Patrí drevostavba do mesta?

patri drevostavba do mesta

V roku 2009 bola vypísaná architektonická súťaž s názvom Drevostavba v meste. Vo februári tohto roku stavbu otvorili a v júni sa prisťahovali prví nájomníci. Východiskom urbanistického riešenia bola topografia pozemku – existujúca zeleň a mimoriadne pekné staré stromy, urbanistická štruktúra okolia, ktoré tvorí zástavba rodinných a bytových domov; pozícia staveniska v križovatke dvoch ulíc so silnou premávkou a z tohto vyplývajúca vysoká hladina hluku. Reakciou na tieto okrajové podmienky bola orientácia všetkých bytov smerom k zeleni – vo východnom a západnom smere.

Z konceptu bytov orientovaných k zeleni v kombinácii s optimalizovanou drevenou konštrukciou sa vytvoril pavlačový dom. Pomocou pavlače sú byty úspešne uzavreté a zároveň chránené od hluku ulíc.
Drevo je možné nájsť nielen pri nosných konštrukciách, ale aj na fasáde budov. Drevené balkóny a jednotlivé časti fasády zo smrekovca kontrastujú s bielou omietkou fasády. Drevené fasády sú riešené tak, aby ich údržba bola jednoduchá, bez nutnosti dodatočne stavať lešenie.

Pri návrhu bytového domu bola venovaná mimoriadna pozornosť týmto témam:

 • flexibilita a trvalá udržateľnosť,
 • hlavné funkcie družstevného bývania,
 • integrácia rôznych generácií a foriem bývania v spoločnom zariadení.

Pozorovateľným znakom flexibility je riešenie vstupných priestorov, z ktorých sú prístupné detské koridory, media-lounge miestnosti, jedálne alebo pracovne. Práve táto rôznorodosť funkcií predstavuje vyššiu hodnotu bytov. Každý byt má k dispozícii privátny voľný priestor, ktorý má vzťah s okolitou zeleňou. Bytový komplex poskytuje bezprostredný kontakt so zeleňou a stáva sa atraktívnym miestom na športové aktivity, stretnutia a relax pre všetky vekové skupiny. V bývalom obecnom bytovom dome sa nachádzal klub seniorov a lekárska ordinácia. Tieto funkcie boli veľmi dôležité pre mestskú štvrť. Reakciou na tento dopyt bolo vytvorenie 7 bytov pre seniorov. K výbave takýchto bytov patrí bezbariérové riešenie kúpeľní s WC, vstupov na terasy a lodžie. Podľa zadania súťaže bola budova koncipovaná ako nízkoenergetická – spotreba tepla za rok 21 kWh/m2. Drevo ako obnoviteľný zdroj energie má nízky obsah primárnej energie a výhodné tepelnoizolačné vlastnosti.

Ďalšie ekologické opatrenia:

 • IBO-Ökopass merací systém (skúška kvality vnútorného vzduchu, hluku, elektromagnetického žiarenia, jasu, oslnenia, tesnosti),
 • rozšírený manažment chemikálií (minimalizácia škodlivých látok zo stavebných materiálov),
 • vylúčenie halogénových uhľovodíkov,
 • efektívne vodné hospodárstvo ,
 • hniezda pre dážďovníky a netopiere, zabudované do fasády.

Idea nosného systému:

 • stenový systém z krížom lepeného dreva a dreveného skeletu,
 • stropný systém z krížom lepeného dreva,
 • stužujúce jadro budovy (schodiská), suterén a prízemie zo železobetónu.

Investor: GEWOG Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft GmbH
Architektúra: Praschl-Goodarzi Architekten ZT-Gmbh
Vedúci projektu: Olivia Schrattenecker
Realizátor drevostavby: MHB – Holz und Bau GmbH
Producent krížom lepeného dreva: Binderholz GmbH
Statika: RWT Plus ZT Gmbh
Krajinná architektúra: DI Jakob Fina

Údaje o stavbe

 • 2 stavebné prvky s 55 bytmi (z toho 7 bezbariérových bytov pre seniorov); 1 klub dôchodcov a 1 klub pre deti,
 • 4 trojposchodové komplexy budov,
 • masívna drevená konštrukcia,
 • schodiská a šachta výťahov zo železobetónu.

Doba výstavby – drevostavba
Stavebný prvok 1: 03 – 05/2012
Stavebný prvok 2: 06 – 07/2012

Kompletné dokončenie: jún 2013
Zabudované množstvo krížom lepeného dreva: asi 1 800 m3, resp. 12 200 m2

Ing. Csaba Fodor
Foto: P.GOOD architekten, Ing. Csaba Fodor
Vizualizácie: schreiner.kastler

KategórieBytové domy