image 68158 25 v1
Galéria(28)

Inšpirácia z Indie: dom v harmónii s prírodou

Partneri sekcie:

Ak sa stane určujúcim prvkom projektu existujúce prostredie, vznikne dom, ktorý svojou hmotou nasleduje krivky rieky či polohu stromov.

Architecture BRIO House on a Stream D08 Architectural Model 2280px
Architecture BRIO House on a Stream 01 Running Stream
Architecture BRIO House on a Stream 02 Master Pavilion Cantilevered
Architecture BRIO House on a Stream 03 Master Pavilion Bridge
Architecture BRIO House on a Stream 05 Pool Pergola
Architecture BRIO House on a Stream 07 Pool Verandah
Architecture BRIO House on a Stream 08 Dining Room from Verandah
Architecture BRIO House on a Stream 09 Dining Room

Dom v indickom mestečku Alibag sa architekti snažili citlivo začleniť do okolitého prostredia a využili všetko, čo príroda ponúkla. Dom sa striedavo otvára a uzatvára v súlade s rozličnou charakteristikou pozemku. Množstvo stromov s liečivými a ovocnými plodmi vytvárajú intímne prostredie a príjemnú mikroklímu. Meniace sa riečne dno v závislosti od ročného obdobia vytvára počas roka zaujímavé scenérie. Dom je umiestnení na brehu riečky, kde vytvára nepravidelný oblúk v tvare písmena S. Krátka prechádzka pozdĺž rieky pred vstupom do domu vzbudzuje očakávanie.

Ako organizmus, ktorý sa snaží využiť všetky dostupné zdroje v okolí, dom s jeho viacerými vetvami vyčnieva do okolitého prostredia tak, aby jeho obyvatelia neprišli ani o jediný výhľad na zaujímavé a špeciálne dramatické úkazy: nádherné stromy, výhľad na priľahlé hory či vodopád, ktorý sa tvorí počas monzúnových dažďov.

Dispozícia
Dom pozostáva z dvoch častí: denná zóna, ktorú tvorí obývacia izba, kuchyňa/jedáleň a vstupná veranda, je oddelená od rodičovskej spálne mostíkom, ktorý prechádza ponad riečku. Pretože sú majitelia vášniví kuchári, tvorí priestranná kuchyňa s vysokým stropom a strešným svetlíkom, cez ktoré preniká do vnútra svetlo, srdce domu. Tento priestor je ťažiskovou zónou domu, z ktorej vychádzajú rozličné vetvy, navrhnuté tak, aby boli v súlade s okolitými prvkami prostredia.

Obývacia izba je vyzdvihnutá nad pozemok vďaka čomu majú majitelia panoramatický výhľad na vzdialené hrebene hôr. Hosťovská izba sa vinie okolo existujúceho stromu, čím vytvára súkromný dvor a zároveň poskytuje výhľad na koryto riečky. Tvar bazéna nasleduje krivky koryta riečky a počas sucha je akousi jej pripomienkou.

Orientácia
Orientácia domu zohľadňuje klimatické pomery. Spálne sú orientované prevažne na západ a z rozľahlej terasy tak možno sledovať krásny západ slnka. Obývacia izba je orientovaná na východ a rovnako vyúsťuje na rozľahlú verandu. Kuchyňa, jedáleň a zóna bazéna sú orientované na sever, pričom stromy, ktoré tu rastú poskytujú počas dňa príjemný tieň. Južná fasáda domu je prevažne uzavretá. Jedinú výnimku tvorí okno, ktoré ohraničuje výhľad z komory na priľahlé polia.

Monolitický charakter
Zatiaľ čo sa pôdorys vonkajšej betónovej konštrukcie zužuje a rozširuje, v reze je priama. Vonkajší tvar zodpovedá tvaru pozemku a jeho orientácii. Vnútorné konštrukcie sú navrhnuté tak, aby vytvárali želaný vnútorný priestor a umožňovali výhľad na okolité prostredie. Vnútorný priestor je definovaný objemom vytvoreným meniacimi sa hrúbkami stropnej konštrukcie.


Váha betónovej masy je vyvážená ľahkosťou svetlých vymývaných stien a stropov. Centrálny strešný svetlík a veľké posuvné dvere na celú svetlú výšku a šírku miestnosti rušia hranice medzi vonkajším a vnútorným priestorom. Konzolovité vetvy obývacej izby a dvoch spální sú v kontraste s váhou betónovej hmoty.

Vnútorné vzťahy
Séria symetrických ôs vytvára vo vnútri domu cestu odhaľovania. Vstupná zóna je usporiadaná s osou pergoly, ktorá zahŕňa východ z jedálne k bazénu na ľavej strane. Na rohu jedálne sa prekrýva s kónicky tvarovanou hmotou jedálne. Posunutím osí jedálne mimo osi kuchyne a vyvýšením úrovne obývacej izby vznikol izolovanejší priestor. Kuchyňa sa otvára do vonkajšieho priestoru zasklenými dverami, ktoré umožňujú výhľad na vonkajšiu obývaciu izbu. Okná v oceľových rámoch strategicky rozmiestnené v dome sú vysunuté pred betónovú konštrukciu. Symetricky rozmiestnené na vnútorných stenách zvýrazňujú špecifické prvky prostredia ako sú napríklad kôra stromov.

Použité materiály
Dom je realizovaný z pohľadového betónu s vertikálnou štruktúrou. Homogénnosť realizácie zdôrazňuje skulpturálna kvalita domu. Účinkami vlhkého prostredia sa na povrchu nechránenej betónovej konštrukcie vytvorí v priebehu času zaujímavá patina. Sivé plochy sú vyvažované okolitou pestrou zeleňou. Sivosť betónu zároveň zjemňujú tieniace clony, ktoré tvoria drevené trámy. Tie okrem toho, že vytvárajú hranicu medzi interiérom a exteriérom, vytvárajú zároveň na stenách a podlahe intenzívnu hru tieňa a svetla.

Miesto realizácie: Alibaug, Mumbai, India
Pôdorysná plocha: 300 m2
Architektonický návrh: Architecture BRIO, Robert Verrijt, + Shefall Balwani
Realizácia: Vijay K. Patil & Associates, september 2013

TEXT: Architecture BRIO, wad
FOTO: Sebastian Zachariah, Photographix