CAD: Študenti súťažili v medzinárodnom zložení

CAD: Študenti súťažili v medzinárodnom zložení

Jedenásty ročník študentskej súťaže CAD (Počítačový dizajn) o najlepšiu ateliérovú tvorbu alebo projekt spracovaný na počítači sa môže pochváliť niekoľkými novinkami. Okrem iného napríklad medzinárodnou účasťou a stúpajúcim záujmom – do súťaže študenti prihlásili 96 prác. Niečo sa však nezmenilo – originalita nápadov a hodnotné ceny pre víťazov.

Súťaž každoročne organizuje Fakulta architektúry STU v Bratislave. Ceny sa udeľovali v troch kategóriách: prvou je architektúra, druhou urbanizmus a posledná v sebe spája projekty s tematikou interiéru a dizajnu. Odborná porota nemala ľahkú úlohu – prihlásených diel bolo veľa a kvalitatívne boli veľmi vyrovnané. Súťažiaci mali navyše po prvý raz zahraničnú konkurenciu. Práce z Poľska či z viedenskej univerzity však porotu neoslovili – okrem jediného ocenenia, ktoré poputuje na pôdu pražskej Fakulty architektúry ČVUT, zostali všetky ceny na domácej pôde.

Emotion Science Center,Matej Kurek,FA STU,Bratislava

urbanizmus,Zóna Čulenova,Miroslava Brožeková,FA STU

dizajn,kávovar,FA STU,Ivan VenkovVÝSLEDKY MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE CAD 2010

Kategória Architektúra
1. miesto: KUREK, Matúš: Emotion Science Center (škola: FA STU v Bratislave; použitý softvér: AutoCAD, Rhinoceros)
2. miesto: BEKEŠ, Štefan: Water Science Centre (škola: FA STU v Bratislave; použitý softvér: AutoCAD, SketchUp)
3. miesto: TALČÍK, Juraj: Dom na fjordoch (škola: FA ČVUT Praha; použitý softvér: AutoCAD, 3DS Max)
4. miesto: CHUDÁ, Anna – KRAVCOVÁ, Eva: Františkova Huta – obnova a adaptácia (škola: FA STU v Bratislave; použitý softvér: AutoCAD)
5. miesto: TURČAN, Andrej: Nemecký veslársky klub v Bratislave – rekonštrukcia a adaptácia (škola: FA STU v Bratislave)
6. miesto: CSERNÁK, Aladár: Eco Skyscraper in Manhattan (škola: FA STU v Bratislave; použitý softvér: 3DS Max, V-ray, Rhinoceros, Grasshopper, Photoshop, Premiere Pro)

Kategória Urbanizmus
1. miesto: BROŽEKOVÁ, Miroslava: Zóna Čulenova (škola: FA STU v Bratislave; použitý softvér: ArchiCAD)
2. miesto: VAŇKOVÁ, Iveta – VOTAVOVÁ, Dana: Bratislava – Dimitrovka (škola: FA STU v Bratislave; použitý softvér: AutoCAD,
SketchUp)
3. miesto: KRAJČIOVÁ, Michala: Zimný prístav Bratislava (škola: FA STU v Bratislave; AutoCAD, 3DS Max)
4. miesto: KOSTKA, Michael – KOSTKOVÁ, Helena: Zimný prístav Bratislava (škola: FA STU v Bratislave; použitý softvér: ArchiCAD)

Kategória Interiér + Dizajn
1. miesto: VENKOV, Ivan: Coffee Machine I. (škola: FA STU v Bratislave; použitý softvér: AutoCAD, 3DS Max)
2. miesto: FILIP, Lukáš: Ivy Cafe (škola: SvF TU Košice; použitý softvér: ArchiCAD, Rhinoceros, V-ray)
3. miesto: ČERMÁK, Michal: V-Star (škola: FA STU v Bratislave; použitý softvér: 3DS Max)
4. miesto: SEMAN, Michal: Interiér bytu pre mladý pár (škola: FA STU v Bratislave; použitý softvér: Cinema 4D)

(tl)

Článok bol uverejnený v časopise ASB.