image 69807 25 v1

Vyhlásenie 20. ročníka študentskej súťaže Xella

V historických priestoroch Senátu Parlamentu Českej republiky sa 4. septembra 2014 na základe pozvania spoločnosti Xella CZ a Xella Slovensko uskutočnilo odovzdávanie cien stredoškolskej súťaže v školskom roku 2013/2014, ako aj slávnostné vyhlásenie 20. ročníka študentskej súťaže vypísanej spoločnosťou Xella.

Jubilejný 20. ročník sa tentoraz konal v réžii Českej republiky a téma zadania Dům a poutní místo bola lokalizovaná pri Anežskom kláštore v Prahe-Starom meste. Situovanie do Prahy nebolo náhodné, aj 1. ročník tejto súťaže riešil pražskú lokalitu. Tému zadania súťaže uviedol jeho autor, architekt Pavel Jiroudek. Hovoril o nevyhnutnosti zachovať silného genia loci tejto historickej lokality, teda „aby bol zachovaný tajomný a duchovný rozmer miesta“.

Hlavným cieľom súťaže bolo vytvoriť urbanisticky a architektonicky zaujímavý komplex pútnického domu a miesto na stretávanie s celomestským a medzinárodným významom.

Študenti, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, môžu sa registrovať na stránke www.ytong.sk.

Zdroj: Xella Slovensko