image 101515 25 v1
Galéria(4)

Zateplenie strechy polystyrénom

Austrotherm ponúka spoľahlivé riešenia pre zateplenie plochej i šikmej strechy. Expandovaný (penový) polystyrén pomôže rýchlo dosiahnuť úspory energií i komfortné bývanie pod strechou.

AustrothermGraphic 024 WEB
Austrotherm GrEPS Spady na zateplenie a odvodnenie plochej strechy
Austrotherm Resolution  supertenka nadkrokvova izolacia sikmej strechy

Riešenie pre šikmú strechu

Nadkrokvová tepelná izolácia z exteriéru Austrotherm EPS Manzard a GrEPS Manzard ponúka optimálne riešenie zateplenia šikmých striech. Zásadnou výhodou zateplenia z exteriéru je dosiahnutie vzdušnosti priestoru. Tepelná izolácia nad krokvami neuberie ani centimeter svetlej výšky v interiéri. Toto riešenie tiež umožňuje priznať krov a nechá vyniknúť drevený podhľad.

Aplikácia nadkrokvovej izolácie je jednoduchá a rýchla. Nadkrokvová izolácia sa použije bez potreby zásahu do krovu i bez toho, aby sa realizovali stavebné práce z interiéru.

Tepelnoizolačné dosky sa vyznačujú vysokou pevnosťou v tlaku. To umožňuje ich samonosnú montáž na krokvy. Dosky sa ukladajú systémom pero–drážka, vďaka čomu sa vytvorí homogénna hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy na celej strešnej ploche. To prináša istotu rovnomerného zateplenia bez kritických tepelných mostov.

Austrotherm Resolution – supertenká tepelná izolácia na báze difúznej rezolovej peny.

Austrotherm Resolution – supertenká tepelná izolácia na báze difúznej rezolovej peny.

Riešenie pre plochú strechu

Pri zateplení plochej strechy hrá významnú úlohu výška atiky a na ňu nadväzujúca navrhovaná hrúbka tepelnej izolácie. Zväčšovanie hrúbky tepelnoizolačných materiálov má svoje limity, keďže zvyšuje zaťaženie konštrukcie.

V prípade požiadavky na menšiu hrúbku izolantu pri zachovaní tepelnoizolačných vlastností je vhodnou voľbou sivý polystyrén. V porovnaní s bielym umožňuje sivý polystyrén dosiahnuť až o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke materiálu.

Pri menšej hrúbke izolantu stačí pri kotvení izolantu použiť bežne používané doplnky, ale aj zhotoviť štandardnú atiku. Vďaka tomu možno dodržať ekonomiku stavby.

V prípadoch s obmedzenou výškou atiky je možné hrúbku izolácie v plochej streche eliminovať výberom materiálov, ktoré majú až o 40 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Na tento účel sa odporúča supertenká tepelná izolácia na báze difúznej rezolovej peny Austrotherm Resolution.

Austrotherm GrEPS Spády – spádová doska z grafitového polystyrénu na zateplenie a odvodnenie plochej strechy

Austrotherm GrEPS Spády  spádová doska z grafitového polystyrénu na zateplenie a odvodnenie plochej strechy

 

www.austrotherm.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Austrotherm, s. r. o.