chata pod rysmi od minulosti po modernu sucasnost
Galéria(2)

Chata pod Rysmi od minulosti po modernú súčasnosť

O minulosti aj súčasnosti chaty Pod Rysmi sme sa porozprávali s chatárom Viktorom Beránkom pôsobiacim na chate už vyše tridsať rokov.

chata pod rysmi od minulosti po modernu sucasnost 6347 big image
Chata sa začala stavať v roku 1932 a v roku 1933 bola skolaudovaná. Pôvodne ju postavili z kameňa ako jednu miestnosť predelenú na kuchynskú a spoločenskú časť, neskoršie pribudla nocľaháreň.

Pôvodne malá chata sa počas pôsobenia rozličných chatárov zväčšovala, postupne sa dobudovávali rôzne časti. V roku 1955 padla lavína, ktorá chatu poškodila. V lete roku 1977 sa začala rekonštrukcia, v rámci ktorej pribudlo podkrovie s nocľahárňou. Do podkrovia viedlo točité oceľové schodisko. Presunutím nocľahárne do podkrovia sa otvorila dispozícia jedálne, takže bolo možné vytvoriť okná, ktoré prispeli k presvetleniu priestoru a rozšírili výhľad z chaty.

Túto prestavbu realizovali horolezecké oddiely a využíval sa pri nej materiál z okolia chaty. Používal sa napríklad preosievaný štrk, ktorý však nebol veľmi vhodný. Na chate bol použitý drevený obklad, pričom priestor nocľahárne bol celý z dreva. Pri doprave materiálu sa využila aj letecká doprava pomocou vrtuľníka.

Ako problém sa vyskytlo pôsobenie severného vetra, ktorý tlačil dym z komínov do chaty. V dôsledku toho vznikol problém so založením ohňa potrebného na vykurovanie. Nakoniec sa postupne vybudovalo ústredné vykurovanie.

Interiér jedálenskej časti

Izba v obytnej časti

Kuchynská časť

V roku 2000 spadla ďalšia veľká lavína, ktorá zbúrala polovicu chaty. Vtedy sa začalo uvažovať o tom, či postaviť chatu na pôvodnom mieste, alebo na mieste, kde lavíny nepadajú. Prešiel návrh postaviť chatu na pôvodnom mieste. Pôvodná chata sa zbúrala a v súčasnosti prebieha štvrtý rok výstavby novej chaty. Napriek prebiehajúcej výstavbe chata funguje a je dokončená asi na 95 percent.

Nová chata je navrhnutá tak, že stena, na ktorú narážajú lavíny, je zošikmená, takže lavína nenarazí na kolmú stenu, čo by malo zabezpečiť stabilitu chaty v prípade pádu lavíny. Pri páde lavíny sa počíta s tým, že by mala strhnúť komíny a vstupnú predsieň chaty, ktorá nie je hlavnou pevne spojená, pretože by mohla vytvárať bariéru pre padajúci sneh, ktorý by sa mohol cez okná dostať do chaty.

Pohľad na zošikmenú časť chaty – miesto dopadu lavín

Nová chata je oproti pôvodnej väčšia a dostala nový dizajn. Z vonkajšej strany je chata oplechovaná a v soklovej časti je obložená kamenným obkladom. Okná sú proti poveternostným vplyvom chránené posuvnými plechovými okenicami červenej farby. Okrem okien sú na presvetlenie interiéru inštalované svetlovody. Výrazným prvkom fasády sú fotovoltické panely.

Umiestnenie fotovoltaického článku pri nároží chaty

Detail soklovej časti

Posuvné okenice

Nosné steny chaty sú postavené z pórobetónových tvárnic s hrúbkou 30 cm. Na murive sú umiestnené OSB dosky, na ktorých sú nalepené dosky z tvrdeného polystyrénu s hrúbkou približne 15 cm, ktoré do seba zámkovo zapadajú. Nad izolantom je fasáda tvorená z plechu.

Detail fasády nárožia a upevnenia bleskozvodu

Zásobovanie chaty vodou je riešené prostredníctvom záchytných nádrží umiestnených nad chatou a pomocou prečerpávacieho čerpadla umiestneného pod chatou. V prípade, že sa pod chatou nie je dostatok vody, je chata odkázaná na zásobovanie dažďovou vodou zo záchytných nádrží. Do budúcnosti sa počíta z vybudovaním kamenno-betónovej nádrže na vodu s umiestnením nad chatou.

Interiérova nádrž na vodu

Nádrže na vodu

Inštalačná sústava

Miesto vytvorenia budúcej nádrže

Elektrická energia sa napriek namontovaným fotovoltickým článkom a vodíkovým batériám vyrába pomocou agregátov, pretože fotovoltická sústava ešte nie je sfunkčnená.

Fotovoltaické články

Elektrická skriňa s vodíkovými batériámi
–>–>
Kanalizácia je v súčasnosti riešená formou trativodu. Do budúcnosti sa počíta so zriadením čističky alebo filtračnej stanice pre odpadovú vodu. Záchod je umiestnený mimo chaty nad priepasťou, kde exkrementy padajú dolu. Z exkrementov sa vytvára humus, na ktorom rastie tráva a vytvára sa absorpčná špongia. Takéto riešenie funguje ako prírodná čistička. O neškodnosti  tohto riešenia svedčia aj odbery vody zo Žabích plies, ktorá nevykazuje kontamináciu.

Trativod

Vykurovanie je zabezpečené kachľovou pecou. Na chate je vybudované nové centrálne kúrenie, ktoré ešte len bude uvedené do prevádzky. Ohrev média v centrálnom vykurovaní sa bude realizovať prostredníctvom kotla na peletky.

Kachľová pec

Elektronická riadiaca jednotka

Počas výstavby sa používajú špeciálne vodovzdorné druhy betónu. Na betonáž základov sa dopravoval čerstvý betón. Pri stavebných prácach sa na chatu dováža suchá betónová zmes, ktorá sa mieša s vodou priamo na stavbe. Pri výstavbe sa používajú fúriky a miešačka je napojená na agregát. Priamo na chate sa okrem iného budú realizovať sadrokartónové obklady a dlažby. Najväčšou položkou pri výstavbe je zásobovanie materiálom. Počas zásobovania prišlo i k havárii vrtuľníka pri, ktorej sa však, našťastie, nikto nezranil.
 
Chata funguje ako bežná horská chata. Poskytuje stravovacie a ubytovacie služby. Je zastávkou pre turistov, ktorí smerujú na vrchol Rysov, od chaty vzdialený približne trištvrte hodiny. V budúcnosti sa uvažuje aj o vybudovaní miestnosti pre skialpinistov.

Bc. Peter Bažík
FOTO: Ing. Matej Braun