Kategorizácia a klasifikácia ubytovacích zariadení
Galéria(2)

Kategorizácia a klasifikácia ubytovacích zariadení

Klasifikačné znaky ubytovacích zariadení na začleňovanie do kategórií a tried sa na Slovensku stanovujú vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR číslo 277 z roku 2008. Ubytovacie zariadenie sa na základe klasifikačných znakov a splnenia fakultatívnych znakov zaradí do príslušnej kategórie.

Kategórie a triedy
Kategóriami sú druhy ubytovacích zariadení – napríklad kategória hotel s ďalším delením na garni hotel, horský hotel alebo kongresový či kúpeľný hotel. Vo vyhláške 277/2008 sa prvý raz objavila nová kategória – apartmánový hotel, čím tvorca rešpektoval nové druhy ubytovacích zariadení na trhu cestovného ruchu. Ďalšími kategóriami ubytovacích zariadení sú tiež botel, penzión, apartmánový dom, chatová osada, turistická ubytovňa, kemping, táborisko, ubytovanie v súkromí, ako aj viaceré ďalšie kategórie. Každá kategória sa zaraďuje do jednotlivých tried. Naša klasifikácia používa zaraďovanie ubytovacích zariadení do piatich tried, čo sa znázorňuje počtom hviezdičiek.

Vyhláška charakterizuje jednotlivé časti ubytovacích zariadení a požiadavky na ich vybavenie. Zároveň určuje všeobecné požiadavky na ubytovacie zariadenie, ako sú tieto povinnosti: označiť ubytovacie zariadenie obchodným menom, kategóriou, triedou, časom prevádzky, zodpovedným vedúcim, povinnosť vyvesiť cenník a označiť priestory viditeľnými ­nápismi. Stanovuje tiež povinnosť ­výmeny posteľnej bielizne, ktorá musí byť čistá a nepoškodená. Celé vybavenie hotela musí byť udržiavané, nepoškodené a neustále v prevádzkyschopnom ­stave. Vyhláška tiež určuje povinnosť používania jednotného odevu alebo označenia zamestnancov, aby sa odlíšili od hostí.

Vybavenosť podľa hviezdičiek
Jedna hviezdička informuje hosťa o vybavenosti ubytovacieho zariadenie v danej kategórii. Je to najnižšia trieda, vybavenie ubytovacieho zariadenia je jednoduché, musí byť účelné, čisté a neustále udržiavané. Každá ďalšia hviezdička znamená vyššiu triedu, teda väčší rozsah vybavenia, náročnejšie architektonické stvárnenie interiérov a širšie vybavenie inventárom a doplnkami. Najvyššiu triedu predstavuje päť hviezdičiek.

Hotel * – vyhláška určuje, že musí mať recepciu s dennou prevádzkou minimálne 16 hodín. Tento hotel musí mať reštauráciu, izba môže mať jedno až dve lôžka, stolík, nočný stolík s nočnou lampou, zrkadlo, telefón v objekte, skriňu a v nej štyri vešiaky plus kôš na odpadky, pohár na vodu a lôžkoviny s obliečkami. Hygienické zariadenie je spoločné a je umiestnené na podlaží.

Hotel ** – okrem vybavenosti predchádzajúceho typu hotela musí byť v recepcii centrálny trezor, v izbe musí byť telefón a odkladací priestor na kufor. Stačí, ak je 50 percent izieb vybavených vlastným sociálnym zariadením. Toto zariadenie musí byť so zrkadlom a osvetlením nad umývadlom a musí sa v ňom nachádzať vrecko na hygienické vložky, uzatvárateľný kôš na odpadky, toaletný papier, kefa na čistenie záchodovej misy, pohár na čistenie zubov a toaletné mydlo. Na každé lôžko musia byť k dispozícii dva uteráky, ktoré sa menia každé tri dni. Posteľnú bielizeň treba vymieňať každé štyri dni.

Hotel *** – musí mať recepciu s nepretržitou službou, v izbe musí byť aj stolová lampa, v skrini päť vešiakov, na každé lôžko jedna stolička, ktorá musí byť čalúnená. V predsieni je vešiaková stena so zrkadlom. Všetky izby majú vlastné hygienické zariadenie. V hygienickom zariadení sa nachádza aj sušič vlasov a hygienické doplnky, ako sú vatové tampóny alebo vlasový šampón. Hotel tejto triedy už poskytuje hosťovi k uterákom aj froté osušku, kúpaciu čiapku a vo wellness hoteli aj froté plášť. Uteráky sa menia každé dva dni a posteľná bielizeň každé tri dni. Hotel v tejto triede musí mať aj salóny.

