velux pre mladych projektantov
Galéria(5)

VELUX pre mladých projektantov

Súťaž s názvom „Rodinný dom VELUX“, ktorú zorganizovala spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., už po tretíkrát pozná svojho víťaza. Študenti stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo z celej Slovenskej republiky predstavili svoje vízie a najlepšie projekty získali ocenenie.

velux pre mladych projektantov 5098 big image
velux 210611 034 big image
velux 210611 067 big image
velux 210611 076 big image
„Prekvalilo ma, že v popredí študenstkých prác bola práca s terénom a najmä v ocenených projektoch študenti propagujú energetickú hospodárnosť projektov, ktorá je súčasťou stratégie spoločnosti VELUX. Teší ma, že v prácach sa objavujú inovatívne myšlienky, ktoré sú dobrými víziami pre budúcnosť architektúry a staviteľstva,“ povedala Ing. arch Klára Bukolská zo spoločnosti VELUX v rámci slávnostného vyhlásenia v bratislavskej reštaurácii Alizé.

Cieľom súťaže Rodinný dom VELUX realizovanej spoločnosťou VELUX, je podpora budúcich architektov a stavbárov so zameraním na kreatívne návrhy budov, kde  sú strešné okná použité ako hlavný zdroj presvetlenia. Záštitu nad tretím ročníkom prevzal Štátny inštitút odborného vzdelávania. Oproti minulému roku sa mierne zmenili aj podmienky. Kým minulé dva roky bolo podmienkou naprojektovať dom s obytným podkrovím, tento rok mohli študenti viac tvoriť, nakoľko jediná podmienka bolo použiť v projekte okná VELUX, či už strešné alebo určené pre ploché strechy. Ďalšou podmienkou bolo preukázať rovnomernosť a správnu hladinu denného osvetlenia miestností v priestore pod strechou a spracovať výpočet v programe VELUX Daylight Visualizer.

Do súťaže sa prihlásilo celkom 57 študentov z 10 stredných odborných  škôl so zameraním na staviteľstvo z celej Slovenskej republiky. Do celoštátneho kola postúpilo 19 projektov z 8 škôl. Odborná porota zložená  z Ing. arch. Ľubice Selcovej, PhD, Ing. Aleny Galanovej, Ing. Romana Bahníka AA, Ing. Jozef Selepa, PhD a Ing.arch. Kláry Bukolskej vybrala tri víťazné projekty.

Prvé miesto a odmenu 400 EUR získal projekt Andreja Tibenského zo Strednej priemyselnej školy stavebnej z Trnavy pod vedením Ing. Petra Tuchyňu a Ing. Zuzany Mištinovej za VILU OBZOR .

Porota ocenila najmä komplexnosť práce, komunikáciu s prostredím a previazanosť exteriéru s interiérom. Objekt je optimálne zasadený do terénu  s ohľadom na svetové strany. V projekte je dobre riešená dispozícia vrátane riešenia interiérov. Porota ďalej vyzdvihla architektonické stvárnenie fasády a optimálne hmotové riešenie zodpovedajúce súčasným trendom, kde do popredia vystupuje energetická hospodárnosť budovy. Objekt rieši aj optimálne presvetlenie, kde zahŕňa aj priestory v hĺbke dispozície.

Druhé miesto a 250 EUR si odniesla práca Equip od Marka Baču, pod vedením Ing arch Ľubomíry Buchovej zo SPŠ Žilina.

Hlavnou hodnotou tohto oceneného projektu je invencia a nápad. Porota ocenila ľahkosť riešenia, v ktorom hrá dominantu dispozičná jednoduchosť, vzdušnosť a presvetlenosť interiéru. Pozitívom je moderný prístup k riešeniu konštrukcie domu, ktorý je prefabrikovaný. Za zmienku stojí i pohrávanie sa s mobilitou a dobre premyslené technické zabezpečenie domu. Porote chýbala väzba na okolie a vzájomná väzba jednotlivých priestorov. Zároveň zdôraznila, že odvážne odhalenie vnútorných priestorov trochu narúša intimitu prostredia, na ktorú slovenská architektúra nie je zvyknutá.

Tretiu cenu a 150 EUR porota udelila Lukášovi Zajacovi, ktorý pracoval pd vedením Ing Ľubomíry Buchovej z SPŠS Žilina a naprojektoval PANORAMA HOUSE.

Porota vyzdvihla v tomto projekte predovšetkým jednoduchosť dispozičného riešenia a architektonické stvárnenie.Tento projekt má z ocenených projektov ideálny tvar pre koncepciu nízkoenergetických domov, ktoré sú súčasťou vízie spoločnosti VELUX.

Projekt komunikuje s vonkajším prostredím, v popredí je presvetlenie interiérov, funkčnosť a prevádzka domu, ktorá sa odrazila aj na fasáde domu. Projektu chýba interiérové stvárnenie, preferuje exteriér na úkor kvality celkovej prezentácie diela.

Špeciálnu cenu poroty získal Anton Poliček
opäť zo SPŠS Žilina pod vedením Ľubomíry Buchovej za projekt pod názvom MOLE.

Porotu zaujala základná myšlienka osadenia domu do terénu, kde sa dá využiť aj ťažko obývateľný pozemok. Riešenie využíva energetickú hospodárnosť, v ktorom sa využíva prirodzený izolant – zem a tvorí až 2/3 fasády domu. Architektonické stvárenenie a úroveň prezentácie však trochu zaostáva za ocenenými prácami. Vzhľadom na vek študenta však porota odporúča ďalšie prepracovanie, pretože projekt má silný počiatočný potenciál a je vývojaschopný.

Ako uviedla Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.: „Spoločnosť VELUX vypisuje vynikajúcu súťaž na podporu tvorivosti stredoškolákov. Majú možnosť si na konkrétnych zadaniach vyskúšať svoju kreativitu a invenčnosť, ktoré sú základným hodnotiacim kritériom súťaže. Väčšina zúčastnených projektov preukazuje vysokú odbornú aj grafickú úroveň“

„S potešením môžeme skonštatovať,že projekt firmy VELUX padol na úrodnú pôdu a poukazuje na príkladnú spoluprácu firmy a stredných odborných škôl, ktoré si veľmi vážia možnosť zúčastniť sa tejto súťaže. Zvyšuje sa kvalitatívna úroveň prác žiakov, ktorí môžu navzájom porovnávať svoje projekty, čo vedie k veľkej inšpirácii a kreativite žiakov. Poďakovanie patrí nielen účastníkom súťaže, ale najmä jej realizátorovi firme VELUX, ktorá sa v plnej miere snaží o prepojenie školy a praxe,“ povedala na margo súťaže Ing. Alena Galanová.

Predstavenie odbornej poroty:
Ing. arch. Ľubica Selcová , PhD.
Architekt, pedagóg, Ústav architektúry I, Fakulta architektúry STU Bratislava
Ing. Jana Galanová
Odborný garant, Štátny inštitút odborného vzdelávania
Ing. Roman Bahník AA
Člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy Bratislava
Ing. Jozef Selep PhD.
Člen komory stavebných inžinierov
Ing. arch. Klára Bukovská
Architekt, VELUX SLOVENSKO spol. s. r.o.

Do súťaže sa mohli prihlásiť študenti ktoréhokoľvek ročníka stredných priemyselných škôl stavebných v období od 1. novembra 2010. Z prvého kola postúpili do celoštátneho prvé tri návrhy z každej prihlásenej školy, prípadne návrhy ocenené tzv. divokou kartou, ktoré vybrala porota zložená zo zástupcu školy a spoločnosti VELUX.