície sú práve chodbové priestory, ktoré obsahujú okrem komunikačnej funkcie aj možnosť neformálneho stretnutia a posedenia. „Recepčný stôl sme dali hneď do vstupu kancelárskeho priestoru, a to do stredu akéhosi zálivu,“ pokračuje v predstavovaní kancelárie Ing. arch. Martin Smerek.

„V zadnej časti za stolom sú posuvné perforované okenice, ktoré zjednocujú kulisu za solitérnym dreveným recepčným stolom. Z ľavej strany recepciu ohraničuje priebežná stolárska stena s integrovanými dverami do dvoch kancelárií a z pravej strany vegetačná stena.“

Chodba je využitá ako neformálna zasadačka a skladové priestory s charakterom vloženej skrine.
Chodba je využitá ako neformálna zasadačka a skladové priestory s charakterom vloženej skrine. |

Naľavo od recepcie sú dve samostatné kancelárie prístupné cez dvere integrované do priebežnej, drevom obloženej steny. Napravo od recepcie začína multifunkčný chodbový priestor, z ktorého sú prístupné dve rokovacie miestnosti predelené mobilnou stenou. Rokovacie miestnosti sú do chodby orientované priebežnou zasklenou stenou so závesom.

Chodba sa v šírke rokovacích miestností rozširuje natoľko, že obsahuje solitérny stolársky box s integrovaným kopírovacím strojom a regálmi prístupnými zozadu. Predná strana boxu je súvislá drevená stena, ktorá drží líniu chodby a zdôrazňuje tak jej kompaktnosť, ale nepôsobí stiesňujúco. V nadväznosti na rozšírenie chodby je umiestnený kruhový stôl, ktorý nezasahuje do prechodu a zároveň plní funkciu neformálneho posedenia.

Monochromaticky riešené zasadacie miestnosti s akustickými materiálmi sú predelené posuvnou stenou.
Monochromaticky riešené zasadacie miestnosti s akustickými materiálmi sú predelené posuvnou stenou. |

Kancelársky „openspace“

Za chodbou sa priestor zalamuje a otvára do kancelárskeho „openspace“, ktorý je orientovaný pri fasáde. Intimitu a nerušenú prácu zabezpečuje solitérny drevený úložný box s knižnicou posadený na nožičkách. Úložný box okrem svojej praktickej funkcie koncepčne definuje pokračovanie chodby a plní funkciu dispozično-vizuálneho paravánu. Prekvapujúcou vlastnosťou boxu je integrovaná čalúnená nika na posedenie.

Oproti regálu sa vstupuje do kuchynky, ktorá je uzavretá za transparen­tnou sklenenou stenou. V zadnej časti kancelárskeho priestoru sa chodba otvára do akéhosi námestia, ktoré zo strany fasády ohraničuje zasklená stena s integrovanými vstupnými dverami do kancelárskych buniek. V strede je solitérny kruhový stôl, ktorý voľne, funkčne prislúcha k druhému drevenému boxu v priestore.

Tento box je koncepčne rovnaký ako susedný box obsahujúci knižnicu, ale na rozdiel od neho v sebe integruje chladničky na vína a barový pult s úložným priestorom. Box svojou pozíciou plní aj funkciu paravánu pred vstupnými dverami do predsienok hygienických priestorov.

Multifuknčné komody slúžia ako pocitové členenie priestoru.
Multifuknčné komody slúžia ako pocitové členenie priestoru. |

Dizajn a materiálová skladba

„Dizajn a materiálová skladba priestoru vychádza zo vzťahu monochromatických kontrastov bielej a béžovej farby okolitého priestoru – steny, podhľad, podlaha – a vložených stolárskych komponentov v prirodzenej farebnosti dreva, bielych a čiernych solitérnych stolov so stoličkami,“ dodáva Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský.

Charakteristická vlastnosť na mieru vyrábaných stolárskych komponentov je integrácia funkcií a definovanie samotného priestoru z prevádzkového a pocitového hľadiska. Použitá materiálová skladba a monochromatická farebnosť je predpokladom neutrálneho a príjemného pôsobenia na užívateľa priestoru, a nadčasového vzhľadu do budúcnosti. Využitie chodbových priestorov je multifunk­čné, čím sa miesto stáva vhodným na spoločenské aktivity.

Dizajn a materiálová skladba priestoru vychádza zo vzťahu monochromatických kontrastov bielej a béžovej farby okolitého priestoru steny podhľad podlaha a vložených stolárskych komponentov.
Dizajn a materiálová skladba priestoru vychádza zo vzťahu monochromatických kontrastov bielej a béžovej farby okolitého priestoru steny podhľad podlaha a vložených stolárskych komponentov. |
REDING OFFICE
Miesto: Legionárska ulica, Bratislava
Investor: Reding Tower 2, s. r. o.
Architekti: Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský
Realizácia: 2018
Úžitková plocha: 440 m2
Text: Ľudovít Petránsky
Foto: Lousy Auber

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2018.