Hotel ****
– musí mať tiež hotelovú halu, okrem reštaurácie aj jedno odbytové stredisko s dennou prevádzkou, v izbe písací stôl alebo písaciu dosku, trezor, minibar a v skrini šesť vešiakov. Izba musí byť vybavená vreckom na špinavú bielizeň a hygienickými papierovými vreckovkami v krabičke. Uteráky sa menia každý deň a posteľná bielizeň každé dva dni. Okrem salónov musia byť k dispozícii aj klubové priestory.

Hotel***** – pre tento typ hotela sa predpisuje aj klimatizácia a v skrini osem vešiakov. Škála doplnkov v sociálnom zariadení je opäť širšia. Každý hosť má k dispozícii jednorazové papuče a froté plášť. Uteráky, osušky aj posteľná bielizeň sa menia každý deň.

Okrem splnenia záväzných klasifikačných znakov musia ubytovacie zariadenia poskytnúť hosťovi ďalšie vybavenie a služby, ktoré sú uvedené v zozname fakultatívnych znakov. Napríklad pre kategóriu hotel sa vo vyhláške predpisuje minimálny počet bodov za fakultatívne znaky, a to v triede * 50 bodov, v triede ** 70 bodov, v triede *** 100 bodov, v triede **** 210 bodov a v najvyššej triede ***** 390 bodov.

Povinnosti podnikateľov i architektov
Podľa toho, v akom rozsahu spĺňajú ubytovacie zariadenia požiadavky na kategóriu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky jednotlivých tried (počet hviezdičiek), má podnikateľ povinnosť zatriediť ubytovacie zariadenie do kategórie a triedy, spracovať si o tom doklad a vyvesiť ho na mieste dobre prístupnom každému hosťovi.

Takto sú charakterizované všetky kategórie. Botely a penzióny sa zatrieďujú iba do troch tried, apartmánové domy do dvoch, rovnako ako turistické ubytovne. Chatové osady sa prevádzkujú v troch triedach. Kempingy sa zatrieďujú do štyroch tried. Izba z kategórie ubytovanie v súkromí sa zaraďuje do troch tried a objekt tiež do triedy s tromi hviezdičkami.

Rovnako je dôležité, aby každý architekt a projektant poznal vyhlášku 277/2008 a pracoval s ňou. Treba myslieť na to, že požiadavka na dostatok úložného priestoru, počet stoličiek, zariadenie kúpeľne, umiestnenie a tvar svietidiel a podobne nie je len nemiestna požiadavka hoteliera. Spoločne môžeme vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú dobre cítiť hostia a za ktoré budú vďační zamestnanci, poskytujúci v dobre naprojektovaných hoteloch dobré služby. 

Povinnosť noriem a ich budúcnosť
V Slovenskej republike je samozatriedenie do kategórie a triedy povinné pre všetky ubytovacie zariadenia. Kontrolou dodržiavania ustanovení vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR sú poverené živnostenské úrady a Slovenská obchodná inšpekcia. (V Českej republike sa po zmene spoločenského systému upustilo od povinného zatriedenia.) Pôvodné normy sa prepracovali a zapracovali do systému kvalifikačných a klasifikačných znakov. Ubytovacie zariadenie možno za poplatok zatriediť a certifikovať v brandžovej organizácii; certifikácia je dokladom určitého stupňa kvality poskytovaných služieb. Škála zatriedenia zariadení je široká – napríklad v Španielsku je platných takmer 40 rôznych druhov kategorizácií a klasifikácií ubytovacích zariadení.

Na pôde medzinárodnej odbornej organizácie HOTREC sa v súčasnosti rokuje o zlaďovaní predpisov kategorizácie a klasifikácie ubytovacích zariadení a už sa podpísali dohody o spolupráci a zjednotení potrebných predpisov medzi Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom a Rakúskom. K tejto kategorizácii chcú pristúpiť aj Švédsko, Švajčiarsko a Holandsko. Účinnosť jednotnej kategorizácie a klasifikácie sa predpokladá od roku 2011.

V Slovenskej republike sa v tomto období študujú materiály a pripravuje sa rokovanie so sekciou turizmu na Ministerstve hospodárstva SR o zmene povinného zatrieďovania, ktoré by mala nahradiť povinná certifikácia.

Zuzana Šedivá
Foto: Dano Veselský

Autorka je viceprezidentka Zväzu hotelov a reštaurácií SR.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.