Partneri sekcie:

Obytný súbor Jarabinky

image 86486 25 v1

V bratislavskej mestskej časti Ružinov vyrastá nový obytný súbor Jarabinky, ktorý popri 372 bytoch a 13 ateliéroch prinesie aj priestory na obchod a služby.

Súčasná podoba projektu Jarabinky je výsledkom dlhého vývoja so začiatkom v roku 2004. Po zastavení pôvodného projektu Jarabiny v roku 2009 bolo vtedajšie riešenie zásadným spôsobom zmenené. Realitná kríza zapríčinila veľké zmeny požiadaviek na navrhovanie bytových rezidencií v porovnaní s projektmi z predchádzajúceho obdobia. Nové riešenie sa hľadalo dlho a intenzívne od roku 2011. Čo teda prinesie?

Bulvár s prevádzkami vybavenosti

Verejné, poloverejné a súkromné

„Vonkajšie priestory v Jarabinkách sú tvorené vo viacerých úrovniach s ohľadom na cieľovú skupinu,“ približuje koncepciu Ing. arch. Alexander Schleicher z ateliéru SPDe. „Pôvodnú uzavretosť komplexu s marginálnymi plochami vybavenosti nahradila otvorenejšia koncepcia. V úrovni parteru je sprístupnený obvod obytného súboru a zároveň os prechádzajúca cez Jarabinky – bulvár – otvára parter aj vo vnútrobloku, čím zväčšuje jeho dĺžku určenú na vybavenosť. Takto vzniknú v úrovni parteru verejné priestory so zeleňou, pričom hlavné miesta vstupu na bulvár budú akcentované inštalovanými výtvarnými dielami. Poloverejné priestory vnútorných zelených dvorov na úrovni strechy nad 1. NP sú len pre obyvateľov komplexu a škôlku plánovanú v parteri. Ich neprístupnosť širokej verejnosti je prirodzene zabezpečená umiestnením nad parterom vybavenosti.“

Vstup do komplexu z Jarabinkovej uliceArchitektúra s dostatkom svetla

„Filozofiou tvorby obytného prostredia v Jarabinkách bolo, aby mal každý obytný priestor dostatok slnka, a to aj nad rámec limitov stanovených technickými normami,“ hovorí Alexander Schleicher. Základná hmotovo-priestorová skladba komplexu vytvára kompozíciu bloku s maximálnou výškou šiestich poschodí (vo vnútrobloku s niveletou nad parterom vzniká dojem štvorposchodovej stavby), ktorý kontrastuje s bodovým výškovým akcentom pätnásťposchodového objektu situovaného v solitérnej polohe smerom k ulici Mlynské nivy. Nová skladba hmôt rešpektovala niektoré výškové parametre pôvodného riešenia – ako v prípade výškového objektu so 16 nadzemnými podlažiami. V nižšej časti – v bloku – hmoty výrazne zmenili svoju konfiguráciu a oproti pôvodnému projektu boli znížené o jedno alebo dve podlažia. Jarabinky sú kombináciou bielych a sivých plôch s prírodným motívom zelene. Hra svetla v kontraste s tieňom zase vynikne v nepravidelnom kóde perforácií, línií a hmôt balkónov.

Svetlo a otvorenosť v dispozíciách bytovVariovať a spájať

Projekt prinesie vyvážený mix bývania doplneného rozmanitou občianskou vybavenosťou v parteri. Parter okrem vytypovaných polôh na škôlku, fitnes a wellness centrum, supermarket alebo malé gastrozariadenia prináša priestor na situovanie širokej škály prevádzok. Ako základný návod alebo inšpirácia sa navrhlo členenie na malé funkčné celky vybavenosti, ktoré je možné podľa požiadaviek variovať a spájať. Jarabinky určite budú ťažiť zo svojej polohy v úzkom kontakte s Prievozskou ulicou, ktorá ich prepája priamo s centrom mesta. Na výsledok si počkajme do konca roka 2019, keď by mal byť projekt dokončený.

Situácia

OBYTNÝ SÚBOR JARABINKY

Miesto: Jarabinková ulica, Bratislava
Architekti: ateliér SPDe,
                  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher
Developer: SIBAREAL, s. r. o.
Začiatok a koniec výstavby: 4. Q 2016 – 4. Q 2019
Úžitková plocha: 25 000 m2 (rezidencie),
                               5 500 m2 (obchody a služby)
Počet bytov: 372 bytov + 13 ateliérov
Počet parkovacích miest: 597
Zastavaná plocha: 8 350 m2
Obstavaný priestor: 203 000 m3

Pozdĺžny rez

Pohľad z Jarabinkovej ulice

BRATISLAVA
TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
VIZUALIZÁCIE, DOKUMENTÁCIA: ATELIÉR SPDE

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2016.