Kúpeľný komplex Balnea – Piešťany

Kúpeľný komplex Balnea – Piešťany

Piešťany často označujeme za múzeum modernej architektúry. Nachádzame tu výnimočné diela z 30. rokov minulého storočia od F. Weinwurma, A. Szönyiho, P. Weissa, A. Slatinského, M. M. Harminca, J. Mareka a ďalších. Medzi nimi dominuje Kolonádový most Emila Belluša. Po vojne Piešťany dlho čakali na novú kvalitnú architektúru. Prišla v 70. rokoch v podobe komplexu liečebných domov Balnea.

V sedemdesiatych rokoch sa realizovalo množstvo zdravotníckych zariadení: v Dudinciach liečebný dom Rubín a Diamant, vo Vyšných Ružbachoch liečebný dom Travertín, v Bardejove liečebný dom Ozón a kolonáda, na Lúčkach liečebný dom Choč, v Trenčianskych Tepliciach liečebný dom Krym a viaceré nemocnice po celom Slovensku. Bolo to obdobie pozoruhodného rozmachu a piešťanské kúpele neostali stáť ­bokom. Architekt Viktor Uhliarik (1922 – 2007) s kolektívom Zdravoprojektu navrhol Komplex liečebných domov Balnea Esplanade, Balnea – Splendid a Balnea Grand.

Ako prvý sa realizoval ešte v 60. rokoch „základný kameň“ tohto komplexu – Liečebný ústav Palace a balneoterapia, ktorého autormi sú V. Uhliarik a Alexander Plačko. Po ňom vznikli liečebné domy Grand a Splendid, ktoré navrhol V. Uhliarik s Jozefom Schusterom. Nasledoval liečebný ústav Esplanade a dostavba balneoterapie autorov V. Uhliarika a Christa Tursunova.

Posledným objektom komplexu sa stalo Spoločenské centrum kúpeľov od J. Schustera dokončené v r. 1981. Celý komplex obsahuje 1 280 postelí. Poskytuje širokú škálu liečebných, stravovacích aj kultúrnych služieb. Komplex, ktorý tvorí takmer kilometer dlhú os, je v prvej nadzemnej úrovni prepojený priebežnou chodbou, čo umožňuje všetkým pacientom prechádzať z objektu do objektu suchou nohou. Konštrukčne sú všetky objekty realizované z oceľobetónového skeletu a výplňového muriva. Architektúra jednotlivých liečebných domov je charakterizovaná zasklenými balkónmi izieb, odlišuje sa však jemnejšou alebo lapidárnejšou formou či striedaním horizontálneho a vertikálneho členenia. Spoločne však liečebné domy predstavujú jeden z najlepších príkladov architektúry svojho obdobia na Slovensku.

Viktor Uhliarik (17. 11. 1922 – 16. 6. 2007) – architektúru študoval v Bratislave (SVŠT). Pôsobil v bratislavskom Zdravoprojekte, kde bol v rokoch 1966 až 1990 riaditeľom. Zo Zdravoprojektu – internacionál vybudoval špičkový projektový ústav, vysoko hodnotený v medzirezortných súťažiach. Kvalita jeho tvorby bola ohodnotená viacerými cenami, pričom v roku 1971 získal aj Cenu Dušana Jurkoviča. Z jeho väčších realizácií vyberáme: rekonštrukcia haly v PKO Bratislava na športovú halu (1957), Poliklinika Mýtna, Bratislava (1960), Liečebný ústav Rubín, Dudince (1966, spolu s A. Plačkom), Balneoterapia Krištál, Dudince (1968), Sanatórium Palace, Piešťany (1971, spolu s A. Plačkom), Sanatórium Grand a Splendid, Piešťany (1972, spolu s J. Schusterom), kolonáda a balneoterapia Bardejovské kúpele (1974, spolu s J. Schusterom), Detská liečebňa nervových chorôb, ­Kováčová (1973), Sanatórium Esplanade s balneoterapiou, Piešťany (1982, spolu s Ch. Tursunovom), Liečebný ústav Diamant s balneoterapiou, Dudince (1985, spolu s Ch. Tursunovom), Rehabilitačný ústav ­Kováčová (1987, spolu s Ch. Tursunovom), ­rekonštrukcia liečebného domu Viktória v Trenčianskych Tepliciach (1987), komplexná rekonštrukcia liečebného domu v Hornom Smokovci (1987 až 1999).

prof. Štefan Šlachta
Foto: Dano Veselský