Cena verejnosti 2010 v rámci súťaže Stavba roka 2010
Galéria(2)

Cena verejnosti 2010 v rámci súťaže Stavba roka 2010

Partneri sekcie:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia dáva po druhý raz v histórii tejto súťaže aj širokej verejnosti možnosť hlasovať o najkrajšiu stavbu a zároveň aj vyhrať zaujímavú cenu v celoštátnej súťaži Stavba roka 2010 a vyhlasuje súťaž aj o CENU VEREJNOSTI.

Všetky stavby, posudzované odbornou porotou so zahraničnou účasťou, sa takmer celý mesiac september (od 1. do 24. 9. 2010) uchádzajú u širokej verejnosti o jej priazeň, a to svojím zaujímavým architektonickým riešením, stavebno-konštrukčným riešením, kvalitou stavebnej realizácie, resp. viac či menej veľkolepým investičným zámerom stavebníka (investora) či developera. Na niekoho z nás zapôsobí fasáda – sklo, hliník či tradičný materiál, na niekoho usporiadanie hmôt či ich prienikov, na iného netradičná architektúra, resp. jej celospoločenský prínos pre obec, mesto, región či Slovensko z hľadiska hospodárskeho, ekologického, sociálneho či trvalo udržateľného rozvoja atď. Porotou sa počas hlasovania staneme my občania.

Bude zaujímavé, ako opäť dopadne konfrontácia medzi príslušnou odbornou verejnosťou, ktorú v súťaži zastupuje porota, a širokou porotou verejnosti. Aj keď verejnosť by nemala ovplyvňovať architekta v jeho tvorbe, ktorá nie je voľnou umeleckou tvorbou, ale sa riadi zákonitosťami, ktoré by mal architekt rešpektovať, má prirodzené právo vyjadrovať sa napr. k využívaniu stavebných pozemkov a k investičným zámerom. Tak sa môže eliminovať stav, keď ich nie vždy primerané ekonomické záujmy deformujú tvorivé ambície a kreativitu architektov či prostredie, v ktorom žijeme, a vznikajú megalomanské stavby v historických častiach miest či v hustej mestskej zástavbe, v lesoparkoch a pod. Aby sme dokázali vyvinúť potrebný tlak, je potrebná naša rozhľadenosť aj v oblasti architektúry a staviteľstva, zvyšovanie nášho vedomostného potenciálu, s čím ruka v ruke prichádza zvýšené sebavedomie pri petičných aktivitách, či kvalifikovanejšie stanoviská k územným plánom rozvoja obcí, miest a regiónov. Veď stavebné dielo priam bytostne vplýva na náš život, zveľaďuje a kultivuje nielen prostredie, krajinu, ale aj nás. A zúčastňovať sa na tomto procese je jednou z ambícií súťaže o Cenu verejnosti v rámci súťaže Stavba roka. Tieto ceny získajú zaujímavé stavebné diela, a čo je nemenej dôležité, pozornosť verejnosti sa upriami aj ich hlavných realizátorov, a to architektov, projektantov, zhotoviteľov (stavebné firmy) a stavebníkov (investorov), teda fyzické či právnické osoby, ktorým „certifikát“ kvality vystavuje už počas 16 ročníkov tejto súťaže odborná porota., Už len tým, že tieto stavebné diela sú prihlásené do súťaže Stavba roka, by mali spĺňať nároky komplexnej kvality.

Víťaz Ceny verejnosti 2010 za stavebné dielo, ktoré získa najviac internetových hlasov, sa zverejní 7. októbra 2010 na odovzdávaní cien a slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka 2010. Tradíciu odovzdávania týchto cien začala minulý rok pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR.

Web anketa je žrebovateľná. Jej víťaz získa osobný automobil Peugeot 206+, ktorý na podporu ankety venovala firma Peugeot Slovakia.     
www.zoznam.sk/stavbaroka2010

Ing. Mária Brichtová
prezidentka ABF Slovakia