image 78217 25 v3
Galéria(12)

Ako vyzerá sociálne bývanie vo Viedni

Viedeň už dlhodobo obsadzuje popredné priečky v svetovom hodnotení najlepšieho mesta pre život. Túto pozíciu jej potvrdzuje aj úspešná tradícia na poli sociálneho bývania. Najnovším príkladom je Seestadt Wien-Aspern, ktorý patrí k najväčším projektom pre rozvoj miest v Európe.

01 Na 1 stranu Na vysku
02 Na 2 stranu
03 Na 3 stranu
05 Na 4 stranu
06 Na 4 stranu
07 Situacia
08 Rez
09 Podorys 1NP

Už na prvý pohľad tu čosi nesedí. Takmer žiadne autá, priestranné ulice, rozmanito príťažlivá architektúra, ktorá však rešpektuje regulatívy, organické tvary vnútroblokov, zelené vertikálne záhrady, neponáhľajúci sa ľudia na bicykloch, príjemné obchodíky v parteroch – ako keby „zhora“ zrazu spadlo utopické mesto harmónie. Je až neuveriteľné, že to ide aj v metropole strednej Európy. Rakúsky architekt Albert Wimmer (autor novej viedenskej hlavnej stanice) to vysvetľuje dlhodobou stratégiou: „Dôležitým prvkom vysokej kvality života je aj fakt, že Viedeň vždy dbala na rovnováhu medzi zahusťovaním vnútra mesta a odstredivým pohybom.“ A tým odstredivým pohybom je práve Seestadt Wien-Aspern.

Vnútroblok je v znamení poloverejného priestoru s parkovou úpravou. Vďaka násypu je jeho úroveň o viac ako päť metrov vyššie ako v uličnom parteri. Byty na prvom poschodí sú tak na úrovni terénu.

Vnútroblok je v znamení poloverejného priestoru s parkovou úpravou. Vďaka násypu je jeho úroveň o viac ako päť metrov vyššie ako v uličnom parteri. Byty na prvom poschodí sú tak na úrovni terénu.

Áno, Viedeň sa už roky orientuje na projekty prispôsobené skutočným potrebám obyvateľov, a preto stavia obytné areály bez áut alebo viacgeneračné bývanie. Aktuálne žije asi 60 % Viedenčanov v podporovaných bytoch, buď v jednom z 220-tisíc obecných bytov, alebo v bytoch postavených s príspevkom regiónu. Haus am Leben čiže Dom pre život v Seestadt Wien-Aspern je bytový komplex, v ktorom sa koncentrujú predstavy o novom bývaní. V lete tohto roka začal žiť svojím alternatívnym životom.

Prispôsobivé byty

Moderná architektúra, kvalitne zrealizované byty, priestranné spoločné priestory, garáže pre bicykle namiesto áut a podpora spoločných aktivít – to sú len niektoré črty. Rozvíjajúca sa mestská štvrť sa nachádza v blízkosti prírody a verejne dobre prístupného okolia Viedne. To všetko za malý honorár pre investora a za prijateľné ceny nájomného. Spolupráca tímu spoločnosti Arge DELTA ako generálneho projektanta s architektonickou kanceláriou AllesWirdGut priniesla na stavebnej parcele D9 päť objektov so 170 bytmi a 7 obchodmi.

Spolupráca tímu spoločnosti Arge DELTA ako generálneho projektanta s architektonickou kanceláriou AllesWirdGut priniesla na stavebnej parcele D9 päť objektov so 170 bytmi a 7 obchodmi.

Spolupráca tímu spoločnosti Arge DELTA ako generálneho projektanta s architektonickou kanceláriou AllesWirdGut priniesla na stavebnej parcele D9 päť objektov so 170 bytmi a 7 obchodmi.

Erik Štefanovič, konateľ a hovorca firmy DELTA ČR a SK zdôrazňuje sústredenie na to, čo je skutočne dôležité, pričom výzvou bol malý rozpočet. Výsledkom sú moderné byty v nízkonákladovom štandarde, s balkónmi a terasami, priestrannými a svetlými vonkajšími plochami i početnými spoločnými priestormi. Aj keď neboli použité drahé materiály, byty majú vysoký štandard a kvalitu bývania. Celý projekt bol vyhotovený ako „prispôsobivá bytová výstavba“, ktorá vylučuje stavebné bariéry a otvára náruč všetkým. Bez veľkého pátosu, ale o to s väčšou intenzitou. Bývanie sa však nekončí pri dverách bytu. Verejné a súkromné nie je v konflikte, aj preto sú vytvorené postupné prechody cez poloverejné priestory.

