Veľtrh Fensterbau Frontale, Norimberg 21. – 24. marec 2018

image 98642 25 v1

Na veľtržnom stánku podnikovej skupiny Gretsch-Unitas, ide tento rok o pridanú hodnotu, ktorá pochádza z navzájom zosúladených systémových riešení, pod aspektami - bezpečnosť, kvalita a servis.

Tri tematické oblasti veľtrhu sú prispôsobené cieľovým skupinám z oblasti dreva, plastu a kovu. Ako je zvykom, bude prezentácia podnikovej skupiny GU, v hale 4, stánok 201.

Téma – drevo

Komfort, bezbariérovosť a ochrana proti vlámaniu sú vo vysokokvalitnej bytovej výstavbe, mimoriadne výzvy. Gretsch-Unitas má navzájom zosúladené systémové riešenia pre rastúce nároky na bezpečnosť a požiadavky na úplnú bezbariérovosť pri dverách a oknách. Na veľtrhu Fensterbau v Norimbergu predstaví podniková skupina Gretsch- Unitas, po prvý krát, v oblasti zdvižno-posuvného kovania, zdvižno-posuvné dvere, ktoré sú 100 % bezbariérovo vybavené.

Ako podnik dominujúci na trhu ukážeme na týchto dverách, aký je stav techniky. V týchto zdvižno-posuvných dverách je nielen bezbariérový prah ako aj integrovaný kompletne skryto zabudovaný HS ePOWER pohon, ktorý umožňuje každému používateľovi dvere otvárať, prechádzať cez ne a zatvárať, to všetko na najvyššej úrovni pohodlia. Toto systémové riešenie je samozrejme Smart Home (inteligentná domácnosť), vybavený s monitorovaním zatvárania, schváleným VdS a vhodný pre RC2. Nový bezbariérový prah má preskúšasné vlastnosti systému na tesnosť, tepelnú izoláciu a spracovanie a môže byť použitý pre domové dvere, balkónové dvere a zdvižno-posuvné prvky z dreva a plastu.

kompletne bezbariérové zdvižno-posuvné dvere s HS-ePOWER

Kompletne bezbariérové zdvižno-posuvné dvere s HS-ePOWER

Téma – plast

Požiadavky na bývanie z hľadiska dostupnosti, energetickej účinnosti, odolnosti proti vlámaniu a udržateľnosti sú čoraz zložitejšie. GU má tie správne riešenia, od kovania pre štandardné okná až napríklad po podporu inštalácie systémov RWA vo väčších bytových jednotkách.

Systémové výhody pre spracovateľa: získate navzájom zosúladené systémové komponenty pre celé dvere. Budú preskúšané v GU- skúšobnom centre ako kompletný systém – šetrí to náklady a vám dáva právnu istotu.

GU ponúka svojim zákazníkom jedného partnera, ktorý zosúladí a prispôsobí riešenia na individuálne prevádzkové procesy.  Slovo – SLUŽBY je pri Gretsch-Unitas napísané veľkým: (Služby sú pri spoločnosti Gretsch-Unitas veľmi dôležité) : zákazníci budú podporovaní pri plánovaní, dodržiavaní noriem a spracovaní – tak aby boli zaručené bezpečnosť, funkčnosť a úspornosť.

Téma – kov

Stavitelia v spoločnostiach sú neustále konfrontovaní s rozsiahlymi a zložitými úlohami na stavenisku. Komponenty sú často kombinované s elektronicky ovládanou technológiou pohonu, aby boli použiteľné v únikových a záchranných cestách, požiarnej ochrane, alebo sú súčasťou kontroly prístupu. Najmä menšie prevádzky sú, čo sa týka inštalácie, údržby, testovania alebo opráv, preťažené a nemôžu tieto, od zákazníka očakávané služby – „After-Sales obchod“ (po-predajný obchod) poskytnúť.

Gretsch-Unitas ponúka týmto spoločnostiam podporu GU-služby a sieť špecializovaných plánovačov a zriaďovateľov, ktorí sú ako partnerské spoločnosti špecializované, napr. na pripojenie komponentov do kontroly prístupu alebo do únikových a záchranných ciest, či naplánovať a realizovať uzamykacie zariadenie, a postarať sa o rozhranie medzi segmentami. Vďaka navzájom zosúladeným a preskúšaným systémovým riešeniam, získavajú spracovatelia záruku istoty počas proječnej fázy.

ALU-JET: nový architektonický stavebnicový konštrukčný systém v oblasti kovania ponúka pri používaní komponentov vo fasáde tvorivú slobodu, vďaka kombinácii špeciálnych riešení na základe nového otváravo-sklopného kovania ALU-JET, ktorý je vystavaný ako stavebnicový konštrukčný systém a základný kameň pre všetky špeciálne riešenia.

Hliníkové okno - kovanie ALU- JET – univerzálne použiteľné pre všetky typy otváraní

Hliníkové okno – kovanie ALU- JET – univerzálne použiteľné pre všetky typy otváraní 

Otvoriť, pohybovať, zatvoriť, zabezpečiť

Podniková skupina GU je jedným z popredných poskytovateľov okennej a dverovej techniky, automatických vstupných systémov ako aj systémov manažmentu budov. Pod značkami GU, BKS a FERCO stavebné kovanie, vyrába a distrubuuje zámky a uzamykacie systémy. So svojím navzájom zosúladeným kompletným sortimentom, ponúka podniková skupina GU „Náskok so systémom“ a dodáva riešenia pre ochranu proti vlámaniu na dverách a oknách, pre bezbariérové stavby, pre dvere v únikových a záchranných cestách až po individuálne riešenia fasád pre objekty.

www.g-u.com

KategórieUdalosti