Obchodný dom Kotva

Kedy prestáva byť budova pamiatkou?

Partneri sekcie:

Významný príklad brutalistickej architektúry zo 70. rokov minulého storočia – obchodný dom Kotva v Prahe – zmenil nedávno majiteľa (spoločnosť PSN), ktorý oznámil, že chce objekt rekonštruovať za približne miliardu českých korún. Na tom nie je nič zlé. Naopak, projekt manželov Věry a Vladimíra Machoninovcov sa minulý rok stal zaslúžene podľa rozhodnutia pamiatkového odboru Ministerstva kultúry ČR dokonca kultúrnou pamiatkou.

Samozrejme, z toho vyplývajú aj povinnosti pre majiteľa, ktorý sa musí o takýto objekt starať ako o pamiatku. Ako však uviedol denník Blesk zo začiatku apríla tohto roku, pôvodný a ani nový majiteľ ministerstvo počas procesu neinformovali o zmene vlastníctva, a tak podľa hovorkyne Ministerstva kultúry ČR Marthy Häckl minister rozhodnutie svojho pamiatkového odboru zrušil z dôvodu právnej istoty.

Potom Ministerstvo kultúry vyhlásilo obchodný dom Kotva po druhýkrát za kultúrnu pamiatku a tentokrát sa vlastník budovy proti rozhodnutiu neodvolal. Od 30. apríla je definitívne kultúrnou pamiatkou.

A ako je to na Slovensku? Litera (pamiatkového) zákona hovorí: „V zmysle § 28 ods. 2c) zákona je povinnosťou vlastníka oznámiť zmluvnej strane v prípade prevodu vlastníctva (predaj, darovanie a pod.), že vec, ktorá je predmetom prevodu, je kultúrnou pamiatkou a vzťahuje sa na ňu režim ochrany podľa zákona. Vlastník kultúrnej pamiatky je povinný oznámiť krajskému pamiatkovému úradu a obci najneskôr do 30 dní každú uskutočnenú zmenu vlastníctva kultúrnej pamiatky.“ (cit. podľa: Príručka vlastníka NKP, www.pamiatky.sk).

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: ISIFA/SHUTTERSTOCK