Cena Dušana Jurkoviča pre rodinný dom na Partizánskej

image 78694 25 v1

O cenu Dušana Jurkoviča tento rok súťažili takmer dve desiatky prihlásených diel. Medzinárodná porota si deväť z nich vybrala na obhliadku.

Predsedom medzinárodnej poroty bol Oldřich Hájek z Českej republiky. Ďalšími členmi boli: Andrej Alexy, Irakli Eristavi, Patrícia Kvasnicová, Štefan Moravčík (všetci zo Slovenska), Markus Scherer z Talianska a Zsolt Vasáros z Maďarska. Do užšieho výberu sa dostalo až šesť rodinných domov. Je to síce len malá vzorka toho, čo sa v ostatnom období v tomto segmente postavilo, dá sa to však považovať za pozitívny signál. Ak stavajú uvedomelí investori pre svoje vlastné potreby, neváhajú osloviť odborníkov a v dobrom zmysle slova slova využiť ich kreativitu pre vlastný prospech, je to vlastne akousi nefinančnou odmenou aj pre autorov diela, ktoré sa tak môže stať ich dôležitou referenciou. Laureáta a nominantov určila porota na svojom zasadnutí 24. až 26. septembra 2015.

V súlade so štatútom Ceny Dušana Jurkoviča sa medzinárodná porota rozhodla udeliť cenu a nominácie takto:

Cena Dušana Jurkoviča 2015 za dielo

Rodinný dom Partizánska, Bratislava

Rodinný dom Partizánska, Bratislava

Rodinný dom Partizánska, Bratislava

Autori: Ján Studený, David Kopecký
Spolupráca: Ján Miškov, Martin Mihály, Laco Bartko, Maroš Bátora, Diana Šajdová, Pavel Mejtský, Martin Vojta

Na tomto diele, ktoré je považované za vynikajúci príklad konceptuálnej architektúry, ocenila porota autentický autorský prístup s odvahou experimentovať a posúvať hranice možného. Za mimoriadne sympatické považuje civilné stvárnenie obytných priestorov, ktoré aj napriek menej konvenčnej materialite vytvára veľmi príjemné prostredie pre život. Disperzia programov v rámci parcely vytvára priestor pre interakcie s okolitými štruktúrami, a to v rovine urbanistickej i sociálnej.

Nominácie bez určenia poradia za diela:

Obchodný dom, Brezno

Autori: Igor Lichý, Tomáš Šebo, Pavol Remšík, Emanuel Zatlukaj

Obchodný dom Brezno

Rodinný dom K2, Banská Bystrica

Autori: Branislav Hovorka, Martin Paulíny
Spolupráca na interiéroch: Zuzana Reháková

Rodinný dom K2, Banská Bystrica

Rodinný dom, Vrakuňa, Bratislava

Autori: Maroš Fečík, Andrej Oláh
Prezídium Spolku architektov Slovenska udelilo v tomto roku Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo architektovi Vladimírovi Dedečkovi.

Rodinný dom Vrakuňa, Bratislava

Cenu prof. Martina Kusého udelil Spolok architektov Slovenska v roku 2015 takto: Miroslavovi Hrdinovi za dielo Juro Tvarožek. Architekt a staviteľ (publikáciu vydalo vydavateľstvo Virvar, s. r. o., Zohor) a vydavateľstvu MARENČIN PT, Bratislava za vydavateľské aktivity, ktoré sprístupňujú širokej verejnosti hodnoty historickej architektúry. O udelení cien rozhodovala porota v zložení: Ján Bahna, Dana Bořutová, Eva Čobejová, Peter Mikloš a Štefan Šlachta.

Text: Mária Nováková, Zdroj: Spolok architektov Slovenska

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

KategórieArchitektúra