V súťaži Holcim Awards už zaregistrovali 150 kompletných prihlášok. Šancu majú aj slovenskí odborníci.

Počas štyroch mesiacov, ktoré uplynuli od oficiálneho otvorenia druhého ročníka Holcim Awards pre trvalo udržateľnú výstavbu, bolo do súťaže doručených 150 kompletných prihlášok – 73 v rámci hlavnej kategórie a 77 projektov v špeciálnej kategórii Next Generation. Slovenské projekty medzi nimi kompletnými prihláškami zatiaľ nefigurujú, viac ako 300 ďalších prihlášok je však už v tomto momente v štádiu rozpracovania. Uvedené čísla ani zďaleka nie sú konečné, keďže už do prvého ročníka súťaže Holcim Awards v rokoch 2005/2006 sa prihlásilo viac ako 3000 projektov zo 120 krajín. Šanca na predloženie súťažných návrhov, z ktorých najlepšie budú v tomto ročníku Holcim Awards podporené celkovou sumou 2 milióny dolárov, trvá do 29. februára 2008.

Najaktívnejšie sa doposiaľ k výzve postavili odborníci z Latinskej Ameriky, ich podiel na celkovom počte sfinalizovaných prihlášok sa v oboch kategóriach pohybuje okolo 40 %. Európa sa medzi 5 regiónmi nachádza v zlatom strede – v hlavnej kategórii má zatiaľ 13 kompletných prihlášok, v kategórii Next Generation o dve viac. Z hľadiska profesijného zamerania majú v oboch skupinách prevahu architekti, v Next Generation ich podiel momentálne presahuje 63 %. Druhé najväčšie zastúpenie patrí stavebným inžinierom.  Veľké šance presadiť sa majú aj študenti, ktorí sa chopili šance predovšetkým v kategórii Next Generation, kde ich projekty tvoria takmer štvrtinu doteraz sfinalizovaných prihlášok.

Slovensko má tento rok možnosť minimálne obhájiť svoj minuloročný úspech, kedy sa vďaka 12 projektom z oblasti urbanistiky a architektúry umiestnilo vo výsledných európskych štatistikách na 7. mieste. Medzi zaujímavými slovenskými projektmi bolo napríklad aj urbanistické riešenie zóny mesta Trenčín v súvislosti s plánovaným diaľničným spojením od trenčianskych architektov Arkada, projekt polyfunkčného objektu v Bratislave s názvom City Hills od architekta Štefana Bučeka, projekt využitia geotermálneho prameňa Bardonovo, ktorého autorom je Marián Ľupták z architektonického štúdia AA4A v Bratislave, či projekt rekonštrukcie pôvodných slovenských obcí od Michala Sarafína z Ateliéru Domova.

Holcim Awards je iniciatívou nadácie Holcim Foundation so sídlom vo Švajčiarsku. Jej cieľom je povzbudiť a inšpirovať výstavbu, ktorá prekračuje konvencie a je v súlade s kritériami trvalo udržateľného rozvoja. Šancu majú stavebné projekty, ktorých výstavba sa začala po 1. júni 2007 (hlavná kategória Holcim Awards), ako aj vízie na koncepčnej úrovni (kategória Next Generation).

O úspechu každého z prihlásených projektov rozhoduje splnenie nasledujúcich 5 kľúčových kritérií udržateľnej výstavby:

  • prínos a široká aplikovateľnosť riešenia, ktoré musí  popri významnom pokroku v porovnaní s konvenčnými postupmi poskytovať aj možnosť využitia na iných stavbách v porovnateľných podmienkach;
  • dodržanie etických štandardov a spoločenskej rovnosti vo všetkých fázach životného cyklu stavby;
  • ekologická kvalita a úspora energie spočívajúca v citlivom  používaní prírodných zdrojov počas celého životného cyklu, vrátane prevádzky a údržby;
  • ekonomické aspekty dané realizovateľnosťou projektu  tak z hľadiska investičných, ako aj prevádzkových nákladov a
  • estetický prínos prenesený do vysokého štandardu architektonického prevedenia.

Súťažné návrhy v anglickom jazyku môžu byť predkladané on-line do 29. februára 2008. Formulár prihlášky ako aj všetky súvisiace informácie sú k dispozícii na stránke www.holcimfoundation.org.