Vytvorte nové perspektívy pre našu budúcnosť

Druhý ročník súťaže Holcim Awards na podporu trvalo udržateľnej výstavby je zahájený. Celková suma cien v piatich regionálnych súťažiach a jednom globálnom kole dosahuje dva milióny amerických dolárov. Holcim Awards je iniciatívou nadácie Holcim Foundation so sídlom vo Švajčiarsku. Cieľom Holcim Awards je povzbudiť a inšpirovať výstavbu, ktorá prekračuje konvencie a je v súlade s kritériami trvalo udržateľného rozvoja.

Celosvetová súťaž vytvára priestor pre prezentáciu trvalo udržateľných riešení technologických, environmentálnych, sociálno-ekonomických a kultúrnych problémov, ktoré ovplyvňujú súčasnú výstavbu. Súťaž je otvorená pre každého, kto sa podieľa na projektoch v oblasti trvalo udržateľnej výstavby: pre architektov, urbanistov, projektantov, inžinierov alebo vlastníkov projektov (investorov a developerov). Do súťaže sa môžu zapojiť všetky stavebné projekty, ktorých výstavba začala po 1. júni 2007. V prvej fáze súťaže v roku 2008 budú vyhodnotení regionálni víťazi, ktorí automaticky postúpia do globálnej súťaže v roku 2009.

Okrem stavebných projektov vo vysokom stupni príprav alebo realizácie je cieľom súťaže vyhľadávať aj vízie a nápady na koncepčnej úrovni. Špeciálna kategória nazvaná Next Generation je otvorená pre odborníkov mladších ako 35 rokov.

Predložené súťažné návrhy vyhodnotia nezávislé poroty v piatich regiónoch sveta s využitím päťbodovej definície udržateľnej výstavby. Tieto kľúčové kritériá slúžia na posúdenie príspevku stavby alebo projektu k trvalo udržateľnému rozvoju. Tri z piatich kritérií sú v súlade so základnými cieľmi agendy z Ria: rovnováha environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov. Ďalšie kritérium sa týka špecificky stavebníctva: výstavba kvalitných budov, štvrtí a miest. Piate kritérium zohľadňuje mieru zlepšenia, ktoré projekt prináša a jednoduchosť jeho aplikácie v širšom meradle.

Do 1. ročníka súťaže Holcim Awards v rokoch 2005/06 sa prihlásilo viac ako 3 000 súťažných návrhov zo 120 krajín. Slovensko sa vďaka 12 projektom z oblasti urbanistiky a architektúry umiestnilo na 7. mieste vo výsledných európskych štatistikách. „Projekty zo Slovenska zaujali nezávislú porotu najmä úrovňou a kvalitou spracovania,“ povedal predseda predstavenstva Holcim Slovensko Roland van Wijnen. „Verím, že sa do 2. ročníka Holcim Awards prihlási ešte viac originálnych a nápaditých projektov zo Slovenska,“ dodal.

Prihlášky do súťaže v anglickom jazyku môžu záujemcovia posielať do 29. februára 2008 na www.holcimawards.org.

Zdroj: Holcim Slovensko a. s.