ARCHDAYS 2010 / Bratislavské dni architektúry (17. – 30. 5. 2010)
Galéria(1)

ARCHDAYS 2010 / Bratislavské dni architektúry (17. – 30. 5. 2010)

Od 17. do 30. mája sa v Bratislave koná 1. ročník festivalu súčasnej architektúry ARCHDAYS 2010, ktorý organizuje združenie Design Slovakia za podpory Hlavného mesta SR Bratislavy, s odbornou záštitou Fakulty architektúry STU v Bratislave a Slovenskej komory architektov, a v spolupráci s ďalšími  podporovateľmi, partnermi a inštitúciami.

Počas festivalu ARCHDAYS 2010 prebieha na rôznych miestach v Bratislave program zložený z podujatí, zameraných na prezentáciu modernej architektúry a dizajnu. Na návštevu výstav, prezentácií a prednášok pozývajú organizátori nielen odbornú obec – architektov, študentov a investorov, ale aj širšiu kultúrnu verejnosť a záujemcov o dobrú architektúru a moderné bývanie. 

Ústredným podujatím festivalu ARCHDAYS 2010 bude retrospektívna výstava ARCHITECTURE.SK.05/09, predstavujúca výber z architektonickej tvorby na Slovensku v rokoch 2005 – 2009 (v Galérii SVÚ na Dostojevského rade, od 19. do 30. 5. 2010, denne od 10.00 do 19.00).

Najmä odbornej verejnosti je určená konferencia A+D FORUM (20. – 21. 5.) na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave, na ktorej vystúpia poprední tvorcovia architektúry a dizajnu zo Slovenska, ČR, Maďarska, Nemecka…

Širšej verejnosti je určené podujatie MODERN LIVING Forum – Fórum moderného bývania (22. – 23. 5., od 15.30 do 18.30, OC Aupark – centrálny priestor, vstup voľný), na ktorom odprezentujú mladí architekti a ďalší odborníci slovom i obrazom súčasné trendy v tvorbe rodinných domov, záhrad a interiérov bytov.

V Bulharskom kultúrnom a informačnom stredisku sa návštevníci zoznámia so súčasnou bulharskou architektúrou, v galérii Enter a v Poľskom inštitúte bude umiestnená výstava úžitkového skla od mladých poľských dizajnérov, vo vestibule Fakulty architektúry STU na Nám. Slobody budú vystavené urbanistické vízie študentov vysokých škôl z Česka a Slovenska.

Viaceré architektonické ateliéry vstupujú do programu festivalu ARCHDAYS 2010 podujatím “Dni otvorených dverí”, kedy sprístupnia svoje ateliéry všetkým záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o filozofii a zameraní ich tvorby. Pod názvom ARCHFuture 2010 prebieha spolu 6 rôznych výstav na rôznych miestach v Bratislave, na ktorých návštevníci uvidia architektonické projekty, vízie a práce študentov vysokých škôl v SR.

Na všetky širokej verejnosti určené podujatia festivalu je vstup voľný.

Informácie, propagačné materiály a programové letáky festivalu ARCHDAYS 2010 môžu záujemcovia získať vo viacerých informačných bodoch festivalu – o. i. v Galérii SVÚ (Umelka, Dostojevského rad 2), vo vestibule Fakulty architektúry STU v Bratislave (Námestie Slobody 19), v Kafé NERVOSA (Zámocká 30) a v K.Gallery (Ventúrska 8).

Program ARCHDAYS 2010 bude priebežne zverejňovaný a aktualizovaný na www.archdays.sk (www.designin.sk). 

Ing. arch. Ľubica Fábri, riaditeľka festivalu ARCHDAYS 2010: „Architektúra a dizajn sú esenciálnou súčasťou nášho každodenného života. Od kvality architektúry a predmetov, ktorými sme obklopení závisí, ako pekne a komfortne bývame, úspešne pracujeme, výdatne odpočívame… Festival ARCHDAYS 2010 vytvára priestor na stretnutia so zmysluplnou, dobrou architektúrou a s ľuďmi, ktorí ju tvoria. Ponúkne možnosť zoznámiť sa s dielami renomovaných slovenských a zahraničných tvorcov, načerpať inšpiráciu z invenčných študentských projektov, dozvedieť sa horúce tipy na moderné bývanie, navštíviť renomované architektonické ateliéry, zamyslieť sa nad architektúrou ako nad dôležitým kultúrnym fenoménom, ktorý sa dotýka každého z nás.“

Zdroj: Design Slovakia/DESIGN IN