V priestoroch garáží pod bytovými domami nie sú miesta pre autá, ale pre bicykle. Zmestí sa ich tu 250 a sú prepojené chodbou. Vo Viedni platí nová norma, že keď sa navrhne 6 miest na bicykle, ušetrí sa jedno parkovné miesto na auto.

V priestoroch garáží pod bytovými domami nie sú miesta pre autá, ale pre bicykle. Zmestí sa ich tu 250 a sú prepojené chodbou. Vo Viedni platí nová norma, že keď sa navrhne 6 miest na bicykle, ušetrí sa jedno parkovné miesto na auto.

Nízka spotreba energií

Spotreba tepla v bytovom komplexe predstavuje približne 21 kWh/m² za rok. Bola naprojektovaná centrálne monitorovaná spotreba energie všetkých užívateľských jednotiek, pričom sú sumarizované všetky hodnoty spotreby v budove a jednotlivých jej častiach aj samotné byty a ich spotreba prúdu, tepla a vody vzhľadom na klimatické podmienky. Komplex bol certifikovaný v súlade so zadaním súťaže podľa smerníc rakúskej spoločnosti pre udržateľnú výstavbu zodpovedajúc TQB (ohodnotenie budovy Total Quality Building). Certifikát Total Quality dokumentuje kvalitu budovy od projektu, cez výstavbu až po užívateľský komfort. „Certifikát je výsledným produktom integrovaného procesu plánovania a hodnotenia Total Quality,“ dodáva Erik Štefanovič. „Certifikácia zviditeľňuje kvalitu budovy, robí ju využiteľnejšou a porovnateľnejšou a prináša tak istoty a výhody pre uplatnenie na trhu s nehnuteľnosťami.

Dom pre život stiera hranice medzi verejným a súkromným, aj preto sú vytvorené postupné prechody cez poloverejné priestory.

Dom pre život stiera hranice medzi verejným a súkromným, aj preto sú vytvorené postupné prechody cez poloverejné priestory.

Vstupný interiér vytvára v bytovom dome priestrannú galériu.

Vstupný interiér vytvára v bytovom dome priestrannú galériu.

Hodnotí sa lokalita a vybavenie, úspornosť a technická kvalita, energia a zásobovanie, zdravie, komfort a efektívnosť nakladania so zdrojmi. Tento bytový komplex skutočne spĺňa kritériá v takej miere, ktorá prevyšuje zadanie v súťaži a zodpovedá sume približne 80 % z maximálnych hodnôt.“ Dom pre život však nie je ostrovom odtrhnutým od reality. Seestadt je už dva roky napojený na metro, disponuje veľkým jazerom na ploche 50-tisíc m², má nákupnú ulicu. Do konca roku 2016 bude dokončená prvá etapa s približne 2 600 bytmi a do roku 2028 bude postavených približne10-tisíc bytov. Bytov pre lepší život.

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

Pôdorys 1. nadzemného podlažia

Pôdorys 2. nadzemného podlažia

Pôdorys 2. nadzemného podlažia

Pôdorys 3. nadzemného podlažia

Pôdorys 3. nadzemného podlažia

DOM PRE ŽIVOT

Miesto: Seestadt Wien-Aspern
Developer: WBG (Wohnen und Bauen GmbH) a Bytové družstvo Gartenheim
Architekt a generálny projektant:
ARGE DELTA a Alles Wird Gut
Začiatok výstavby: jún 2013
Ukončenie výstavby: jún 2015
Úžitková plocha bytov: asi 12 300 m²
Počet bytových jednotiek: 170
(výmera od 56 – 130 m2 aj s terasou)
Plocha obchodných priestorov na prízemí: asi 1 500 m2
Výberové konanie – zadávateľ: Wohnfonds Wien (Zadávateľ výberového konania) a Wien3420AG
Nízkoenergetická výstavba (merná potreba tepla na vykurovanie:
asi 21 kWh/m²/rok)

Rez

Rez

Situácia

Situácia

text: Ľudovít Petránsky
foto: Dano Veselský
Projektová dokumentácia: ARGE DELTA, Alles Wird Gut

Článok bol uverejnený v časopise ASB.