Bytový komplex Nová Vlárska

Objekt od prístupovej komunikácie.
Zdroj: Miro Pochyba

Na bratislavských Kramároch bol koncom minulého roku dokončený komplex nízkopodlažných domov, ktorý priniesol 82 bytov. Dvojica bytových domov nachádzajúcich sa medzi Národným onkologickým ústavom a Vlárskou ulicou ponúka byty od úspornejších dvoja trojizbových až po nadštandardné štvorizbové.

Obytný komplex Nová Vlárska tvoria dve samostatné budovy s dvoma navzájom kolmými krídlami. Hmotovo a kompozične sú koncipované tak, aby čo najviac rešpektovali konfiguráciu terénu aj okolitú zástavbu a svojou výškou a celkovým výrazom homogénne zapadli do existujúceho prostredia.

Jednoduchá nízka hmota pozdĺž komunikácie je akcentovaná prevýšenou hmotou kolmého krídla. Pôdorysy v tvare L zároveň vytvárajú pri domoch polosúkromný priestor na voľnočasové aktivity obyvateľov. Pri stvárnení fasád sú použité triezve a jednoduché výrazové prostriedky, ktoré pravdivo odzrkadľujú funkciu budovy.

Výraz budov je tvorený radením okenných otvorov a balkónov na čistých bielych fasádach. Architektonicky je bytový dom riešený ako zdvojený kubus so vzájomným prepojením a posunutím týchto častí. Opláštenie je farebne riešené bielou a sivou.

Dispozície domov

Komplex sa skladá z dvoch podzemných podlaží a štyroch nadzemných podlaží v časti A a C a z piatich nadzemných podlaží v časti B a D. Druhé podzemné podlažie sa využíva ako podzemná garáž (s 28 parkovacími státiami).

Prvé podzemné podlažie je rozdelené na garáže (s ôsmimi parkovacími miestami) v časti B a D a v časti A a C sa nachádzajú štyri bytové jednotky. Exteriérová časť daného podlažia slúži ako parkovisko (s 13 parkovacími státiami).

Ďalšie tri nadzemné podlažia sú typické a majú po desať bytových jednotiek (v časti A a C je šesť jednotiek a v časti B a D sú štyri jednotky). Štvrté podlažie je typické v časti B a D a má štyri bytové jednotky a v časti A a C je riešené ako ustúpené s dvomi bytovými jednotkami, ku ktorým prilieha aj strešná terasa.

Piate nadzemné podlažie má bytovú jednotku len v časti B a D, k tomuto bytu prilieha aj strešná terasa. Maximálna výška atiky je +15,300 m v A a C a +18,200 m v B a D. Bytový komplex teda predstavuje 82 bytových jednotiek.

Pôdorys 1. NP – objekt 01, vchod A, B.
Pôdorys 1. NP – objekt 01, vchod A, B. |

Príspevok k nedostatku bytov

Celý projekt financoval podielový fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s., ktorého aktuálny majetok predstavuje takmer 773 miliónov €, a to prostredníctvom realitnej spoločnosti FORESPO REALITY 1, a.s.

„Nová Vlárska sa zaraďuje medzi ďalšie úspešné rezidenčné projekty, ktoré realitný fond financoval. Sme spokojní, keďže všetky byty máme vypredané. Kramáre boli vždy považované za výbornú lokalitu na bývanie, čo sa nám potvrdilo,“ odpovedá Vladimír Salkovič, člen predstavenstva Prvej penzijnej.

Pre PRVÚ PENZIJNÚ SPRÁVCOVSKÚ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s., manažovala celý projekt, t. j. výstavbu a predaj bytov, developerská spoločnosť JTRE.

Oddychová zóna vo vnútrobloku.
Oddychová zóna vo vnútrobloku. |
Redakčná úprava: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
Foto: MIRO POCHYBA
Projektová dokumentácia: JTRE